Spring naar content

Succesvol samenwerken voor mensen in de laatste levensfase

Geslaagde start van proeftuin Maarssen

13 juli 2022

‘Een prachtig initiatief. Zoiets begint klein, maar er zijn nu al allerlei organisaties bijgekomen.’ Dat zei Dick Polman, wethouder economie, duurzaamheid, sociaal domein en participatie van de gemeente Stichtse Vecht bij de start van de proeftuin Maarssen. Ruim twintig deelnemers waren daarvoor naar Buitenplaats Goudestein gekomen, onder wie professionals én bestuurders van zowel zorg- als welzijnsorganisaties, maar ook gemeentelijke adviseurs en vrijwilligers.

Ruim twintig beroepskrachten uit het zorg en sociaal domein namen deel aan de startbijeenkomst ‘Succesvol samenwerken voor mensen in de laatste levensfase’ in Maarssen (Fotografie: Tim Meijer)

De proeftuin is een initiatief van Movisie en Agora. ‘De bedoeling van deze proeftuin is dat de deelnemers samen ontdekken hoe je succesvol kunt samenwerken voor mensen in de laatste levensfase,’ aldus Carolien Neefjes, programmaleider proeftuinen en beleidsadviseur Zorg en Sociaal Domein bij Agora. ‘Daarvoor is in ieder geval nodig dat zorg- en welzijnsprofessionals elkaar en elkaars vakgebied kennen, en dat ze elkaar weten te vinden. Ze moeten zich ervan bewust zijn dat ook in de laatste levensfase de beste ondersteuning een mix is van fysieke én sociale aspecten. En om ervoor te zorgen dat professionals daar in hun dagelijks werk ook de ruimte voor nemen, is het cruciaal dat hun bestuurders het belang en de meerwaarde van een dergelijke palliatieve benadering onderschrijven. Daarom is het zo fijn dat ze meedoen aan deze proeftuin.’

Casus uit de praktijk

Tijdens de startbijeenkomst bleef het niet bij het uitwisselen van goede bedoelingen. De Maarssense huisarts Eugenie Hodes kwam met een casus uit haar praktijk, waarover deelnemers zich in twee- of drietallen konden buigen. Carolien Neefjes: ‘In alle proeftuinbijeenkomsten staan praktijkverhalen centraal. Professionals zoals wijkverpleegkundigen, huisartsen, sociaal werkers en geestelijk verzorgers kunnen daar samen met vrijwilligers hun licht over laten schijnen, en onderzoeken wat in specifieke gevallen nodig is.’

Tijdens de startbijeenkomst maakten deelnemers kennis met elkaar en wisselden ervaringen uit aan de hand van casuïstiek. Fotografie: Tim Meijer

Kortere lijnen, betere communicatie. Dat zijn voor huisarts Eugenie Hodes de belangrijkste redenen om mee te doen aan de Proeftuin. ‘We misten de aansluiting.’ 

Vervolgens werd er nog eens uitgebreid stilgestaan bij de vier dimensies van de palliatieve benadering: fysiek, psychisch, sociaal en zingeving. Carolien Neefjes: ‘Uit onderzoek blijkt dat wanneer iemand de diagnose ongeneeslijk ziek krijgt, er meerdere life events kunnen gaan spelen. Verlies van werk, relatieproblemen, stressklachten, eenzaamheid, schulden, noem maar op. Dat vraagt om een holistische benadering die aan al die aspecten aandacht geeft. En dus ook om een sterk lokaal netwerk van professionals en vrijwilligers die op elkaar kunnen bouwen en samen eerder aansluiten bij waarden en behoeften van mensen die ongeneeslijk ziek zijn én hun naasten.’

Bekijk het beeldverslag

Fotografie: Tim Meijer

Roos Pijpers, projectleider Informele Zorg bij Movisie: ‘Ik kijk terug op een bijzonder geslaagde bijeenkomst waarin professionals en vrijwilligers samen in beeld hebben gebracht wat hen drijft om mee te doen aan deze proeftuin. Dit vormt een goede basis om een jaar lang met elkaar aan de gang te gaan. En om daarna duurzaam met elkaar de samenwerking vorm te geven.’

‘We hadden geen goed zich op alle mogelijkheden,’ bekent senior beleidsadviseur Sociaal Domein Sosja Rooijmans. ‘De Proeftuin creëert één poort naar welzijn.’

Tijdens een workshop brachten deelnemers het netwerk in Maarssen in kaart. Fotografie: Tim Meijer

Vandaar ook dat tijdens de startbijeenkomst een begin werd gemaakt met het in kaart brengen van het Maarssense netwerk voor mensen in de laatste levensfase. Waar liggen al stevige verbindingslijntjes? Welke zijn nog maar dun of ontbreken geheel? ‘Wij worden op zich wel vaak aangehaakt, maar nog niet structureel en soms te laat,’ aldus Dennis Duiker, directeur-bestuurder van Welzijn Stichtse Vecht. ‘Maar vanavond is eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat de medische benadering en de sociale benadering samen optrekken; in het algemeen, maar zeker in deze levensfase. Daar is een doelmatigheidsslag in te maken en ik denk dat we daar nu een mooie start mee hebben gemaakt.’

Ook interessant


Programmaleider Proeftuinen – Beleidsadviseur Zorg en Sociaal Domein
Carolien Neefjes
cneefjes@agora.nl / 06 83 03 23 76

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Eén voordeur naar het sociaal domein. Dat is de grote wens van Eugenie Hodes, huisarts in Maarssen, die meedoet aan de nieuwe proeftuin van Agora en Movisie.
‘More attention should be devoted to the capricious, often unpredictable variations when it comes to dying and mourning. The needs of dying people and mourners often vary greatly. Coordination and flexibility are therefore preconditions for effective support.’ Ethics adviser Laura Hartman speaks at the pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ and she asks: How can we deal with dying, loss and mourning more effectively? Based on the RVS advisory report ‘Stervelingen – Beter Samenleven met de dood’ (Mortals – Living better with death) (2021), she addresses the future of palliative care.
‘De grillige, vaak onvoorspelbare variaties rond sterven en verlies, mogen meer aandacht krijgen. Ook de behoeften van stervenden en rouwenden lopen sterk uiteen. Afstemming en flexibiliteit zijn voorwaarden voor een goede ondersteuning.’ Adviseur Ethiek Laura Hartman geeft tijdens de pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ een lezing over de vraag: Hoe kunnen we beter omgaan met sterven, verlies en rouw? Gebaseerd op het RVS-rapport ‘Stervelingen – Beter Samenleven met de dood’ gaat ze in op de toekomst van de palliatieve zorg.