Spring naar content

Infrastructuur vormgeven

Guido Schurmann is projectleider om de infrastructuur met alle betrokken partners vorm te geven. Het subsidiegeld is belegd bij 65 regionale netwerken palliatieve zorg en 8 netwerken integrale kindzorg.

Een stuurgroep bestaande uit Agora, Fibula, KBO-PCOB, Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg, NHG, PZNL, Sociaal werk Nederland, VGVZ en V&VN bouwt samen aan de infrastructuur. Als adviserende leden nemen ook VWS en ZonMW deel aan de stuurgroep. Er is ook geld voor onderzoek rondom zingeving en geestelijke verzorging (o.a. ZonMW).

Man op de bank

Doel

Deze infrastructuur heeft tot doel dat:

 • burgers, (kwetsbare) ouderen, palliatieve patiënten en hun naasten;
 • passende persoonlijke ondersteuning krijgen bij hun zingeving en spirituele behoeften ;
 • door geestelijk verzorgers, zorg- en welzijnsprofessionals en/of vrijwilligers.

Veelgestelde vragen

Alle feiten en veelgestelde vragen rondom de subsidieregeling geestelijke verzorging in de eerste lijn staan verzameld op Palliaweb. Deze vragen zijn sinds begin 2019 samengesteld door de partijen in de stuurgroep. Heb je vragen, opmerkingen of wil je informatie? Kijk bij ‘meer informatie‘ voor de juiste contactpersoon.

De veelgestelde vragen en antwoorden vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelprojectgroep Praktijkcriteria en voorwaarden. Heb je een vraag die er niet bij staat? Neem dan contact op met de deelprojectleider, Robert Koorneef.

Binnenstad

Deelprojectgroepen in het kort

 • Communicatie & bekendheid, deelprojectleider VGVZ
  De VGVZ neemt, gesteund door de andere organisaties, het voortouw op het gebied van communicatie. De VGVZ wil door middel van een strategisch communicatieplan helder maken hoe een grotere bekendheid van geestelijk verzorgers bij burgers, verwijzers en de palliatieve netwerken gerealiseerd kan worden gedurende de looptijd van het actieplan “Geestelijke verzorging en levensbegeleiding in de thuissituatie”. 
   
 • Ondersteuning netwerken palliatieve zorg, deelprojectleider Fibula
  Fibula ondersteunt de netwerken palliatieve zorg bij het bouwen van een infrastructuur voor geestelijke verzorging thuis. Een overzicht van hun werkzaamheden tot nu toe is te vinden op hun site.  
   
 • Onderzoek, deelprojectleider PLOEG
  1. Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging zijn drie projecten (PLOEG) gefinancieerd door ZonMW rondom ‘Spirituele zorg dichtbij huis’; ‘In dialoog met je levensverhaal’ en ‘Integratie geestelijke verzorging eerstelijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken’. Deze onderzoeken lopen t/m 2021-2022.

  2. ZonMW call rondom Zingeving / Geestelijke verzorging wordt in najaar 2019 uitgezet. 

  3. ZonMW maakt actie-onderzoek mogelijk, met als doel de netwerken palliatieve zorg te ondersteunen voor het implementeren van de aandacht voor geestelijke verzorging in de eerste lijn. Ook moet het onderzoek duidelijk maken wat de nieuwe activiteiten van de Netwerken Palliatieve Zorg opleveren in termen van betere ondersteuning voor mensen bij inschakeling van geestelijk verzorgers op het juiste moment. Zie hierover meer op ZonMW.  
   
 • Onderwijs, deelprojectleider Marc Rietveld (vrijgevestigd geestelijk verzorger)
  In dit deelproject wordt gekeken naar de na- en bijscholing en de aandacht voor zingeving binnen initiële opleidingen die nodig is om geestelijke verzorging thuis vorm te kunnen geven. 
   
 • Kinderpalliatieve zorg, deelprojectleider Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
  De acht netwerken kinderpalliatieve zorg krijgen mogelijkheden om geestelijk verzorgers en verlies- en rouwbegeleiders in te schakelen.
   
 • Praktijkcriteria & voorwaarden, deelprojectleider VGVZ
  Voor het implementeren en borgen van de inzet van geestelijk verzorging in de eerstelijn zijn bepaalde praktijkvoorwaarden en criteria noodzakelijk. In dit deelproject worden deze randvoorwaarden in beeld gebracht. 

Meer informatie