Spring naar content

Privacyverklaring

Privacy van bezoekers 

De persoonsgegevens van de bezoekers van de website behandelt Agora met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld. 

Gebruik persoongegevens

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • het recht respecteren om persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit. Om verwerking van je persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

Daarnaast heeft iedereen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Privacy- en cookieverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee de gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2020.

Contactformulier

In het contactformulier op de website vragen wij om een naam, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen. Wij vragen om een organisatie zodat wij weten weten van van wie de vraag afkomstig is. Na afhandeling van de mail met het aanmeldformulier wordt deze door de betrokken medewerker verwijderd.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd indien hier expliciet toestemming voor wordt gegeven door de ontvanger. Wij gebruiken de naam en het e-mailadres enkel voor het verzenden van de online nieuwsbrief.

Cookies

Deze website maakt enkel gebruik van cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken.

Google Analytics

Agora gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken.

De informatie die door Google wordt verzameld wordt opgeslagen op servers van Google. Agora heeft enkel toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde data die door middel van rapportages in Google Analytics beschikbaar wordt gesteld. Agora kan met behulp van deze rapporten niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door Agora in geen geval doorgegeven aan externe partijen.

Opt-out

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.