Spring naar content

Laatste nieuws

‘Zingeving is steeds belangrijker in onze maatschappij’, aldus Anne Stael, coördinator van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken in de nieuwe film. ‘Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met ingrijpende veranderingen. Zoals een ongeneeslijke ziekte, ouder worden of het (naderend) afscheid van een naaste. Dan is het heel fijn om met een geestelijk verzorger erover te praten.’ Geestelijk verzorgers zijn experts op het gebied van zingevingsvragen.
In samenwerking met studenten van de Open Universiteit inventariseert Agora wat mogelijk en wenselijk is op het gebied van digitalisering in de palliatieve zorg. In een artikel van ICT&Health licht Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, toe wat technologie zou kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven.
Inwoners met een ongeneeslijke ziekte zijn als doelgroep nog onvoldoende zichtbaar in beleid, aldus Arjan Koreman, beleidsmedewerker Sociaal Domein in Zundert. Hij is enthousiast over de Proeftuin Zundert, waar de focus ligt op geïntegreerde aandacht voor palliatieve ondersteuning en zorg.
Hoe vinden ouderen zingeving? En hoe ondersteun je als het niet vanzelf gaat? Daarover ging de masterclass ‘Zin in het latere leven’ op 1 juni '23. Er werd naar de vraagstukken gekeken vanuit het perspectief van de ouderen én van professionals, aan de hand van een inspirerende casus.
Vanuit de overheid is actie nodig om palliatieve zorg nadrukkelijker in beleidsstukken op de kaart te zetten en om drempels in financiering bij domeinoverstijgende ondersteuning en zorg weg te nemen. Dat is één van de inzichten die 27 juni '23 aan de orde kwamen tijdens de webinar over het onderzoeksrapport 'Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk', van Agora en jb Lorenz.
Onder de titel ‘Connecting Communities in the Netherlands’ organiseerden Agora en PZNL op 14 juni 2023 een pre-conference over palliatieve ondersteuning en zorg in het sociaal domein en vanuit lokale gemeenschappen. Rode draad was een sociale benadering van palliatieve ondersteuning en zorg.
De film 'Connecting Communities - Inspirerende perspectieven op palliatieve zorg' laat vijf bijzondere initiatieven zien van ondersteuning en zorg vanuit het sociaal domein en burgerinitiatieven.
In opdracht van Agora voerde bureau jb Lorenz een onderzoek uit naar knelpunten bij de palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein. Afhankelijk van waar je woont en in welke levensfase je zit, is die zorg en ondersteuning niet altijd goed geregeld en op dezelfde wijze bereikbaar en beschikbaar.
De tools en producten die Agora in de handzame brochure 'Palliatieve benadering - Tools en producten voor kennis en bewustwording' bijeen heeft gebracht, dragen bij aan kennis en bewustwording over de palliatieve benadering en zingeving. Alle materialen in de brochure zijn te downloaden en rechtenvrij te gebruiken voor scholing en training.
In Zundert is onlangs een nieuwe proeftuin gestart. Gemeenten hebben een belangrijke taak om de band tussen zorg en het sociaal domein te versterken, vindt wethouder Twan Zopfi. ‘Inwoners moeten op hun eigen manier naar hun levenseinde kunnen toegroeien. En dat vraagt om betere samenwerking.’