Spring naar content

Lezen en luisteren over de laatste levensfase

Het levenseinde is een fascinerende periode in het mensenleven waar verdriet, afscheid en nabijheid elkaar afwisselen. Het is even goed een periode van ziekte en afscheid als van hartverwarmende nieuwe inzichten en verbinding. Op deze pagina presenteren we boeken en podcasts die juist die verschillende facetten belichten.

  • Het boek 'Nieuwe nabijheid' van Beatrijs Holland in de hand van een vrouw

    Lezen: Nieuwe nabijheid, zingeving in coronatijd (2021)

    Beatrijs Hofland

    De coronacrisis is ingrijpend voor iedereen, maar een ‘stille ramp’ in het leven van veel ouderen, zo laten deze twaalf verhalen, opgetekend door de auteur, geestelijk verzorger in een verpleeghuis, zien. Ze laten verdrietige chaos zien, maar ook hoop en goede zorg, kracht en kwetsbaarheid. En nieuwe vormen van nabijheid.

    Beatrijs Hofland (1975) is geestelijk verzorger in de ouderenzorg en heeft haar eigen praktijk (zingevingopdekaart.nl).

Lezen: Slotcouplet (2019)

Sander de Hosson

“De Hosson maakte op mij veel indruk met zijn heldere en bewogen verhalen. Hij maakt ook ruimte voor gesprek over zingeving met bijvoorbeeld een geestelijk verzorger.”

Guido Schürmann – Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein Agora / Projectleider GV Thuis

Luisteren

Wij in de wijk: werken aan leefbare wijken en buurten

Sterke wijken waar mensen zich prettig voelen en elkaar ondersteunen, hoe krijg je dat voor elkaar? In deze nieuwe podcastserie van Movisie gesprekken over inspirerende lokale initiatieven. In de eerste aflevering: Platfom Buuv in Amsterdam Zuid. Lees meer >

Mail het ons!

Heb jij nieuws of tips voor deze rubriek?
We zien je ideeën graag tegemoet via communicatie@agora.nl.