Spring naar content

Zinvol samenwerken in een proeftuin

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, of kwetsbaar op leeftijd, en hun naasten hebben verschillende behoeften en veel vragen. Zoals: Welke behandeling wil ik nog? Kan ik wel in mijn huis blijven wonen? Waarom overkomt mij dit? Dit vraagt om passende, tijdige ondersteuning vanuit het zorg én het sociaal domein. Dicht bij huis, met korte lijnen. Zeker nu we steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen, terwijl het aantal beroepskrachten en mantelzorgers afneemt.

Daarom organiseert Agora proeftuinen in samenwerking met Movisie. Samen met andere professionals en vrijwilligers ga je voor passende zorg en ondersteuning. Zodat mensen hun leven tot het einde leven zoals zij dat wensen, daar geloven wij in. Jij toch ook?

Animatie van een groep mensen die praten met elkaar

Het liefst werken we met één voordeur die naar het sociaal domein opent

Eugene Hodes, Huisarts Maarssen

Wat is een proeftuin?

Eén jaar slim samenwerken, met de belangrijkste betrokkenen. Van huisarts, wijkverpleegkundige en sociaal werker tot Wmo-consulent. Zelfs met beleidsmakers en bestuurders. Binnen je gemeente of wijk. Dat is een proeftuin, in ’t kort. Samen duiken jullie in levendige casussen, werkend vanuit de vier dimensies van palliatieve zorg. Hoe kan het beter, eerder of anders? Welke andere beroepskrachten bieden die meerwaarde waar je niet zo snel aan denkt? Je leert van elkaar én elkaar kennen. En dat merk je direct in de praktijk.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met Sandrina Sangers: ssangers@agora.nl

Lokale samenwerking

Bij Agora kijken we niet naar systemen, maar naar mensen. Inwoners en hun naasten. Waar hebben zij behoefte aan? En hoe organiseer je dit zo fijn mogelijk? Gewoon thuis, passend bij iemands wensen en waarden. Lokale, hechte samenwerking is daarvoor de sleutel. Tussen professionals uit de zorg en het sociaal domein, maar ook met bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties. En mantelzorgers natuurlijk. Samen versterken jullie elkaar.

Wat een inspirerende reis! Dertig mensen uit het veld op weg naar meer impact

deelnemer Huis aan het Water

Dit levert het op

Meedoen aan een proeftuin is enorm verrijkend, zoals blijkt uit de lokale projecten in Maarssen, Roermond, Oude IJsselstreek en Huis aan het Water. Hun ervaringen samengevat:

  • Tijdige zorg en ondersteuning, passend bij wat iemand belangrijk en fijn vindt.
  • Integrale aanpak op de vier dimensies van palliatieve zorg: fysiek, sociaal psychisch en zingeving.
  • Alle disciplines ‘bij de hand’ door efficiënt overleg en lokale, korte lijnen.
  • Open mindset naar andere disciplines, zodat jullie samen voor vernieuwende, waardevolle oplossingen kiezen.
  • Voorkomen van een domino-effect van nieuwe problemen en life events (zoals sociaal isolement of schulden), dankzij beter inzicht en proactieve betrokkenheid van alle professionals.
  • Hechtere samenwerking op allerlei niveaus. Tussen de zorg en het sociaal domein, het formele en informele netwerk, en tussen bestuur en praktijk.
  • Scherper zicht op regelgeving en financiële stromen, waardoor je de inwoner voorop kunt stellen en de beste keuze maakt. En vooral ook op tijd.
  • Kostenbesparingen, dankzij de juiste ondersteuning op het juiste moment.
  • Continu leren van andere professionals.

We maken de randen van de wetten zachter

Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek

Proef aan de proeftuinen

Proef aan de proeftuin: ontdek inspirerende praktijkvoorbeelden, instrumenten, artikelen en nieuws over zinvol samenwerken in een proeftuin.

Ook interessant:

Meer informatie? Neem contact op met:

Beleidsadviseur Zorg en Sociaal Domein
Programmaleider proeftuinen
Movisie