Spring naar content

Samenwerken

Agora wil dat mensen met een ongeneeslijke ziekte, kwetsbare ouderen en hun naasten aandacht ervaren voor wat voor hen van betekenis is. Mensen moeten passende ondersteuning kunnen krijgen bij zingeving, spirituele en existentiële vragen en behoeften. Daar kun jij zelf bij helpen, door actief contact te zoeken met organisaties, vrijwilligers en professionals uit de zorg en het sociaal domein. Maar wie zijn dat? Waar vind je hen? En wat zijn hun belangen? Agora helpt je graag op weg.

Man in gesprek

Instrumenten

In de praktijk blijkt dat mensen na een slechtnieuwsgesprek behalve onzekerheid en verdriet ook vragen over zingeving ervaren. Die vragen zijn alleen vaak niet makkelijk te ontdekken. Agora ontwikkelde een nieuwe infographic die in zes stappen laat zien wat er gebeurt als iemand van een huisarts of specialist slecht nieuws krijgt.  
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
Aan de hand van een gefilmd portret van Carla (met COPD) onderzochten deelnemers welke wensen en behoeften zij heeft op de 4 dimensies van de palliatieve benadering (fysiek, psychisch, sociaal, zingeving). Want Carla is méér dan een patiënt met COPD.
Iedere professional in de zorg of het sociale domein heeft te maken met mensen met levensvragen. Zoals mensen die ongeneeslijk ziek zijn, kwetsbare ouderen, mantelzorgers of ouders van een kind met een ernstige ziekte.

Feiten & cijfers

Ken je de weg in het sociaal domein?

Wil je contact leggen met mensen die actief zijn in het sociaal domein, om hen te informeren over jouw werk op het gebied van zingeving? Zoek dan lokaal contact met bijvoorbeeld de volgende professionals:

  • Wmo-consulenten
  • Sociaal wijkteam
  • Cliëntondersteuners
  • Wethouder zorg en/of welzijn
  • Ouderenadviseurs

Praktijkvoorbeelden

Sociaal domein
Zingeving
Zorg
Samenwerken in de zorg en het sociaal domein om ‘leven tot het einde’ mogelijk te maken. Hoe doe je dat?
Laagdrempelig contact helpt tegen eenzaamheid. Sociaal Werk Nederland en Agora werken samen bij het project Geestelijke Verzorging Thuis. Dankzij geestelijk verzorgers biedt sociaal werk ouderen betere ondersteuning bij levensvragen. Bijvoorbeeld bij wmo radar in Rotterdam.
Karin Hoogeveen en Michel Daenen van Huis aan het Water vertellen over de kracht van het project Samenwerken in de regio.