Spring naar content

Maak kennis met de persona’s van Agora

21 maart 2020

Piet, Ria, Anneke en Bram: zomaar vier mensen die je in je werk in de (palliatieve) zorg tegen zou kunnen komen of als burger aan je loket voor hulp en ondersteuning. Het zijn ook Agora’s ‘persona’s’. Hoe zet je ze in?

Piet

Piet heeft al jaren Parkinson en vertelt over zijn leven met deze ziekte. Hoe hij steeds meer achteruitgaat en wat hij nodig heeft.

Ria

Ria is mantelzorger van Wim. Door de ziekte van Wim draait haar hele leven om hem. Hoe houdt zij het vol, wie helpt haar? 

Anneke

Anneke, een vrouw van 63, sinds twee jaar alleenwonend en noodgedwongen gestopt met werken. Anneke heeft COPD in een vergevorderd stadium en heeft de laatste jaren haar leven drastisch zien veranderen. Hoe ziet haar leven eruit, haar sociale netwerk, hoe ziet zij haar toekomst?

Bram

Bram, een man van 68, woont met zijn vrouw Lineke in Hilversum in een eengezinswoning. Hij heeft ernstig nierfalen en moest door zijn ziekte noodgedwongen eerder stoppen met werken. De vermoeidheid als gevolg van de nierziekte vindt Bram het lastigst. Het beperkt hem erg in zijn doen en laten en maakt hem afhankelijk van zijn naasten. Ook voor zijn vrouw heeft zijn ziekte veel gevolgen. Hij vindt het belangrijk dat hulpverleners daarom ook omzien naar haar. Hoe ziet Bram’s leven er nu uit, zijn sociale netwerk, hoe ziet hij zijn toekomst?

Persona’s

Dit viertal zijn fictieve mensen met een levensbedreigende aandoening, of hun naasten. Ze vertegenwoordigen groepen mensen en daarom noemen we hen een Persona. Agora maakt deze persona’s in samenwerking met Movisie. Agora en Movisie stellen de persona’s samen op basis van groepsgesprekken met mensen die de gevolgen van een aandoening zelf het beste kunnen verwoorden. Anneke is bijvoorbeeld gemaakt op basis van de verhalen van 6 mensen met COPD, die bij elkaar kwamen in een longrevalidatie programma en in 2 avonden samen Anneke hebben geconstrueerd. 

Nut voor professionals in zorg en sociaal domein

Agora heeft Movisie gevraagd deze en andere persona’s te maken om een beter beeld te krijgen van de leefwereld van mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten. Wat hebben zij nodig en hoe kunnen zorgprofessionals, welzijnswerkers of anderen in het sociaal domein gaan denken vanuit de leefwereld van mensen. Agora heeft persona’s inmiddels benut voor gesprekken tussen zorgverleners en ingezet in de mantelzorgmonologen, wat in deze gevallen tot meer bewustzijn leidde. 

Spiegel voor het eigen handelen

De persona’s vormen een spiegel voor het eigen handelen, maar kunnen ook een brug slaan in het gesprek tussen zorg en sociaal domein. Ga ermee aan de slag in jouw eigen organisatie.

Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74