Spring naar content

Laatste nieuws

Met veel enthousiasme is in Zundert op 13 maart de nieuwe Proeftuin Zundert ‘Leven tot het einde’ van start gegaan. De proeftuin wordt van harte ondersteund door de gemeente Zundert, zo werd duidelijk toen wethouder Twan Zopfi de proeftuin formeel opende.
We krijgen allemaal te maken met veranderingen. Verlies van gezondheid, zorg en afscheid van een naaste, of ouder worden. Zulke veranderingen gaan gepaard met vragen over zingeving. Erover praten lucht op, geeft inzicht en draagt bij aan kwaliteit van leven.
Onder de titel ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.’, is PZNL een kortdurende campagne gestart over palliatieve zorg. ‘Mensen die ongeneeslijk ziek zijn hebben in beperkte mate toegang tot de palliatieve behandelingen die wél beschikbaar zijn’, aldus PZNL. Agora is blij met deze campagne, want vroegtijdige inzet van palliatieve zorg draagt bij aan kwaliteit van leven.
Tijdens de videosessie rondom de herziene Richtlijn Rouw, waaraan bijna 200 professionals deelnamen, bracht spreker Robin Zuidam rouwbegeleiding terug naar de menselijke essentie. Zonder regels en aanbevelingen. En toch vinden Robin Zuidam en mede-spreker Erik Olsman een Richtlijn Rouw wel degelijk nodig en zinnig.
In de lokale proeftuinen van Agora en Movisie is de fase van het samen uitvoeren van experimenten een belangrijk en essentieel onderdeel voor een blijvend resultaat.
Jeroen Hasselaar, hoogleraar sociale empowerment in de palliatieve zorg is één van de sprekers op de pre-conference, op 14 juni. 'Dit vraagstuk raakt niet alleen de zorg, maar de hele samenleving.'
Welke mooie voorbeelden zijn er van palliatieve zorg in het sociaal domein en vanuit lokale gemeenschappen van Public Health Palliatieve Care in Nederland? Tijdens de pre-conference van Agora en partners vertellen nationale en internationale sprekers de trends en ontwikkelingen en laten we aan de hand van in Rotterdam gefilmde beelden mooie inititiatieven zien.
Het team van Agora-beleidsadviseurs is onlangs uitgebreid met medisch-antropoloog en geestelijk begeleider Rinske Boomstra. Ze gaat zich vooral bezighouden met het Geestelijke Verzorging Thuis, onze proeftuinen en het Brancheproject Zingeving en Sociaal Domein. Maak nader kennis met Rinske.
Iris van Bennekom begon een half jaar geleden als bestuurder van Agora. Ze kijkt terug op een periode van kennismaken, contacten leggen en verbinden. Er is al veel bereikt, maar de zorg en ondersteuning van mensen in de palliatieve levensfase kan altijd beter. Door samenwerking en door de behoeften van mensen en hun naasten écht centraal te zetten in deze kostbare tijd van hun leven.
Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij zingeving en levensvragen. De gesprekken in de video geven een beeld van de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensvragen en verschillende levensvragen van mensen.