Spring naar content
Beleidsadviseur Zorg en Sociaal Domein
Sandrina Sangers

Over Sandrina


ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74

Bruggen bouwen tussen de wereld van de (palliatieve) zorg en het sociaal domein. Door mensen en organisaties bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar leren kennen en samen het verschil willen maken voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarvoor zet ik me bij Agora in.

Meer passende ondersteuning en kwaliteit van leven

Ik ben afgestudeerd in Wageningen als voeding- en voorlichtingskundige en sindsdien staat mijn carrière in het teken van belangenbehartiging rond de thema’s zorg-wonen-welzijn; voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, (werkende) mantelzorgers, ouderen. 
Sinds 2016 zet ik me bij Agora in voor mensen in de laatste fase van hun leven, en hun naasten. Luisteren naar hun verhalen, hun verlangens, wensen en behoeften en deze gebruiken voor meer bewustwording en het bieden van een handelingsperspectief voor professionals en vrijwilligers. Met het uiteindelijke doel meer passende ondersteuning en kwaliteit van leven.

Het ontdekken van nieuwe verbindingen, pionieren en samen met anderen experimenteren met een mooi doel voor ogen, daar word ik enthousiast van!

Mensen en organisaties bij elkaar brengen -landelijk of lokaal- zodat ze elkaar leren kennen en samen het verschil willen maken voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn én hun naaste. Het ontdekken van nieuwe verbindingen, pionieren en samen met anderen experimenteren met een mooi doel voor ogen, daar word ik enthousiast van!

Lees meer over wat mij inspireert en motiveert: