Spring naar content

Nieuwe Proeftuin Agora-Movisie in Maarssen

‘Rust bij de patiënt geeft ook ons ook rust’

21 februari 2022

Huisarts Eugenie Hodes gunt palliatieve patiënten meer welzijn en zingeving, maar ze is er eerlijk over: ze mist de korte lijnen in het sociaal domein. ‘Ik hoef de vraagstukken niet op te lossen, maar wil wel dat er aandacht voor is.’ Het is een van de redenen waarom ze meedoet aan de proeftuin in Stichtse Vecht van Agora en Movisie.

Dertig jaar is Eugenie Hodes al huisarts, de laatste tien jaar ook als kaderarts Ouderenzorg. Ze ziet dat patiënten in de allerlaatste levensfase meestal bij de huisarts terechtkomen, maar dat is aan de late kant, vindt ze. ‘We proberen wel vroeg in beeld te komen, zodat we beter kunnen bijdragen aan een goede kwaliteit van leven – niet alleen aan de pijnbestrijding. Wat vindt iemand fijn, wat is haalbaar? Zingeving hoort daar absoluut bij.’ Graag zou ze ‘voorsorteren’ op sociaal-maatschappelijke ondersteuning, maar ze geeft toe er te weinig bekend mee te zijn. ‘Met bijvoorbeeld geestelijk verzorgers heb ik amper contact. Ook omdat we als huisartsen vooral vanuit het medische model denken, het sociaal domein zit minder in ons systeem.’

Eugenie Hodes

Schrijnende situaties

Ze signaleert meer knelpunten in de palliatieve fase, zoals de harde overgang tussen de Wmo en de Wlz. ‘Ook vóór de intramurale zorg gun je de patiënt de ondersteuning die hij nodig heeft. Vraag je de Wlz te vroeg aan, dan valt onder andere de dagbesteding weg. Patiënten belanden zo tussen wal en schip, zeker bij dementerenden levert dat soms schrijnende situaties op.’

Of neem de mantelzorg, hoe zorg je dat mantelzorgers niet overbelast raken? Of de Wmo, hoe krijg je meer snelheid in de aanvraag? ‘Dan duurt het drie maanden voordat de traplift er is en blijkt de situatie alweer veranderd.’ Ze herinnert zich een ouder echtpaar, beiden onderweg naar de tachtig. Meneer kreeg alvleesklierkanker en ging hard achteruit, mevrouw raakte overbelast en uitgeput. ‘Er kwam vier keer per dag thuiszorg, maar ze overzag het niet meer. Ondertussen liet de huishoudelijke hulp langer op zich wachten dan gewenst. Met kortere lijnen met de Wmo en inzet van een sociaal wijkteam hadden we de mantelzorg wellicht beter kunnen ondersteunen.’

Als arts hoef ik die vraagstukken niet op te lossen, maar ik vind het wel belangrijk dat er tijdig aandacht voor is en ook: dat ik meedoe

Kortere lijnen, betere communicatie

Kortere lijnen, betere communicatie. Dat zijn voor Eugenie dé belangrijkste redenen om mee te doen aan de proeftuin. ‘Zodat we sneller de juiste expertise kunnen laten aanhaken. Die aansluiting missen we nu.’ Het liefst werkt ze met één ‘voordeur, die naar het sociaal domein opent’: naar de Wmo, maar ook naar maatschappelijke en levensbeschouwelijke ondersteuning. ‘Als arts hoef ik die vraagstukken niet op te lossen, maar ik vind het wel belangrijk dat er tijdig aandacht voor is en ook: dat ik meedoe.’

Graag wordt ze ook meer wegwijs gemaakt in de wereld van het sociaal domein, zoals de Wmo. ‘Wat daarachter schuilgaat, daar weet ik te weinig van. Wat biedt de Wmo meer dan de rolstoel en de traplift? Die kennis zou mij al enorm helpen.’ Dat geldt ook voor de overgang van de Wmo naar de Wlz. ‘Is er een zachtere transfer mogelijk, een vervlechting van beide wetten? Misschien kan iemand ons daarover adviseren.’

Ik probeer ook collega-huisartsen enthousiast te maken, want we gaan er echt profijt van hebben

Rust bij iedereen

Maar rust, daar hoopt ze vooral op – voor alle betrokkenen, maar helemaal voor de patiënt en  zijn naasten. ‘Er moet in die laatste levensfase zo veel geregeld worden. Zelfs ik zie door de bomen het bos al niet meer, laat staan zij. Bij een Wmo-aanvraag worden mensen soms wanhopig. Rust bij de patiënt geeft ook rust bij ons als professionals.’

De tijdsinvestering voor de proeftuin heeft ze er graag voor over, ondanks haar overvolle agenda. ‘Ik probeer ook collega-huisartsen enthousiast te maken, want we gaan er echt profijt van hebben. Dat motiveert me.’

Meer weten over de proeftuinen?

Samen met Movisie start Agora in 2022 lokale proeftuinen om de samenwerking van professionals uit de zorg en het sociaal domein te verbeteren. 

• Alle informatie vind je op onze proeftuinen-pagina’s.
• Download het boekje ‘10 ingrediënten voor een succesvolle proeftuin’, met de ervaringen uit de gemeente Oude-IJsselstreek.
• Meer over samenwerken in lokale projecten

Doe mee!
Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook een proeftuin opstarten? Neem contact op met onze Programmaleider Proeftuinen Carolien Neefjes via cneefjes@agora.nl of T 06 – 83032376.


Programmaleider Proeftuinen – Beleidsadviseur Zorg en Sociaal Domein
Carolien Neefjes
cneefjes@agora.nl / 06 83 03 23 76

Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘More attention should be devoted to the capricious, often unpredictable variations when it comes to dying and mourning. The needs of dying people and mourners often vary greatly. Coordination and flexibility are therefore preconditions for effective support.’ Ethics adviser Laura Hartman speaks at the pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ and she asks: How can we deal with dying, loss and mourning more effectively? Based on the RVS advisory report ‘Stervelingen – Beter Samenleven met de dood’ (Mortals – Living better with death) (2021), she addresses the future of palliative care.
‘De grillige, vaak onvoorspelbare variaties rond sterven en verlies, mogen meer aandacht krijgen. Ook de behoeften van stervenden en rouwenden lopen sterk uiteen. Afstemming en flexibiliteit zijn voorwaarden voor een goede ondersteuning.’ Adviseur Ethiek Laura Hartman geeft tijdens de pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ een lezing over de vraag: Hoe kunnen we beter omgaan met sterven, verlies en rouw? Gebaseerd op het RVS-rapport ‘Stervelingen – Beter Samenleven met de dood’ gaat ze in op de toekomst van de palliatieve zorg.
Kitty van de Ven, coördinator netwerk palliatieve zorg, is enthousiast over haar deelname aan de proeftuin Zundert. ‘De proeftuin stimuleert en inspireert tot meer ontmoetingen en ideeën. Dat kan alleen maar goed zijn.’