Spring naar content

Nieuwe Proeftuin Agora-Movisie in Maarssen

‘Er is veel meer dan de Wmo, maar wat precies?’

15 maart 2022

De samenwerking tussen het medisch en sociaal domein verloopt stroef, bekent Sosja Rooijmans, senior beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Stichtse Vecht. ‘Met de proeftuin willen we samen naar de beste oplossingen voor inwoners zoeken, zodat zij ook in die laatste fase het leven kunnen leiden dat ze willen.’

Het was huisarts Eugenie Hodes die Sosja belde in het najaar van 2021. Of de gemeente mee wilde doen aan een proeftuin van Agora en Movisie? ‘Ja’, zei ze zonder twijfel. Zelfs van de wethouder kreeg ze binnen vijftien minuten een enthousiast mailtje terug. Sosja: ‘Ik ben heel blij met dit initiatief, want de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein is zoeken. Huisartsen zijn te druk, terwijl het sociaal domein zo breed is dat je niet zomaar één aanspreekpunt hebt. Maar we hebben elkaar keihard nodig, ook in de palliatieve zorg. Er is tenslotte nog zo veel meer mogelijk dan de Wmo. Maar heel eerlijk, we weten niet precies wat – nee, ook niet op zingevingsvlak bijvoorbeeld. We geven wel tips mee, maar die zijn vrijblijvend.’

Sosja Rooijmans

De bekende weg

Die onwetendheid, zoals Sosja het zelf noemt, signaleert ze ook buiten de gemeente. ‘Bij de indicatieaanvraag gaan professionals uit van wat ze weten. Vaak zijn dat de bekende zaken, zoals een woningaanpassing. Soms verbouwen we voor één ton een woning voor iemand die misschien nog maar twee jaar leeft, terwijl een andere combinatie van oplossingen – een maatje, geestelijke ondersteuning? ­– misschien een betere kwaliteit van leven geeft. Of we zetten huishoudelijke hulp in, maar wie weet kan zo’n inwoner met fysiotherapie en slimme trucjes toch huishoudelijke taken doen, en zo actief blijven.’ Maar het is ingewikkeld, die verbinding tussen alle mogelijkheden leggen, bekent ze. ‘Ik weet niet of partijen elkaar goed weten te vinden, is er überhaupt wel een samenwerkingsketen? Naar dat overzicht zijn we op zoek, zodat we sámen de beste oplossingen vinden en niet meer alleen kijken vanuit het stuk waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.’

We zoeken overzicht, zodat we sámen de beste oplossingen vinden

Aansluiting op wijkteams

Met de wijkteams zette de gemeente begin januari een stap om begeleiding dichter bij huis te organiseren. De proeftuin sluit hier mooi op aan, vindt Sosja. Bovendien kijkt ze ernaar uit om lekker aan de slag te gaan. ‘Termen als ‘integraal werken’ en ‘iedereen doet mee’ blijven vaag als je er geen kleiner, tastbaar project van maakt. Zeker als beleidsmaker heb je de neiging om veel vanachter je computer uit te denken, maar waar hebben mensen daadwerkelijk behoefte aan?’ Dat kan sowieso al een belangrijke uitkomst van de proeftuin zijn, merkt ze op. ‘Dat we de vraagstukken echt vanuit de persoon invullen, niet meer vooral vanuit de cijfers en de regels. Je weet tenslotte pas wat je wilt in de laatste fase van je leven als het je zelf overkomt.’

Eén poort naar welzijn

Ze hoopt dat de proeftuin sowieso een beginnend netwerk oplevert, maar ook: dat er iemand naast de inwoner komt te staan die zorgt dat zijn vraag ‘aan de achterkant’ op de juiste plek belandt. ‘Nu is de huisarts het eerste aanspreekpunt, de poort naar de medische wereld. In het sociaal domein missen we die toegang. Die proberen we nu te organiseren, met onze wijkteams, welzijnspartijen en huisartsen.’ En dat moet rust opleveren. ‘De diagnose dat je ongeneeslijk ziek bent is al heftig genoeg en dan levert het geregel voor ondersteuning ook nog eens veel onnodige stress op.’

Zodat er iemand naast de inwoner komt te staan

Mede daarom ziet Sosja graag dat bepaalde processen en werkafspraken anders georganiseerd worden. Duidelijker vooral. De vraag ‘hoe kan het beter?’ legt ze nu al regelmatig bij Wmo-consulenten en wijkteams neer. ‘Ik hoop dat professionals zich blijven verwonderen over waarom we doen wat we doen. De proeftuin gaat ons daar zeker bij helpen.’

Meer weten over de proeftuinen?

Samen met Movisie start Agora in 2022 lokale proeftuinen om de samenwerking van professionals uit de zorg en het sociaal domein te verbeteren. 

• Alle informatie vind je op onze proeftuinen-pagina’s.
• Download het boekje ‘10 ingrediënten voor een succesvolle proeftuin’, met de ervaringen uit de gemeente Oude-IJsselstreek.
• Meer over samenwerken in lokale projecten

Doe mee!
Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook een proeftuin opstarten? Neem contact op met onze Programmaleider Proeftuinen Sandrina Sangers via ssangers@agora.nl of T 06 10 38 36 74


Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74

Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘Het is goed als ook het sociaal domein uit de eerste hand meekrijgt wat er allemaal op je afkomt’, aldus Renée van Kessel, moeder van de 7-jarige Seppe, die een ongeneeslijke ziekte heeft. Ze deed haar verhaal in het webinar ‘De rol van het sociaal domein in kinderpalliatieve zorg’. ‘Het is waardevol als je samen kunt optrekken. We maken veel gebruik van het sociaal domein en daarin wordt echt naar het hele gezin gekeken.’ Lees het verslag van de webinar, met tips en aandachtspunten voor professionals.
De proeftuin in Roermond heeft een mooie basis opgeleverd voor meer samenwerking tussen zorg en het sociaal domein voor inwoners in de palliatieve fase en hun naasten. Dat kan nu verder worden uitgerold. ‘We kennen elkaar beter en weten elkaar te vinden. En er is meer bewustwording bij alle partijen en ook het besef: ik hoef dit niet alleen te doen. De basis is gelegd.’
Zorgzame samenlevingen hebben de toekomst en zijn onmisbaar om in de laatste levensfase de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken’, aldus lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg Marieke Groot in aanloop naar haar lezing tijdens het congres Connecting Communities, op 26 juni. ‘Mensen zijn in hun laatste levensjaar maar 5% van hun tijd ‘in zorg. Dat betekent dus dat zij het de resterende 95% moeten hebben van hun sociale omgeving.’