Spring naar content

Samenwerken

Agora wil dat mensen met een ongeneeslijke ziekte, kwetsbare ouderen en hun naasten aandacht ervaren voor wat voor hen van betekenis is. Mensen moeten passende ondersteuning kunnen krijgen bij zingeving, spirituele en existentiële vragen en behoeften. Daar kun jij zelf bij helpen, door actief contact te zoeken met organisaties, vrijwilligers en professionals uit de zorg en het sociaal domein. Maar wie zijn dat? Waar vind je hen? En wat zijn hun belangen? Agora helpt je graag op weg.

Man in gesprek

Instrumenten

Bij spirituele zorg denk je niet direct aan subsidie, profilering, naamsbekendheid en tarieven. Toch zijn die aardse zaken van groot belang voor adequate geestelijke verzorging thuis. En het goede nieuws: een overzichtelijk werkboek wijst geestelijk verzorgers daarin de weg.
In de praktijk blijkt dat mensen na een slechtnieuwsgesprek behalve onzekerheid en verdriet ook vragen over zingeving ervaren. Die vragen zijn alleen vaak niet makkelijk te ontdekken. Agora ontwikkelde een nieuwe infographic die in zes stappen laat zien wat er gebeurt als iemand van een huisarts of specialist slecht nieuws krijgt.  
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
Aan de hand van een gefilmd portret van Carla (met COPD) onderzochten deelnemers welke wensen en behoeften zij heeft op de 4 dimensies van de palliatieve benadering (fysiek, psychisch, sociaal, zingeving). Want Carla is méér dan een patiënt met COPD.

Feiten & cijfers

Ken je de weg in het sociaal domein?

Wil je contact leggen met mensen die actief zijn in het sociaal domein, om hen te informeren over jouw werk op het gebied van zingeving? Zoek dan lokaal contact met bijvoorbeeld de volgende professionals:

  • Wmo-consulenten
  • Sociaal wijkteam
  • Cliëntondersteuners
  • Wethouder zorg en/of welzijn
  • Ouderenadviseurs

Praktijkvoorbeelden

‘Onze aandacht voor zingeving helpt patiënten te bepalen wat voor hen waardevol is en wat bijdraagt aan kwaliteit van leven.’ Dat zegt Wendy de Bruijn, poh somatiek en ouderenzorg.
De vraag achter de vraag van de cliënt kan ook in het sociaal domein een existentiële vraag zijn. Niet alleen bij ouderen. Je zult je partner maar verliezen, of je kind. Of je cliënt zit in de schulden, waar komt hij of zij het bed nog voor uit? Sociaal werkers kijken vooral naar de oplossing en nemen te weinig ruimte voor het proces.
Aandacht voor zingeving tijdens het keukentafelgesprek of in de dagelijkse ondersteuning helpt cliënten bepalen wat voor hen waardevol is en draagt bij aan kwaliteit van leven. Alice Cramer is een ervaren geestelijk verzorger in de thuissituatie, geeft trainingen over zingeving en is co-onderzoeker in het project ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk.