Spring naar content

Samenwerken met het sociaal domein en zingeving

Herken jij levensvragen bij jouw patiënten? En ken je dan ook de geestelijk verzorger in jouw gemeente waar je naar kunt doorverwijzen? Weet je de weg binnen het sociaal domein als jouw patiënt snel een hulpmiddel nodig heeft om veilig thuis te blijven wonen? Voor goede palliatieve ondersteuning, is goede lokale samenwerking nodig. Agora wijst je graag de weg om jouw collega’s ‘aan het bed’ te leren kennen.

Twee vrouwen aan het werk

Instrumenten

Een jaar lang hebben stichting PaTz en VUmc de pilot ‘Het Luisterspreekuur’ uitgezet. Wat leverde het op?
Begeleid jij mensen met een verstandelijke beperking en ben je op zoek naar informatie over palliatieve zorg? Hier vind je een actueel overzicht van materialen.
Een toolbox met hulpmiddelen kan mensen met COPD en/of hartfalen ondersteunen beter hun wensen en behoeften kenbaar te maken in het gesprek met hulpverleners.

Feiten & cijfers

Weet jij naar wie je kunt doorverwijzen?

  • Wat heeft het leven allemaal voor zin?
  • Heb ik het wel goed gedaan?
  • Waarom overkomt mij dit?
  • Wat hoop ik?

Zomaar wat levensvragen waar ongeneeslijk zieke mensen mee kunnen worstelen. Wist er dat er in de gemeente waarin u werkt geestelijk verzorgers actief zijn die zijn geschoold in het voeren van gesprekken hierover?

Praktijkvoorbeelden

Sociaal domein
Zingeving
Zorg
In dit artikel staan we stil bij het belang van een goed afscheid. Waar hebben deze mantelzorgers behoefte aan en hoe kunnen professionals hen passend ondersteunen?
In gemeenten bieden veel professionals en vrijwilligers ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase. Van huisartsen tot Wmo-consulenten en van sociaal werkers tot de thuiszorg. Hoe zorg je dat deze professionals – elk vanuit hun eigen complexe regelgeving – soepeler gaan samenwerken?
Ik ontmoet twee wijkverpleegkundigen met hart voor palliatieve zorg. Monique Thoma, door de wol geverfd, en Anke Oedzes, jong en leergierig. “Hoe geven zij vorm aan palliatieve zorg in de wijk?”