Spring naar content

Inspirerende praktijkvoorbeelden,

instrumenten en artikelen

Als professional in de zorg of het sociale domein krijg je te maken met mensen met levensvragen. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, kwetsbare senioren, ouders van een kind met een ernstige ziekte, maar ook mensen die te maken hebben met verlies van werk, relaties, of naasten kunnen vragen hebben: Waarom overkomt mij dit? Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Ook familie, vrienden en/of mantelzorgers kunnen deze vragen hebben.

Aandacht voor levensvragen

Aandacht voor levensvragen speelt voor iedere zorgverlener een belangrijke rol bij het bieden van passende ondersteuning. Geestelijk verzorgers zijn speciaal opgeleid en hebben de kennis, de vaardigheden en het referentiekader om mensen te begeleiden bij zingeving en levensvragen.

Samenwerken in zorg en sociaal domein

Om optimale, persoonsgerichte ondersteuning te bieden werken geestelijk verzorgers nauw samen met professionals en organisaties uit de buurt die mensen thuis begeleiden. Zowel in de zorg (in samenwerking met huisartsen, thuis- en mantelzorg) en in het sociaal domein (in samenwerking met het wijkteam of met getrainde vrijwilligers). Goede lokale ondersteuning bij levensvragen kan meer eigen regie, veerkracht, perspectief en acceptatie bieden en verhoogt de kwaliteit van leven.  

Zingeving in de lokale gemeenschap

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidie de inzet van geestelijk verzorgers mogelijk voor thuiswonenden. Voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten worden een aantal gesprekken vergoed. Geestelijk verzorgers geven ook scholing en trainingen over zingeving en spiritualiteit om de bekwaamheid van professionals en vrijwilligers te vergroten. Zij nemen ook deel aan multidisciplinair en/of Palliatief Thuiszorgoverleg en kunnen ethische gesprekken begeleiden.
Meer informatie >

Contact en samenwerken

Om mensen met levensvragen tijdig door te verwijzen naar een geestelijk verzorger is het belangrijk om (proactief) levensvragen te signaleren. Hieronder vind je inspirerende praktijkvoorbeelden, handige instrumenten en artikelen.
Wil je ook samenwerken, advies inwinnen, of doorverwijzen? Bel dan met het landelijk nummer voor Zingeving en Levensvragen: 085 – 00 43 063 of ga naar geestelijkeverzorging.nl.

Video’s

‘Mensen op de ‘werkvloer’, dicht bij het proces, hebben de beste ideeën. Laten we luisteren naar de praktijk om hun verhaal verder te kunnen vertellen.’ Onder dit motto organiseert Agora drie masterclasses. We trappen af met ‘Zingeving in het sociaal domein’.
Rotterdam begon met de aanpak van eenzaamheid. Ouderen staan er vaak alleen voor. Dan is aandacht voor het geestelijk welzijn van belang.
In de nieuwe video die werd vertoond tijdens de online sessie ‘Zingeving in Tussenland – bij wie kun jij terecht met zingevingsvragen?’ vertelt Jannie Oskam over de meerwaarde van gesprekken met een geestelijk verzorger thuis. ‘Het helpt je bij de zoektocht naar wat voor jou belangrijk is in de tijd die je nog hebt.’
‘Zingeving is veel belangrijker dan we beseffen,’ aldus Jaap Schuurmans, huisarts, in de video die vertoond werd in de online sessie van Agora ‘Zingeving in de huisartsenpraktijk’.

Instrumenten

Nieuws

Geestelijke verzorging thuis is in opkomst. En terecht. Maar wat doen geestelijk verzorgers eigenlijk? En hoe kunnen nog meer mensen daarvan profiteren? De drie PLOEG-onderzoeken werpen licht op die materie en zorgen ook voor een verwijstool.

Gaby Jacobs, hoogleraar Geestelijke Verzorging en actieonderzoeker Stefanie de Cuba, deelden de eerste bevindingen vanuit het actieonderzoek SamenZin tijdens de derde en laatste online masterclass van Agora en ZonMw over zingeving.
Hoe kun je in je leven integreren wat je niet kunt veranderen?’ Éen van de vragen die Hans Kling, hoofd geestelijke verzorging bij het Maastricht UMC+, stelt aan de ruim vijftig deelnemers van de online Masterclass afgelopen donderdag van Agora en ZonMw.
‘Mensen op de ‘werkvloer’, dicht bij het proces, hebben de beste ideeën. Laten we luisteren naar de praktijk om hun verhaal verder te kunnen vertellen.’ Onder dit motto organiseert Agora drie masterclasses. We trappen af met ‘Zingeving in het sociaal domein’.

Geestelijke Verzorging Thuis

Agora geeft leiding aan het project Geestelijke Verzorging Thuis. Samen met betrokken partners wordt een infrastructuur van zingeving in de lokale gemeenschap ontwikkeld. Er wordt ook onderzoek verricht over zingeving en geestelijke verzorging.
Meer informatie >