Spring naar content

Inspirerende praktijkvoorbeelden,

instrumenten en artikelen

Als professional in de zorg of het sociale domein krijg je te maken met mensen met levensvragen. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, kwetsbare senioren, ouders van een kind met een ernstige ziekte, maar ook mensen die te maken hebben met verlies van werk, relaties, of naasten kunnen vragen hebben: Waarom overkomt mij dit? Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Ook familie, vrienden en/of mantelzorgers kunnen deze vragen hebben.

Aandacht voor levensvragen

Aandacht voor levensvragen speelt voor iedere zorgverlener een belangrijke rol bij het bieden van passende ondersteuning. Geestelijk verzorgers zijn speciaal opgeleid en hebben de kennis, de vaardigheden en het referentiekader om mensen te begeleiden bij zingeving en levensvragen.

Samenwerken in zorg en sociaal domein

Om optimale, persoonsgerichte ondersteuning te bieden werken geestelijk verzorgers nauw samen met professionals en organisaties uit de buurt die mensen thuis begeleiden. Zowel in de zorg (in samenwerking met huisartsen, thuis- en mantelzorg) en in het sociaal domein (in samenwerking met het wijkteam of met getrainde vrijwilligers). Goede lokale ondersteuning bij levensvragen kan meer eigen regie, veerkracht, perspectief en acceptatie bieden en verhoogt de kwaliteit van leven.  

Zingeving in de lokale gemeenschap

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidie de inzet van geestelijk verzorgers mogelijk voor thuiswonenden. Voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten worden een aantal gesprekken vergoed. Geestelijk verzorgers geven ook scholing en trainingen over zingeving en spiritualiteit om de bekwaamheid van professionals en vrijwilligers te vergroten. Zij nemen ook deel aan multidisciplinair en/of Palliatief Thuiszorgoverleg en kunnen ethische gesprekken begeleiden.
Meer informatie >

Contact en samenwerken

Om mensen met levensvragen tijdig door te verwijzen naar een geestelijk verzorger is het belangrijk om (proactief) levensvragen te signaleren. Hieronder vind je inspirerende praktijkvoorbeelden, handige instrumenten en artikelen.
Wil je ook samenwerken, advies inwinnen, of doorverwijzen? Bel dan met het landelijk nummer voor Zingeving en Levensvragen: 085 – 00 43 063 of ga naar geestelijkeverzorging.nl.

Inspirerende praktijkvoorbeelden

‘Mensen op de ‘werkvloer’, dicht bij het proces, hebben de beste ideeën. Laten we luisteren naar de praktijk om hun verhaal verder te kunnen vertellen.’ Onder dit motto organiseert Agora drie masterclasses. We trappen af met ‘Zingeving in het sociaal domein’.
Rotterdam begon met de aanpak van eenzaamheid. Ouderen staan er vaak alleen voor. Dan is aandacht voor het geestelijk welzijn van belang.
In de nieuwe video die werd vertoond tijdens de online sessie ‘Zingeving in Tussenland – bij wie kun jij terecht met zingevingsvragen?’ vertelt Jannie Oskam over de meerwaarde van gesprekken met een geestelijk verzorger thuis. ‘Het helpt je bij de zoektocht naar wat voor jou belangrijk is in de tijd die je nog hebt.’
‘Zingeving is veel belangrijker dan we beseffen,’ aldus Jaap Schuurmans, huisarts, in de video die vertoond werd in de online sessie van Agora ‘Zingeving in de huisartsenpraktijk’.

Instrumenten

Agora heeft een infographic ontwikkeld over zingevingsvragen voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein en de zorg.
Met behulp van deze infographic kun je lokaal in gesprek gaan. Hoe vind je elkaar? Hoe kun je de samenwerking versterken?
Palliatieve ondersteuning bestaat uit vier dimensies: goede zorg, en ook ondersteuning op sociaal gebied, psychische steun en begeleiding op het gebied van zingeving.
In de praktijk blijkt dat mensen na een slechtnieuwsgesprek behalve onzekerheid en verdriet ook vragen over zingeving ervaren. Die vragen zijn alleen vaak niet makkelijk te ontdekken. Agora ontwikkelde een nieuwe infographic die in zes stappen laat zien wat er gebeurt als iemand van een huisarts of specialist slecht nieuws krijgt.  

Nieuws

Hoe kun je in je leven integreren wat je niet kunt veranderen?’ Éen van de vragen die Hans Kling, hoofd geestelijke verzorging bij het Maastricht UMC+, stelt aan de ruim vijftig deelnemers van de online Masterclass afgelopen donderdag van Agora en ZonMw.

Het project Eten met Zin organiseert samenkomsten waar mensen van alle leeftijden en achtergronden met elkaar eten en praten over uiteenlopende levensvragen.
Afgelopen vrijdag startte de eerste nationale Dag van de Levensvragen met een uitgebreid ontbijt. Behalve directeur Clémence Ross van Agora zaten onder anderen zangeres en cabaretière Karin Bloemen, longarts Sander de Hosson en (zorg)professionals, bestuurders en pleitbezorgers van zingeving aan tafel.
Om aandacht te vragen voor levens- en zingevingsvragen vindt op vrijdag 25 juni de eerste Dag van de Levensvragen plaats.

PRIL biedt een regionaal overzicht met initiatieven op gebied van zingeving.
Blog van geestelijk verzorger Etje Verhagen, over het verlangen naar rust.
Palliatieve ondersteuning aan volwassenen en kinderen in de laatste levensfase heeft veel baat bij een goede samenwerking tussen de vele professionals en vrijwilligers die hier een rol in spelen. Hoe organiseer je dat?

Geestelijke Verzorging Thuis in de media

‘Signaleren, aandacht en begeleiding bij zingevingsvragen’, Wmo doen – jaargang 3, editie 3, pagina 10-12 (WMO doen)

Geestelijke Verzorging Thuis

Agora geeft leiding aan het project Geestelijke Verzorging Thuis. Samen met betrokken partners wordt een infrastructuur van zingeving in de lokale gemeenschap ontwikkeld. Er wordt ook onderzoek verricht over zingeving en geestelijke verzorging.
Meer informatie >