Spring naar content

Agora Proeftuin: samenwerken voor kwaliteit van leven

6 oktober 2020

Hoe kom je als oudere of ongeneeslijk zieke nog aan goede ondersteuning en zorg? De vergrijzing en het aantal mensen met een ongeneeslijke ziekte neemt al jaren toe. En het aantal zorgverleners en mantelzorgers neemt al jaren af. Dat is een zorgwekkende trend. Want kwaliteit van leven blijft belangrijk, ook voor mensen in hun palliatieve levensfase.

We moeten onze steeds schaarsere middelen en menskracht dus nóg doelmatiger en efficiënter inzetten. Maar in de praktijk lukt dit lang niet altijd, want het veld van professionals en vrijwilligers is complex en niet iedereen weet elkaar te vinden of kent elkaars rol. Daarom vragen wij lokale organisaties uit de zorg en het sociale domein in onze ‘proeftuin’ samen op zoek te gaan naar wat wel en niet werkt.

Doel van een Proeftuin: de ondersteuning verbeteren én minder geld uitgeven

Met het bevorderen van de lokale samenwerking van professionals en vrijwilligers(organisaties) in de (palliatieve) zorg en het sociaal domein kan de kwaliteit van leven van mensen in de laatste levensfase en hun naasten verbeteren en kunnen de maatschappelijke zorgkosten verminderen.

Als de verschillende partijen elkaar kennen en weten te vinden, kunnen zij tijdig anticiperen op wensen en behoeften van ongeneeslijke zieke mensen of kwetsbare ouderen. Dat geeft hen en hun naasten rust en bovendien verminderen hierdoor acute en dure hulpvragen in de zorg en het sociaal domein. In de proeftuin is samenwerken het sleutelwoord.

Wat vragen wij van u?

Naast een bestuurlijk akkoord voor de tijd en ruimte die een proeftuin van de deelnemers vraagt, vragen wij ook een ‘trekker’ die lokaal de voortgang van de proeftuin kan bewaken. Deze trekker faciliteert bijeenkomsten rondom casusbesprekingen en is de contactpersoon voor onze onderzoeker. Het aantal benodigde bijeenkomsten bepalen de deelnemende partijen zelf.

Wat levert Agora?

  • Presentatie tijdens netwerkbijeenkomst over het zorggebruik, het gebruik van Wmo ondersteuning en de behoeften van mensen in de palliatieve fase van hun leven.
  • Begeleiding van proeftuin bijeenkomsten.
  • Analyse van een lokale ‘patiëntreis’ in de wereld van de zorg en het sociaal domein: wie was wanneer betrokken, wat ging goed en wat kon beter?
  • Monitoren van de voortgang van de proeftuin.
  • Presentatie van de uitkomsten en van de proeftuin, eventueel tijdens een lokale conferentie.
  • Geconstateerde belemmeringen om samen te werken onder de aandacht brengen van het ministerie van VWS en andere landelijke partijen.

Interesse?

Wij onderzoeken graag met u de mogelijkheden.
Bel of mail naar Sandrina Sangers (ssangers@agora.nl | 06 10382674) of
Carolien Neefjes (cneefjes@agora.nl | 06 83032376).

Voorbeeld Proeftuin Programma

Netwerklunch
Het creëren van draagvlak

Samen met de gemeente organiseert Agora een netwerklunch voor het creëren van draagvlak bij (bestuurders van) lokale zorg- en welzijnspartijen.

Clémence Ross, bestuurder Agora, zal tijdens de lunch het nut en de noodzaak van de proeftuin verwoorden

Bij voldoende draagvlak maken samenwerkingspartners tijd vrij voor een proeftuin.

Kennismaking
Kennismaken met lokale organisaties uit zorg en sociaal domein

Een ochtend- of middagbijeenkomst
o Vaststellen urgentie aan de hand van cijfers
o Analyse van de eigen werkwijze aan de hand van casussen
o Inventariseren van de kansen binnen het lokale netwerk
o Concrete doelstellingen lokale proeftuin formuleren
o Doelstellingen omzetten naar meetbare acties
o Plan van aanpak

Uitvoering
Samen aan de slag

In meerdere bijeenkomsten gaan de deelnemers uit de zorg en het sociaal domein met elkaar aan de slag. Aan de hand van casuïstiek onderzoeken we hoe het beter kan. Het proces wordt door onze onderzoeker gemonitord zodat resultaten in de toekomst gedeeld kunnen worden met anderen.

De evaluatie
Resultaten delen in een regionale conferentie

Presentatie van de evaluatie van de aanpak waarbij niet alleen de opbrengsten worden gevierd maar ook wordt stilgestaan bij het borgen van de samenwerking in de werkprocessen van de deelnemende organisaties.


Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74
Carolien Neefjes
cneefjes@agora.nl / 06 83 03 23 76