5 maart: symposium 'Mantelzorg in de palliatieve fase'

5 maart: symposium 'Mantelzorg in de palliatieve fase'

Wat is er nodig om mantelzorgers in de palliatieve fase goed bij te kunnen staan? Ontdek het tijdens dit symposium van Movisie voor beleidsmakers van gemeenten en uitvoeringsorganisaties op lokaal of landelijk...
5 maart: Nationale bijscholingsdag Wmo Consulenten Nederland

5 maart: Nationale bijscholingsdag Wmo Consulenten Nederland

Wmo Consulenten Nederland organiseert een bijscholingsdag voor Wmo consulenten. Agora geeft deze dag de workshop ‘Palliatief, maar nog lang niet terminaal: de rol van de Wmo-consulent’ volgen. Lees...
Versterken van zingevingszorg in palliatieve zorg in de 1e lijn

Versterken van zingevingszorg in palliatieve zorg in de 1e lijn

Een jaar lang hebben stichting PaTz en VUmc de pilot ‘Het Luisterspreekuur’ uitgezet. In 3 PaTz-groepen werden geestelijk verzorgers betrokken bij het versterken van zingevingszorg in palliatieve zorg in de 1e...
Vacature communicatieadviseur geestelijke verzorging

Vacature communicatieadviseur geestelijke verzorging

Wil jij eraan bijdragen dat mensen in hun laatste levensfase ondersteuning krijgen op het gebied van zingeving? Wij zoeken een ervaren communicatieadviseur die de regie neemt in de communicatie in het project Geestelijke...

Zingeving in lokale gemeenschap

Agora werkt aan de verankering van aandacht voor zingeving voor mensen in de palliatieve fase.
Belangrijk daarbij is de subsidieregeling geestelijke verzorging thuis
 

Ervaringen

Wat betekent ongeneeslijk ziek zijn voor patiënt en naasten? Wat betekent eindigheid voor mensen? Hoe kun je van betekenis zijn?

Nationaal Programma

Lees over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg dat loopt van 2014 tot 2020.