Spring naar content

Vier dimensies van de palliatieve benadering

 • Fysiek

  Huisartsen, wijkverpleegkundigen, palliatief verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zorgen er samen met vrijwilligers voor dat ongeneeslijk zieke mensen tot het einde toe met zo min mogelijk pijn en lichamelijke klachten thuis kunnen wonen.

 • Spiritueel

  Wat is nog belangrijk voor me? Wat geloof ik? Wat gebeurt er met me? Geestelijk verzorgers en andere professionals en vrijwilligers op het gebied van zingeving helpen ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten bij het beantwoorden van levensvragen.

 • Sociaal

  Gemeenten, welzijnsorganisaties, sociale wijkteams, Wmo-consulenten: zij en hun collega’s en vrijwilligers uit het sociaal domein zijn onmisbaar voor ongeneeslijk zieke mensen en hun gezinnen. Zij regelen hulpmiddelen, of denken mee over passend wonen en verlies van inkomen.

 • Psychisch

  Wanneer je ongeneeslijk ziek bent kun je veel last hebben van verdriet, gevoelens van angst en soms zelfs depressie. Ook op dit vlak is goede ondersteuning enorm belangrijk. Het zorgt ervoor dat mensen kunnen léven tot het einde.

Verschil palliatief en terminaal

Wanneer ben je ‘palliatief’?

Wist je dat de palliatieve benadering zich niet alleen richt op mensen – jong en oud – die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook op mensen die kwetsbaar zijn door gevorderde ouderdom? En wist je dat palliatieve ondersteuning kort of lang kan duren: van dagen, tot maanden en zelfs jaren. Het gaat pas over in terminale zorg, als iemands levensverwachting medisch gezien maximaal drie maanden is.

De rol van Agora

Het is onze missie om professionals en vrijwilligers uit al deze dimensies met elkaar te verbinden, rondom mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Door kennismaking en uitwisseling verkennen we wat werkt. We ondersteunen je met kennis en praktische handvatten waarmee je in jouw dagelijkse praktijk direct aan de slag kunt.

Professionals aan het werk