Spring naar content

Samenwerken met zorg en zingeving

Weet jij hoeveel mensen in de palliatieve fase jouw gemeente telt? Misschien meer dan je denkt als je beseft dat niet alleen ongeneeslijk zieken, maar ook kwetsbare ouderen tot deze groep behoren. Het sociaal domein heeft een steeds grotere rol in het leven van mensen in de laatste levensfase, nu mensen langer thuis wonen. Om hen goed te ondersteunen, is het belangrijk om goed samen te werken met ook zorg en zingeving. Dat begint bij elkaar leren kennen. Agora wijst je graag de weg.

Twee dames op de bank aan het werk

Instrumenten

Hoe ziet de mantelzorgondersteuning er in de toekomst uit binnen de gemeente? Wat gaat er dan allemaal goed? En hoe ben je gekomen tot deze oplossingen? Die vragen stonden centraal tijdens De Mantelzorgmonologen.
Piet, Ria, Anneke en Bram: zomaar vier mensen die je in je werk in de (palliatieve) zorg tegen zou kunnen komen of als burger aan je loket voor hulp en ondersteuning. Het zijn ook Agora’s ‘persona’s’. Hoe zet je ze in?
Met behulp van deze infographic kun je lokaal in gesprek gaan. Hoe vind je elkaar? Hoe kun je de samenwerking versterken?

Feiten & cijfers

Hoeveel inwoners van jouw gemeente zijn ‘palliatief’?

Wist je dat iedereen met een aandoening waarvan zij niet meer kunnen genezen in de palliatieve fase zit? Dit zijn door ook veel mensen met een chronisch aandoening, zoals COPD. Ook mensen die kwetsbaar zijn door ouderdom zijn ‘palliatief’. Hoeveel mensen betreft dit in uw gemeente? De cijfers voor heel Nederland laten zien dat veel meer mensen de komende jaren palliatieve ondersteuning nodig hebben:

  • Aantal 75-plussers: + 86%
  • Aantal 90-plussers: + 151%
  • Aantal alleenwonenden 75-plussers: +95%
  • Aantal 50-74 jarigen per 85-plusser (mogelijk mantelzorgers): – 57%
  • Aantal sterfgevallen ten gevolge van dementie: + 154%

Praktijkvoorbeelden

Sociaal domein
Zingeving
Zorg
In dit artikel staan we stil bij het belang van een goed afscheid. Waar hebben deze mantelzorgers behoefte aan en hoe kunnen professionals hen passend ondersteunen?
In gemeenten bieden veel professionals en vrijwilligers ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase. Van huisartsen tot Wmo-consulenten en van sociaal werkers tot de thuiszorg. Hoe zorg je dat deze professionals – elk vanuit hun eigen complexe regelgeving – soepeler gaan samenwerken?
Janny Bakker-Klein is lid van de Raad van Toezicht van Agora. Vanuit haar jarenlange ervaring als wethouder in gemeente Huizen, geeft Janny advies over waarom je in lokaal beleid moet ‘omdenken’ om werkelijk van betekenis te zijn voor je inwoners.