Spring naar content

Inspirerende praktijkvoorbeelden,

instrumenten en artikelen

Als professional in de zorg of het sociale domein krijg je te maken met mensen met levensvragen. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, kwetsbare senioren, ouders van een kind met een ernstige ziekte, maar ook mensen die te maken hebben met verlies van werk, relaties, of naasten kunnen vragen hebben: Waarom overkomt mij dit? Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Ook familie, vrienden en/of mantelzorgers kunnen deze vragen hebben.

Aandacht voor levensvragen

Aandacht voor levensvragen speelt voor iedere zorgverlener een belangrijke rol bij het bieden van passende ondersteuning. Geestelijk verzorgers zijn speciaal opgeleid en hebben de kennis, de vaardigheden en het referentiekader om mensen te begeleiden bij zingeving en levensvragen.

Samenwerken in zorg en sociaal domein

Om optimale, persoonsgerichte ondersteuning te bieden werken geestelijk verzorgers nauw samen met professionals en organisaties uit de buurt die mensen thuis begeleiden. Zowel in de zorg (in samenwerking met huisartsen, thuis- en mantelzorg) en in het sociaal domein (in samenwerking met het wijkteam of met getrainde vrijwilligers). Goede lokale ondersteuning bij levensvragen kan meer eigen regie, veerkracht, perspectief en acceptatie bieden en verhoogt de kwaliteit van leven.  

Zingeving in de lokale gemeenschap

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidie de inzet van geestelijk verzorgers mogelijk voor thuiswonenden. Voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten worden een aantal gesprekken vergoed. Geestelijk verzorgers geven ook scholing en trainingen over zingeving en spiritualiteit om de bekwaamheid van professionals en vrijwilligers te vergroten. Zij nemen ook deel aan multidisciplinair en/of Palliatief Thuiszorgoverleg en kunnen ethische gesprekken begeleiden.
Meer informatie >

Contact en samenwerken

Om mensen met levensvragen tijdig door te verwijzen naar een geestelijk verzorger is het belangrijk om (proactief) levensvragen te signaleren. Hieronder vind je inspirerende praktijkvoorbeelden, handige instrumenten en artikelen.
Wil je ook samenwerken, advies inwinnen, of doorverwijzen? Bel dan met het landelijk nummer voor Zingeving en Levensvragen: 085 – 00 43 063 of ga naar geestelijkeverzorging.nl.

Inspirerende praktijkvoorbeelden

In de nieuwe video die werd vertoond tijdens de online sessie ‘Zingeving in Tussenland – bij wie kun jij terecht met zingevingsvragen?’ vertelt Jannie Oskam over de meerwaarde van gesprekken met een geestelijk verzorger thuis. ‘Het helpt je bij de zoektocht naar wat voor jou belangrijk is in de tijd die je nog hebt.’

Instrumenten

Agora heeft een infographic ontwikkeld over zingevingsvragen voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein en de zorg.
Met behulp van deze infographic kun je lokaal in gesprek gaan. Hoe vind je elkaar? Hoe kun je de samenwerking versterken?
Palliatieve ondersteuning bestaat uit vier dimensies: goede zorg, en ook ondersteuning op sociaal gebied, psychische steun en begeleiding op het gebied van zingeving.

Nieuws

Agora is projectleider van het project Geestelijke Verzorging Thuis en zet samen met partners de structuur op. Het ministerie heeft onlangs de subsidie verlengd tot 2027. Dit betekent dat er de komende vijf jaar jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar is voor Geestelijke Verzorging Thuis. En dat is goed nieuws.

Agora organiseerde op 22 april een videosessie waarin Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis en Lottie van Starkenburg de ruim 90 aanwezige professionals en vrijwilligers uit zorg, sociaal domein en hospices met een andere bril naar de werkelijkheid lieten kijken.
Zingeving is binnen de zorg en het sociaal domein belangrijk. Toch is dit nog niet altijd zichtbaar in het onderwijs aan professionals en vrijwilligers in deze domeinen. Met het onderwijsplan Zingeving in Zorg en Sociaal domein komt hier verandering in.
Met maar liefst 200 deelnemers was de online Werkconferentie die Agora organiseerde op 27 oktober een groot succes. De video’s van de sprekers hadden impact, de discussie die daardoor in de break-out rooms plaats vonden waren kort maar zinnig en de deelnemers waren enthousiast.

PRIL biedt een regionaal overzicht met initiatieven op gebied van zingeving.
Blog van geestelijk verzorger Etje Verhagen, over het verlangen naar rust.
Palliatieve ondersteuning aan volwassenen en kinderen in de laatste levensfase heeft veel baat bij een goede samenwerking tussen de vele professionals en vrijwilligers die hier een rol in spelen. Hoe organiseer je dat?

Geestelijke Verzorging Thuis

Agora geeft leiding aan het project Geestelijke Verzorging Thuis. Samen met betrokken partners wordt een infrastructuur van zingeving in de lokale gemeenschap ontwikkeld. Er wordt ook onderzoek verricht over zingeving en geestelijke verzorging.
Meer informatie >