Spring naar content

Voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten is passende lokale ondersteuning en begeleiding bij zingeving en levensvragen van grote waarde voor een goede kwaliteit van leven.

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers thuis mogelijk voor deze groepen. Hiermee is het belang erkend van ondersteuning bij zingeving en levensvragen in de zorg en het sociaal domein voor thuiswonenden.

Infrastructuur vormgeven

Agora geeft leiding aan het project Geestelijke Verzorging Thuis. Met alle betrokken partners ontwikkelen we een infrastructuur van zingeving in de lokale gemeenschap. Er wordt ook doorlopend onderzoek verricht over zingeving en geestelijke verzorging (o.a. door ZonMw).

Een stuurgroep bouwt samen aan de benodigde infrastructuur:

 • Agora
 • KBO-PCOB
 • Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Palliatieve Zorg Nederland
 • Samenwerkingsoverleg Centra voor Levensvragen
 • Sociaal Werk Nederland
 • Vereniging voor Geestelijk Verzorgers
 • Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
 • ZonMw

Doel Geestelijke Verzorging Thuis

 • Passende ondersteuning bij zingeving en spirituele behoeften voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassen en kinderen in de palliatieve fase (inclusief naasten) door geestelijk verzorgers, zorg- en welzijnsprofessionals en/of vrijwilligers

Om tijdig de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden werken geestelijk verzorgers samen met professionals en vrijwilligers in de zorg en het sociale domein. Het is belangrijk dat zij zingevingsvragen herkennen en samenwerken.

Zingeving en geestelijke verzorging thuis in de praktijk

Ontdek inspirerende praktijkvoorbeelden, instrumenten, artikelen en nieuws over ondersteuning en begeleiding bij zingeving en levensvragen.

Veelgestelde vragen over Geestelijke Verzorging Thuis

Kijk op Palliaweb voor veelgestelde vragen. Heb je een vraag die er niet bij staat? Neem dan contact op met Ralf Smeets (rsmeets@vgvz.nl), deelprojectgroep Praktijkcriteria en Voorwaarden.

Contact en samenwerken met geestelijke verzorging

Verwijzers die willen samenwerken, advies inwinnen of doorverwijzen naar een geestelijk verzorger, kunnen bellen met het landelijk nummer voor Zingeving en Levensvragen: 085 – 00 43 063 of contact opnemen met een Centrum voor Levensvragen in de buurt of een Netwerk Integrale Kindzorg in de regio.

Mensen kunnen ook zonder verwijzing eenvoudig een gesprek aanvragen via het landelijk nummer of rechtstreeks contact opnemen met een centrum of netwerk.

Voor meer informatie over de vergoedingen, zie: geestelijkeverzorging.nl

Deelprojectgroepen

 • Communicatie & bekendheid, deelprojectleider VGVZ werkt met Agora en de andere partnerorganisaties aan het vergroten van de bekendheid en vindbaarheid van geestelijk verzorgers bij burgers, verwijzers en beleidsmakers.  
 • Ondersteuning netwerken, Stichting PZNL ondersteunt de Centra voor Levensvragen bij het bouwen van een infrastructuur voor geestelijke verzorging thuis.  
 • Onderzoek, deelprojectleider PLOEG
  1. Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG) bestaat uit drie projecten gefinancierd door ZonMw rondom ‘Spirituele zorg dichtbij huis’, ‘In dialoog met je levensverhaal’ en ‘Integratie geestelijke verzorging eerstelijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken’.

  2. Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging
  Vanaf juni 2021 is er onderzoek uitgezet naar zingeving en geestelijke verzorging. Er wordt een kennisinfrastructuur opgezet, er zijn leergemeenschappen en wordt effectonderzoek gedaan naar zingeving en Geestelijke verzorging thuis.

  3. ZonMw actie-onderzoek
  Het programma ‘Zingeving en Geestelijke verzorging’ heeft acht aanvragen gehonoreerd binnen de subsidieoproep Actieonderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie. Het doel van deze aanvragen is ondersteuning bieden aan projectleiders bij de inbedding van geestelijke verzorging in de thuissituatie.
 • Onderwijs, deelprojectleider VGVZ werkt vanuit het Onderwijsplan Zingeving in Zorg en Sociaal domein aan de na- en bijscholing en aandacht voor zingeving binnen initiële opleidingen om geestelijke verzorging thuis vorm te geven. Het onderwijsplan is onderdeel van de ondersteuningsstructuur Geestelijke Verzorging Thuis. Tot 2025 stimuleren pilots van verschillende organisaties de aandacht voor zingeving binnen het onderwijs. Agora is penvoerder van het onderwijsplan.
   
 • Kinderpalliatieve zorg, deelprojectleider Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
  Via de Netwerken Integrale Kindzorg krijgen gezinnen met een ernstig ziek kind ondersteuning van geestelijk verzorgers en verlies- en rouwbegeleiders.
   
 • Praktijkcriteria & voorwaarden deelprojectleider VGVZ
  Voor het implementeren en borgen van de inzet van geestelijk verzorging in de eerste lijn zijn praktijkvoorwaarden en criteria noodzakelijk. In dit deelproject worden deze randvoorwaarden in beeld gebracht. 

Meer informatie? Neem contact op met:

Senior Communicatieadviseur
Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein / Projectleider Geestelijke Verzorging Thuis