Spring naar content

Laatste nieuws

Luisteren naar wat iemand bezighoudt, waar iemand zich zorgen over maakt of naar uitziet, is een passieve vorm van doen, maar niet niks. Hoe schakel je als zorgverlener van de oplos-modus naar de luister-stand? Niecky Fruneaux en Nico van der Leer zijn er duidelijk over: Zorgen begint met luisteren.
Guido Schürmann, beleidsmedewerker bij Agora, is één van de coaches van het nieuwe LeerDoeDeeltraject ‘Het goede gesprek’ van Waardigheid en Trots, van Agora en Vilans. Hij schreef een persoonlijk opiniestuk over spreken over sterven en het leven omarmen.
Longarts Karin Pool vond het als beginnend arts lastig om over zingeving te praten in de spreekkamer. Nu ziet ze zingeving als de meest basale, gegronde dimensie. 'Het heeft me persoonlijk en in mijn werk verrijkt en ik denk dat veel patiënten zich echt gezien en gehoord voelen.'
In een belangrijke stap vooruit heeft Coöperatie PZNL zich getransformeerd naar Vereniging PZNL. Deze stap markeert de inzet van Vereniging PZNL om versnippering in de palliatieve zorg te verminderen door een sterk, samenwerkings- en innovatie gericht netwerk te vormen.
Yvonne Engels en Jacqueline van Meurs zien dat zorgprofessionals onvoldoende signalen oppikken over wat patiënten echt bezig houdt. Dat is jammer, want het kan zinvolle informatie opleveren voor passende behandeling en zorg. En uit onderzoek blijkt: het kost geen extra tijd.
Onder de vlag van het NPPZ II programma slaan Agora en Stichting PZNL, samen met partners in het sociaal domein, de handen ineen om een eerste gezamenlijke stap te zetten in de bewustwordingsbeweging die een bijdrage wil leveren aan de integratie van palliatieve zorg (zowel kinderen als volwassenen) in het sociaal domein.
Directheid over de prognose van palliatieve moslimpatiënten wordt over het algemeen niet gewaardeerd. Vanuit islamitisch perspectief geloven velen dat het tijdstip van overlijden door God wordt bepaald en niet door een arts. Het expliciet benoemen van de dood kan beledigend en confronterend zijn, aldus Saïda Aoulad Baktit en Onur Kenç.
In het Kenniscafé Geestelijke Verzorging Thuis, donderdag 25 januari online via 1SociaalDomein, werd kennis gedeeld, werden onderling ervaringen uitgewisseld en werd met trots gekeken naar de ontwikkeling in vijf jaar van GV Thuis VerZorgers (VGVZ) en Agora. Naast informatie over de stand van zaken naar aanleiding van de evaluatie en de kamerbrief, hield Luis Kaserer, geestelijk verzorger in GV Thuis, een betoog over zijn inzet.
Rozemarijn van Bruchem-Visser, internist ouderengeneeskunde en ethicus in het Erasmus MC, vindt dat zorgverleners meer het lef moeten hebben om `de dood `op tafel te leggen. Niet als zwaar onderwerp, maar als logisch onderdeel van het gesprek met mensen bij wie het einde van het leven dichterbij komt.
Kennisorganisaties Agora en Vilans slaan de handen ineen om de kwaliteit van leven van mensen in de laatste fase van hun leven te behouden en vergroten. Zowel thuis als in het verpleeghuis.