Spring naar content

Evenementen

Georganiseerd door: Agora, MantelzorgNL en VPTZ

Laatste nieuws

Eerder dit jaar startte Roermond met de proeftuin van Agora en Movisie. Desirée Meertens, coördinator van het netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg, was enthousiast over de aanpak en wist professionals en organisaties uit de zorg en het sociaal domein als partners bij de nieuwe proeftuin te betrekken.
Geestelijk verzorgers en cliënten die gespreksmodel ‘In dialoog met je levensverhaal’ uitprobeerden zijn overwegend positief, bleek tijdens de masterclass die Agora en ZonMw hierover op 22 november organiseerden.
Hoe vinden ouderen zingeving? En hoe ondersteun je als het niet vanzelf gaat? Daarover ging de masterclass ‘Zin in het latere leven’ op donderdag 17 november. Tijdens de interactieve middag gingen ruim 160 deelnemers aan het werk rond een inspirerende casus.
Een zeer diverse groep van ruim 200 professionals uit zorg, welzijn en geestelijke verzorging deed op 10 november enthousiast mee aan de interactieve masterclass ‘Samen zorgen voor zingeving’ van Agora en ZonMw. Vooral de live case leverde veel reacties op in de chat en ook mooie inzichten.
Het ministerie van VWS is deze week een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg gestart, met medewerking van Agora. Doel van de campagne is dat mensen die niet meer beter worden en hun naasten weten dat er palliatieve ondersteuning en zorg mogelijk is en dat ze actief nadenken over wat zij willen in de laatste levensfase.
Roermond is de nieuwste deelnemer aan de lokale proeftuinen, die Agora samen met Movisie organiseert. Wethouder Marianne Smitsmans: ‘Wij zien geen problemen, maar kansen. Hoe kun je als chronisch zieke nog wél een betekenisvol leven leiden? Dat is onze visie op positieve gezondheid.’
Agora nam op 13 en 14 oktober actief deel aan het tweejaarlijkse Nationaal Congres Palliatieve Zorg in Tiel. De titel ‘De Pioniersfase voorbij!? Door educatie naar integratie’, geeft aan dat palliatieve zorg steeds meer een volwaardig onderdeel wordt binnen de zorg en de zorgopleidingen.
De herziene richtlijn Rouw in de palliatieve fase is begin oktober gepubliceerd. De richtlijn is vernieuwd op basis van knelpunten uit de praktijk en adviezen van experts, onder wie Guido Schürmann van Agora. ‘Sta open voor diversiteit; elk rouwproces is uniek.’
Hoe en met wie werk je optimaal samen om thuiswonende ouderen en mensen in de palliatieve fase te ondersteunen bij zingevingsvragen? Die vraag beantwoorden Alina van Dalen en Etje Verhagen in de nieuwe film ‘Samenwerken rond zingeving in de zorgpraktijk.’
Saskia Teunissen, bestuursvoorzitter van Palliatieve Zorg Nederland en hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg bij het UMC Utrecht is op 8 oktober benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.