Spring naar content
Beleidsadviseur Zorg en Sociaal Domein
Sandrina Sangers

Over Sandrina


ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74

Ambitie

Bruggen bouwen tussen de wereld van de palliatieve zorg en het sociaal domein. Door mensen en organisaties bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar leren kennen en samen het verschil willen maken voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarvoor zet ik me bij Agora in.

Ik ben afgestudeerd in Wageningen als voeding- en voorlichtingskundige en sindsdien staat mijn carrière in het teken van belangenbehartiging rond de thema’s zorg-wonen-welzijn; voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, (werkende) mantelzorgers, ouderen. Sinds 2016 zet ik me bij Agora in voor mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. Luisteren naar hun verhalen en deze gebruiken voor meer bewustwording èn het bieden van een handelingsperspectief voor professionals en vrijwilligers, met het uiteindelijke doel meer passende ondersteuning en kwaliteit van leven.

Het ontdekken van nieuwe verbindingen, pionieren en samen met anderen experimenteren met een mooi doel voor ogen, daar word ik enthousiast van!  

Mensen en organisaties bij elkaar brengen, zodat ze elkaar leren kennen en samen het verschil willen maken voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naaste

Ik werk op dit moment aan…

Proeftuinen: samen met professionals uit de palliatieve zorg en het sociaal domein anders kijken naar hun eigen casuïstiek, ervan leren en waar nodig verbeteren.

Van Betekenis tot het Einde: In dit samenwerkingsverband breng ik het deelproject ‘Schrijf een brief aan je naaste” onder de aandacht om mensen op te roepen vroegtijdig na te denken en hun wensen voor de laatste levensfase te delen met hun naasten.

Mantelzorg voor mensen in de laatste levensfase: Samen met MantelzorgNL organiseer ik een videosessie om bij professionals in de palliatieve zorg en sociaal domein aandacht te vragen voor naasten. Ik schreef de column Hoe zorgen we (nog beter) voor de mantelzorger? en hielp de interactieve theatervoorstelling De Mantelzorgmonologen ontwikkelen.

Meer lezen

  1. Leren van Carla
  2. Mantelzorgmonologen
  3. Persona’s helpen ons verder