Spring naar content

Aan de slag in proeftuin Zundert

‘Samenwerking vormgeven in concrete verbeteracties’

22 maart 2023

Met veel enthousiasme is in Zundert op 13 maart de nieuwe proeftuin Zundert ‘Leven tot het einde’ van start gegaan. De proeftuin wordt van harte ondersteund door de gemeente Zundert, zo werd duidelijk toen wethouder Twan Zopfi de proeftuin formeel opende. Tijdens de startbijeenkomst gingen de deelnemers meteen met elkaar aan de slag. Er werd gewerkt aan een gezamenlijke ambitie voor de proeftuin waar zorg, sociaal domein en cultuur elkaar beter leren kennen. Zij willen beter samenwerken in de ondersteuning en zorg voor inwoners in de palliatieve fase en hun naasten.

Twan Zopfi, wethouder Sociaal Domein (waaronder Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet en Volksgezondheid) opende dinsdag 13 maart de proeftuin Zundert ‘Leven tot het einde’ van Agora en Movisie. Hij is zeer betrokken en enthousiasmeerde de deelnemers om gezamenlijk van betekenis te zijn voor inwoners in hun laatste levensfase en hun naasten.

Wethouder Twan Zopfi opent de proeftuin Zundert

Gezamenlijke ambitie

Ruim 20 deelnemers uit zorg en welzijn, en cultuur, zowel professionals als vrijwilligers, gingen samen aan de slag om een gezamenlijke ambitie te formuleren voor de proeftuin: wat willen we binnen de proeftuin samen bereiken voor de zorg en ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten?

De deelnemers in Zundert gingen meteen samen aan de slag

Het samen nadenken over een eerste gezamenlijke ambitie inspireerde de deelnemers om ook verder vooruit te kijken waardoor een levendig gesprek ontstond over de ambities voor de komende vijf tot tien jaar.

De deelnemers onderschrijven de meerwaarde van de samenwerking die de proeftuin wil stimuleren

Netwerk

Een proeftuin heeft onder andere als doel dat organisaties en personen die een rol (kunnen) spelen bij de ondersteuning en zorg van inwoners in de palliatieve fase, elkaar (beter) leren kennen. Dat ze weten wie welke rol speelt en hoe je elkaar kunt bereiken. De startbijeenkomst werd gebruikt om met elkaar het hele netwerk in de gemeente Zundert in kaart te brengen.

Het werd duidelijk dat er al veel onderlinge verbindingen zijn tussen de deelnemers vanuit de verschillende disciplines en vanuit de vier dimensies lichamelijk, sociaal, psychisch en zingeving. De deelnemers onderschrijven de meerwaarde van de samenwerking die de proeftuin wil stimuleren en die ze met elkaar gaan vormgeven in concrete verbeteracties.

Het netwerk van Zundert werd in kaart gebracht aan de hand van de vier dimensies van de palliatieve benadering

In volgende bijeenkomsten wordt de ambitie definitief gemaakt en gaan de deelnemers aan de slag met het bedenken van experimenten: eerste kleine vormen van samenwerking of eerste kleinere projecten die ze met andere partners kunnen doen voor (betere) palliatieve zorg en ondersteuning binnen Zundert.

Zundert is de vijfde proeftuin waar op lokaal niveau zorg en het sociaal domein met elkaar in verbinding komt en samenwerkt aan de zorg en ondersteuning van mensen in de palliatieve fase en hun naasten.

Meer informatie

Lees meer over de proeftuinen van Agora en Movisie en over de andere lokale proeftuinprojecten in Maarssen, Roermond, Oude IJsselstreek en Huis aan het Water.

Wat is een proeftuin?
Eén jaar slim samenwerken, met de belangrijkste betrokkenen. Van huisarts, wijkverpleegkundige en sociaal werker tot Wmo-consulent. Zelfs met beleidsmakers en bestuurders. Binnen je gemeente of wijk. Dat is een proeftuin, in het kort. Samen duiken jullie in levendige casussen, werkend vanuit de vier dimensies van palliatieve zorg. Hoe kan het beter, eerder of anders? Welke andere beroepskrachten bieden die meerwaarde waar je niet zo snel aan denkt? Je leert van elkaar én elkaar kennen. En dat merk je direct in de praktijk. Meer weten over de proeftuinen en aanmelden? Kijk op: Proeftuinen – Zinvol samenwerken, zó doe je dat.

Meer informatie


Delen:

Actuele nieuwsberichten

Luisteren naar wat iemand bezighoudt, waar iemand zich zorgen over maakt of naar uitziet, is een passieve vorm van doen, maar niet niks. Hoe schakel je als zorgverlener van de oplos-modus naar de luister-stand? Niecky Fruneaux en Nico van der Leer zijn er duidelijk over: Zorgen begint met luisteren.
Guido Schürmann, beleidsmedewerker bij Agora, is één van de coaches van het nieuwe LeerDoeDeeltraject ‘Het goede gesprek’ van Waardigheid en Trots, van Agora en Vilans. Hij schreef een persoonlijk opiniestuk over spreken over sterven en het leven omarmen.
Longarts Karin Pool vond het als beginnend arts lastig om over zingeving te praten in de spreekkamer. Nu ziet ze zingeving als de meest basale, gegronde dimensie. ‘Het heeft me persoonlijk en in mijn werk verrijkt en ik denk dat veel patiënten zich echt gezien en gehoord voelen.’