Spring naar content

Lezen en luisteren over de laatste levensfase

Het levenseinde is een fascinerende periode in het mensenleven waar verdriet, afscheid en nabijheid elkaar afwisselen. Het is even goed een periode van ziekte en afscheid als van hartverwarmende nieuwe inzichten en verbinding. Op deze pagina presenteren we boeken en podcasts die juist die verschillende facetten belichten.

Lezen: Erasmus: Dwarsdenker (2021)

Sandra Langereis

“Erasmus heeft met zijn werk zowel de gelovige zinzoekers binnen de christelijke traditie geholpen als ook de ongelovige zinzoekers daarbuiten. Hij wordt ook wel de eerste humanist ter wereld genoemd. Maar heeft ook de basis gelegd voor zo betrouwbaar mogelijke grondteksten in hebreeuws en grieks van de bijbel. Prachtig goed onderbouwde biografie! Erasmus is een van de grootste auteurs van Nederland en België, en zelfs van heel Europa. Hij verpersoonlijkt de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd. Verplichte kost voor zinzoekers die niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden.”

Joep van de Geer – Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein


Lezen: 10 ingrediënten voor een succesvolle proeftuin

Succesvol samenwerken in de Oude IJsselstreek

Hoe werk je zo goed mogelijk samen in de palliatieve fase, rondom cliënten die ongeneeslijk ziek zijn of kwetsbaar door een hoge leeftijd? En hoe bereik je die andere professional? In dit Proeftuinboekje probeert Agora antwoord te geven op die vragen. In deze uitgave delen professionals uit de gemeente Oude IJsselstreek, die deelnamen aan dit Proeftuin-project, hun ervaringen.

 • Boek 'Kanker voor beginners' door Jeroen van Merwijk in de handen van een man

  Lezen: Kanker voor beginners (2020)

  Jeroen van Merwijk

  Jeroen van Merwijk begint zijn boekje Kanker voor beginners met een korte schets van zijn ontdekking kanker te hebben:

  Hij voelde een harde knobbel in zijn buik.
  Hij ging naar de dokter.
  Twee weken later lag hij in het ziekenhuis voor een echo.
  Tien dagen later bleek hij opgegeven door de oncoloog.

  Tussendoor en voortgaand gebeurt er van alles met hemzelf, zijn vrouw, familie, vrienden, op facebook, ontwikkelt de ziekte zich, het inzicht, de (on)mogelijkheden. Waarden komen naar boven in het leven en in de omgang met de naderende dood. Tussendoor is er veel leven, vooral dat. Dat is het perspectief van de patiënt: Wat is er aan de hand? Wat kan er gedaan? Hoe onderga ik alles? Wie vertel ik erover, wat vertel ik dan? Hoe kan ik goed leven, fijne dagen hebben met dierbaren?

Luisteren

De Mensenwerkers: Michiel van Agt

In deze podcast worden verschillende aspecten van (humanistische) geestelijke verzorging besproken, waaronder begeleiding bij de overgang naar een verpleeghuis en het leven dat in het teken komt te staan van de laatste levensfase. Michiel van Agt heeft enorm divers werk binnen de zorg. Een fascinerend gesprek met als thema eenzaamheid.

Telefoon met daarop de cover van Voor goed sterven, bovenop een krant.


Lezen en luisteren: Voor goed sterven

Het gesprek over de laatste levensfase

Deze weerslag van gesprekken die in heel Nederland zijn gehouden over de laatste levensfase biedt een schat aan informatie. Wat maakt spreken over de dood lastig? Wat is waardig ouder worden? Hoe kun je goed samen leven in die laatste fase? Wat is de rol van de zorg? En wanneer is een leven eigenlijk voltooid? De vele citaten maken deze rapportage en bijbehorende podcast van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase (in opdracht van VWS) prettig leesbaar.

Lezen: Ik heb geleefd – wat de dood je kan leren over het leven (2021)

Annemarie Haverkamp

“De korte impressies laten zien dat elk mens de laatste levensfase anders beleeft. ‘Ik wil kwaliteit van leven, geen kwantiteit’, zegt de één. ‘Ik wil zo lang mogelijk doorgaan om mijn (klein)kinderen te zien opgroeien’, zegt de ander. De portretten bieden waardevolle inzichten, ook voor professionals, want ze laten zien dat maatwerk in begeleiding van de laatste levensfase broodnodig is.”

Sasja Nicolaï – Communicatie adviseur

De interviews zijn gebundeld in een boek maar zijn ook online te lezen.

Luisteren

Stervelingen – Hoe leven we samen met de dood?

In deze driedelige Podcast komen mensen aan het woord die vanuit hun eigen perspectief vertellen over hoe de dood er voor hen uitziet. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De RVS streeft naar nieuwe manieren waarin we de dood, verlies en rouw als onderdelen van het leven zien.

‘Stervelingen’ belicht verschillende verhalen die allen een ander aspect van ‘samenleven met de dood’ uiteenzetten. De bedoeling is om met deze podcast het gesprek in de Nederlandse samenleving op gang te brengen over óf, en zo ja, hóe we beter kunnen samenleven met de dood. De podcast is een tussenproduct in het adviestraject ‘Goed samenleven met de dood’. Het advies zal beleidsadviezen bevatten over hoe we beter samen zouden kunnen leven met de dood in Nederland. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving wil dit advies in het najaar van 2021 uitbrengen. In de eerste aflevering: Hoe leven we samen met de dood? Lees meer >

 • Het boek 'Nieuwe nabijheid' van Beatrijs Holland in de hand van een vrouw

  Lezen: Nieuwe nabijheid, zingeving in coronatijd (2021)

  Beatrijs Hofland

  De coronacrisis is ingrijpend voor iedereen, maar een ‘stille ramp’ in het leven van veel ouderen, zo laten deze twaalf verhalen, opgetekend door de auteur, geestelijk verzorger in een verpleeghuis, zien. Ze laten verdrietige chaos zien, maar ook hoop en goede zorg, kracht en kwetsbaarheid. En nieuwe vormen van nabijheid.

  Beatrijs Hofland (1975) is geestelijk verzorger in de ouderenzorg en heeft haar eigen praktijk (zingevingopdekaart.nl).

Lezen: Slotcouplet (2019)

Sander de Hosson

“De Hosson maakte op mij veel indruk met zijn heldere en bewogen verhalen. Hij maakt ook ruimte voor gesprek over zingeving met bijvoorbeeld een geestelijk verzorger.”

Guido Schürmann – Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein Agora / Projectleider GV Thuis

Luisteren

Wij in de wijk: werken aan leefbare wijken en buurten

Sterke wijken waar mensen zich prettig voelen en elkaar ondersteunen, hoe krijg je dat voor elkaar? In deze nieuwe podcastserie van Movisie gesprekken over inspirerende lokale initiatieven. In de eerste aflevering: Platfom Buuv in Amsterdam Zuid. Lees meer >

Mail het ons!

Heb jij nieuws of tips voor deze rubriek?
We zien je ideeën graag tegemoet via communicatie@agora.nl.