Spring naar content

Inspirerende praktijkvoorbeelden,

instrumenten en artikelen

Als professional in de zorg of het sociale domein krijg je te maken met mensen met levensvragen. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, kwetsbare senioren, ouders van een kind met een ernstige ziekte, maar ook mensen die te maken hebben met verlies van werk, relaties, of naasten kunnen vragen hebben: Waarom overkomt mij dit? Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Ook familie, vrienden en/of mantelzorgers kunnen deze vragen hebben.

Aandacht voor levensvragen

Aandacht voor levensvragen speelt voor iedere zorgverlener een belangrijke rol bij het bieden van passende ondersteuning. Geestelijk verzorgers zijn speciaal opgeleid en hebben de kennis, de vaardigheden en het referentiekader om mensen te begeleiden bij zingeving en levensvragen.

Samenwerken in zorg en sociaal domein

Om optimale, persoonsgerichte ondersteuning te bieden werken geestelijk verzorgers nauw samen met professionals en organisaties uit de buurt die mensen thuis begeleiden. Zowel in de zorg (in samenwerking met huisartsen, thuis- en mantelzorg) als in het sociaal domein (in samenwerking met het wijkteam of met getrainde vrijwilligers). Goede lokale ondersteuning bij levensvragen kan meer eigen regie, veerkracht, perspectief en acceptatie bieden en verhoogt de kwaliteit van leven.  

Zingeving in de lokale gemeenschap

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidie de inzet van geestelijk verzorgers mogelijk voor thuiswonenden. Voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten worden een aantal gesprekken vergoed. Geestelijk verzorgers geven ook scholing en trainingen over zingeving en spiritualiteit om de bekwaamheid van professionals en vrijwilligers te vergroten. Zij nemen ook deel aan multidisciplinair en/of Palliatief Thuiszorgoverleg en kunnen ethische gesprekken begeleiden.
Meer informatie >

Contact en samenwerken

Om mensen met levensvragen tijdig door te verwijzen naar een geestelijk verzorger is het belangrijk om (proactief) levensvragen te signaleren. Hieronder vind je inspirerende praktijkvoorbeelden, handige instrumenten en artikelen.
Wil je ook samenwerken, advies inwinnen, of doorverwijzen? Bel dan met het landelijk nummer voor Zingeving en Levensvragen: 085 – 00 43 063 of ga naar geestelijkeverzorging.nl.

Video’s

‘Zingeving is steeds belangrijker in onze maatschappij’, aldus Anne Stael, coördinator van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken in de nieuwe film. ‘Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met ingrijpende veranderingen. Zoals een ongeneeslijke ziekte, ouder worden of het (naderend) afscheid van een naaste. Dan is het heel fijn om met een geestelijk verzorger erover te praten.’ Geestelijk verzorgers zijn experts op het gebied van zingevingsvragen.
We krijgen allemaal te maken met veranderingen. Verlies van gezondheid, zorg en afscheid van een naaste, of ouder worden. Zulke veranderingen gaan gepaard met vragen over zingeving. Erover praten lucht op, geeft inzicht en draagt bij aan kwaliteit van leven.
Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij zingeving en levensvragen. De gesprekken in de video geven een beeld van de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensvragen en verschillende levensvragen van mensen.
Hoe en met wie werk je optimaal samen om thuiswonende ouderen en mensen in de palliatieve fase te ondersteunen bij zingevingsvragen? Die vraag beantwoorden Alina van Dalen en Etje Verhagen in deze nieuwe film.
Alina van Dalen en Etje Verhagen speelden de hoofdrol in de film die werd vertoond tijdens de online sessie van ‘Zingeving in de zorgpraktijk’. Beiden waren live aanwezig om hun kennis te delen met ruim 100 professionals en vrijwilligers.
‘Mensen op de ‘werkvloer’, dicht bij het proces, hebben de beste ideeën. Laten we luisteren naar de praktijk om hun verhaal verder te kunnen vertellen.’ Onder dit motto organiseert Agora drie masterclasses. We trappen af met ‘Zingeving in het sociaal domein’.
Rotterdam begon met de aanpak van eenzaamheid. Ouderen staan er vaak alleen voor. Dan is aandacht voor het geestelijk welzijn van belang.
In de nieuwe video die werd vertoond tijdens de online sessie ‘Zingeving in Tussenland – bij wie kun jij terecht met zingevingsvragen?’ vertelt Jannie Oskam over de meerwaarde van gesprekken met een geestelijk verzorger thuis. ‘Het helpt je bij de zoektocht naar wat voor jou belangrijk is in de tijd die je nog hebt.’
‘Zingeving is veel belangrijker dan we beseffen,’ aldus Jaap Schuurmans, huisarts, in de video die vertoond werd in de online sessie van Agora ‘Zingeving in de huisartsenpraktijk’.

Instrumenten

Nieuws

Geestelijk verzorgers en cliënten die gespreksmodel ‘In dialoog met je levensverhaal’ uitprobeerden zijn overwegend positief, bleek tijdens de masterclass die Agora en ZonMw hierover op 22 november organiseerden.

Hoe vinden ouderen zingeving? En hoe ondersteun je als het niet vanzelf gaat? Daarover ging de masterclass ‘Zin in het latere leven’ op donderdag 17 november. Tijdens de interactieve middag gingen ruim 160 deelnemers aan het werk rond een inspirerende casus.
Een zeer diverse groep van ruim 200 professionals uit zorg, welzijn en geestelijke verzorging deed op 10 november enthousiast mee aan de interactieve masterclass ‘Samen zorgen voor zingeving’ van Agora en ZonMw. Vooral de live case leverde veel reacties op in de chat en ook mooie inzichten.
Geestelijke verzorging thuis is in opkomst. En terecht. Maar wat doen geestelijk verzorgers eigenlijk? En hoe kunnen nog meer mensen daarvan profiteren? De drie PLOEG-onderzoeken werpen licht op die materie en zorgen ook voor een verwijstool.
Gaby Jacobs, hoogleraar Geestelijke Verzorging en actieonderzoeker Stefanie de Cuba, deelden de eerste bevindingen vanuit het actieonderzoek SamenZin tijdens de derde en laatste online masterclass van Agora en ZonMw over zingeving.
Hoe kun je in je leven integreren wat je niet kunt veranderen?’ Éen van de vragen die Hans Kling, hoofd geestelijke verzorging bij het Maastricht UMC+, stelt aan de ruim vijftig deelnemers van de online Masterclass afgelopen donderdag van Agora en ZonMw.
‘Mensen op de ‘werkvloer’, dicht bij het proces, hebben de beste ideeën. Laten we luisteren naar de praktijk om hun verhaal verder te kunnen vertellen.’ Onder dit motto organiseert Agora drie masterclasses. We trappen af met ‘Zingeving in het sociaal domein’.

Geestelijke Verzorging Thuis

Agora geeft leiding aan het project Geestelijke Verzorging Thuis. Samen met betrokken partners wordt een infrastructuur van zingeving in de lokale gemeenschap ontwikkeld. Er wordt ook onderzoek verricht over zingeving en geestelijke verzorging.
Meer informatie >