Spring naar content

Terugblik op webinar onderzoeksrapport ‘Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk’

Bevindingen en aanbevelingen nodigen uit tot nader onderzoek en vervolgacties

5 juli 2023

Er is werk aan de winkel om palliatieve ondersteuning en zorg voor iedereen binnen het sociaal domein op dezelfde en de meest passende wijze beschikbaar en bereikbaar te maken. Er is meer onderzoek nodig naar de samenloop van het sociaal domein en andere zorgvormen. Vanuit de lokale- en rijksoverheid zijn acties nodig om palliatieve zorg nadrukkelijker in beleidsstukken op de kaart te zetten en om drempels in financiering bij domeinoverstijgende ondersteuning en zorg weg te nemen.

Deelnemers aan de webinar over het onderzoek ‘Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk – Onderzoek naar palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein’, op 27 juni jl., onderschrijven in hun reacties de bevinden en aanbevelingen van onderzoekster Bianca den Outer van jb Lorenz, die het onderzoek namens Agora uitvoerde. Ze presenteerde de webinar samen met adviseur Sabrina Sluiter van Agora.

Op basis van ervaringsverhalen en aan de hand van bureauonderzoek, formuleert jb Lorenz in het rapport een vijftal bevindingen en nog eens vijf aanbevelingen.

Domeinoverstijgend

De inzet van een casemanager palliatieve zorg, bijvoorbeeld een huisarts, een gespecialiseerd verpleegkundige of een andere zorgverlener, kan helpend zijn voor zowel patiënten en hun naasten als voor professionals in zorg en het sociaal domein. De deelnemers, voor ruim 50% werkzaam binnen het sociaal domein, pikten deze bevinding duidelijk op. Een lokale expert die de sociale kaart kent en die de weg weet in het landschap van regels, wetten en financiering, kan er zeker aan bijdragen dat zorg en het sociaal domein elkaar beter weten te vinden. Dat maakt goede samenwerking en domeinoverstijgende, tijdige zorg en ondersteuning beter mogelijk. In lokale proeftuinen van Agora en Movisie wordt deze samenwerking gestimuleerd en in de praktijk gebracht.

Een casemanager palliatieve zorg kan
helpend zijn voor patiënten, hun naasten
én voor professionals

Levensfasen

De verschillende behoeftes per levensfase en de lacunes die er zijn in de aandacht voor de wensen en behoeftes van met name ongeneeslijk zieke jongeren en werkenden – en hun naasten – blijkt een eye opener voor veel de deelnemers aan de webinar. Kwaliteit van leven en veerkracht, mee blijven doen en je kunnen blijven ontwikkelen vraagt bij jongvolwassenen en mensen in de bloei van hun leven andere interventies dan bij ouderen. De vragen én de antwoorden van mensen met een ongeneeslijke ziekte, vanuit de vier dimensies fysiek, sociaal, psychisch en zingeving, verschillen per levensfase.

Kwaliteit van leven en veerkracht vraagt bij jongvolwassenen en mensen in de bloei van hun leven, andere interventies dan bij ouderen.

Bruikbaar
Ondanks dat er aanvullend onderzoek nodig is voor een completer beeld van een aantal knelpunten die in het onderzoek naar voren kwamen, gaf ruim 70% van de deelnemers aan dat ze de knelpunten en aanbevelingen uit het rapport nu al kunnen gebruiken in hun werk. Ruim 85% gaf aan het rapport aan te bevelen bij collega’s, of heeft dat al gedaan.

Webinar bekijken

De webinar is opgenomen en kun je hier bekijken:

Download het onderzoeksrapport

Download hier het hele onderzoeksrapport:
‘Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk – Onderzoek naar palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein’

Meer informatie

Op 14 juni jl. overhandigde Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, de eerste exemplaren van het onderzoeksrapport aan Saskia Teunissen, PZNL-voorzitter en hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg in het UMC Utrecht en aan Joachim Cohen, professor van de End-of Life Research Group aan de Vrije Universiteit van Brussel.
Lees hier meer over die overhandiging.

Binnenlands bestuur
Lees hier het artikel dat Binnenlands Bestuur op 6 juli 2023 over het onderzoek publiceerde.

Proeftuinen
In de lokale proeftuinen ‘Leven tot het einde’ stimuleren Agora en Movisie op lokaal niveau de samenwerking tussen zorg en het sociaal domein.
Lees hier meer over de proeftuinen.
Lees hier meer over de lokale proeftuinen in Maarssen, Roermond en Zundert.

Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘De meeste mensen zijn bang voor het woord dementie, maar dat hoeft helemaal niet. Ik vind het niet leuk om het te hebben, maar bang ben ik er niet voor’, aldus Loes tijdens de webinar Sociale Benadering Dementie. En dit is precies de boodschap die de Sociale Benadering Dementie wil uitdragen. Dementie is een ingrijpende ziekte, maar het hoeft niet het leven van deze persoon te bepalen.
Iedereen wordt in zijn of haar leven vroeg of laat geconfronteerd met rouw, maar toch ervaren veel mensen rouw als taboe. Hoe zouden we beter om kunnen gaan met rouw? Anne Goossensen, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en initiatiefnemer van Villa TrösT in Dordrecht reflecteerde op deze vraag in de webinar ‘Op weg naar een rouw-sensitieve samenleving’.
De sociale benadering is een beweging die op gang komt en die nog tijd nodig heeft’, aldus Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, aan het eind van het congres Connecting Communities. Ook de politiek en beleidsmakers kunnen daarbij hun rol pakken. Deskundige sprekers gaven hun visie op ons gezamenlijk vermogen, en ook onze gezamenlijke verplichting en noodzaak, om samen voor kwetsbare anderen te zorgen in de laatste levensfase. Lees het impressieverslag.