Spring naar content

Infographic: Vier dimensies van palliatieve ondersteuning

2 maart 2020

Agora gelooft dat goede palliatieve ondersteuning alleen mogelijk is, als de behoefte van mensen het uitgangspunt is. Juist in de laatste levensfase, is méér dan alleen lichamelijke zorg nodig. Behoeften zijn sterk individueel en overstijgen vaak de bestaande kaders van systemen en wetgeving. Daarom gelooft Agora dat palliatieve ondersteuning altijd maatwerk is en bestaat uit vier dimensies (conform de definitie van de WHO): goede zorg, en ook ondersteuning op sociaal gebied, psychische steun en begeleiding op het gebied van zingeving.

Je kunt onderstaande infographic gebruiken om het gesprek aan te gaan in jouw netwerk. Wat is jullie visie op goede palliatieve ondersteuning? Herken je de vragen die mensen hebben? Ken je de professionals die hierbij horen binnen jouw gemeente? Hoe kun je samenwerken en elkaar versterken?

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, of door ouderdom in de laatste fase van hun leven zijn, kunnen talloze vragen hebben.
Vragen die te verdelen zijn in vier dimensies: psyche, gezondheid, zingeving en sociale context. Deze zogenoemde palliatieve fase vraagt veel aandacht uit de diverse werkvelden. Samenwerking tussen verschillende professionals en vrijwilligers vergroot de kans dat alle vragen voldoende aandacht krijgen. Werken vanuit deze palliatieve benadering biedt mensen in deze fase van hun leven de beste ondersteuning.

De multidisciplinaire benadering in vier dimensies is een voorwaarde voor goede ondersteuning van mensen in de palliatieve fase – gebaseerd op de definitie palliatieve zorg World Health Organization (WHO), 2002.

De infographics zijn bedoeld voor mensen die nieuw zijn op het gebied van de palliatieve benadering. Bovendien zijn ze nog volop in ontwikkeling. We ontvangen je feedback graag!

Agora
info@agora.nl / 030 657 58 98