Spring naar content

Over Agora

Mensen en hun naasten staan centraal

Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Wij willen dat mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten hun leven kunnen inrichten op een manier die past bij hun wensen en waarden. Om dat te bereiken ondersteunen wij mensen en organisaties bij goede lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Weet jij als professional of vrijwilliger wat jouw patiënt of cliënt op alle dimensies nodig heeft? En kun je doorverwijzen naar de juiste lokale organisaties? Agora onderzoekt wat werkt in de praktijk.

Aankomende evenementen

Nienke Kuyvenhoven, adjunct directeur Sociaal Werk Nederland, leidt de masterclass in en vertelt over het belang van Zingeving in het sociaal domein. Ook hoort u meer over actieonderzoek Zinsitief en actieonderzoek Zinvol samenwerken in de thuissituatie, door Franka Bakker en Aliza Damsma. We lanceren een nieuwe video van WMO Radar.
Marijke Kars, senior onderzoeker, leidt de masterclass in over zingevingsvragen die leven bij ouders van een ernstig ziek kind. Twee ouders vertellen ons hun ervaring. Daarna vertelt Marije Brouwer over de CONNECT studie. Daarnaast wordt er een toolkit ‘Ouders en Zingeving’ en training ontwikkeld die zorgverleners helpt.
Gaby Jacobs, docent Geestelijke verzorging aan de Universiteit van Humanistiek, leidt de masterclass in en vertelt over haar kennis van zingeving. Ook hoort u meer over actieonderzoek ZIN-samen over Zinvolle samenwerking tussen Geestelijk verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen.

Nieuws

Rotterdam begon met de aanpak van eenzaamheid. Ouderen staan er vaak alleen voor. Dan is aandacht voor het geestelijk welzijn van belang.
Het project Eten met Zin organiseert samenkomsten waar mensen van alle leeftijden en achtergronden met elkaar eten en praten over uiteenlopende levensvragen.
In dit Proeftuinboekje probeert Agora antwoord te geven op die vragen. In deze uitgave delen professionals uit de gemeente Oude IJsselstreek, die deelnamen aan dit Proeftuin-project, hun ervaringen.

Instrumenten

Meer inzicht en praktische handvatten

Werk jij als professional of vrijwilliger met ongeneeslijk zieke mensen? Er zijn talloze instrumenten beschikbaar die jou helpen bij jouw werk met mensen in de palliatieve fase. Deze tools geven je meer inzicht en praktische handvatten, waarmee je snel aan de slag kunt.

Vrouw in gesprek met een oudere man

Project Geestelijke Verzorging Thuis

Agora is verantwoordelijk voor de projectleiding van het project Geestelijke Verzorging Thuis.
Het project maakt geestelijke verzorging in de thuissituatie mogelijk.

Maak het levenseinde bespreekbaar

Niet iedereen vindt het gemakkelijk om na te denken over onderwerpen als dood, waardig oud worden, ziekte en de herinneringen over je leven. Op de website ikwilmetjepraten.nu vind je tips om een gesprek te beginnen over de laatste levensfase en vind je activiteiten van organisaties die je op weg kunnen helpen.

Man en vrouw op het strand

Praktijkvoorbeelden

Sociaal domein
Zorg
De palliatieve benadering bekeken als moestuin: wat is ervoor nodig om te groeien?

Sociaal domein
Zingeving
Zorg
Samenwerken in de zorg en het sociaal domein om ‘leven tot het einde’ mogelijk te maken. Hoe doe je dat?
Laagdrempelig contact helpt tegen eenzaamheid. Sociaal Werk Nederland en Agora werken samen bij het project Geestelijke Verzorging Thuis. Dankzij geestelijk verzorgers biedt sociaal werk ouderen betere ondersteuning bij levensvragen. Bijvoorbeeld bij wmo radar in Rotterdam.