Spring naar content

Samenwerken

Agora wil dat mensen met een ongeneeslijke ziekte, kwetsbare ouderen en hun naasten aandacht ervaren voor wat voor hen van betekenis is. Mensen moeten passende ondersteuning kunnen krijgen bij zingeving, spirituele en existentiële vragen en behoeften. Daar kun jij zelf bij helpen, door actief contact te zoeken met organisaties, vrijwilligers en professionals uit de zorg en het sociaal domein. Maar wie zijn dat? Waar vind je hen? En wat zijn hun belangen? Agora helpt je graag op weg.

Man in gesprek

Instrumenten

Agora heeft een infographic ontwikkeld over zingevingsvragen voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein en de zorg.
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schreef een rapport met aandacht voor ‘Kwaliteit van leven en sterven’. In dit artikel bekijken we wat de adviezen van de Raad betekenen voor mensen in de palliatieve fase.
PRIL biedt een regionaal overzicht met initiatieven op gebied van zingeving.

Feiten & cijfers

Ken je de weg in het sociaal domein?

Wil je contact leggen met mensen die actief zijn in het sociaal domein, om hen te informeren over jouw werk op het gebied van zingeving? Zoek dan lokaal contact met bijvoorbeeld de volgende professionals:

  • Wmo-consulenten
  • Sociaal wijkteam
  • Cliëntondersteuners
  • Wethouder zorg en/of welzijn
  • Ouderenadviseurs

Praktijkvoorbeelden

Karin Hoogeveen en Michel Daenen van Huis aan het Water vertellen over de kracht van het project Samenwerken in de regio.
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
In dit artikel staan we stil bij het belang van een goed afscheid. Waar hebben deze mantelzorgers behoefte aan en hoe kunnen professionals hen passend ondersteunen?
Hoe kun je als verpleegkundige, (huis)arts en geestelijk verzorger samen werken aan zingeving in de palliatieve fase? Vijf mooie praktijkvoorbeelden op een rij.

Links websites