Spring naar content

Laatste nieuws

“Ja, ik heb aandacht voor zingevingsvragen”, zegt maar liefst 98% procent van de sociaal werkers uit dit onderzoek.
10 november is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Op deze dag vraagt Agora extra aandacht voor mantelzorgers. Om het bieden van mantelzorg beter invoelbaar te maken voor professionals heeft Agora samen met mantelzorgers een persona gemaakt in de vorm van Ria.
Met maar liefst 200 deelnemers was de online Werkconferentie die Agora organiseerde op 27 oktober een groot succes. De video’s van de sprekers hadden impact, de discussie die daardoor in de break-out rooms plaats vonden waren kort maar zinnig en de deelnemers waren enthousiast.
Laagdrempelig contact helpt tegen eenzaamheid. Sociaal Werk Nederland en Agora werken samen bij het project Geestelijke Verzorging Thuis. Dankzij geestelijk verzorgers biedt sociaal werk ouderen betere ondersteuning bij levensvragen. Bijvoorbeeld bij wmo radar in Rotterdam.
Als maatschappelijk werker kom je van alles tegen, ook mensen die in de palliatieve fase zitten. Hoe ga je daar mee om? Die vraag werd gesteld aan José van Nus, ervaren maatschappelijk werker en verbonden aan hospice Kuria.
In Joure waren diverse partijen bij elkaar in de ‘Testgrûn’ om te kijken hoe de zorg en het sociaal domein beter met elkaar in contact kunnen komen rondom de laatste levensfase.
De striptekenaars Melenie Kranenburg en Niek van Ooijen van Agora tekenden dit prachtige beeldverhaal over eenzaamheid.
Agora en 1Sociaaldomein hielden 10 september de tweede online sessie over de palliatieve fase: 'Zinnig in gesprek'. 67 professionals en vrijwilligers gingen met elkaar in gesprek.
Iedereen die over levensvragen wil praten kan bellen naar 085-0043063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen.
Agora maakte een korte film over het leven van de ongeneeslijk zieke Carla. Mét een handleiding om deze film in te zetten voor professionals en vrijwilligers.