Spring naar content

Laatste nieuws

Sociaal werkers zijn in hun element als ze praktische oplossingen kunnen bieden. Maar praktische problemen gaan vaak hand in hand met zingevingsvraagstukken. Hoe herken je die en hoe ga je ermee om? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg in het sociaal domein’.
Mensen die in de zoektocht naar zingeving vastlopen, gaan met hun klachten steeds vaker naar de huisartsenpraktijk. Hoe herken je zingevingsvragen als huisarts of praktijkondersteuner (POH)? En hoe kun je je patiënt helpen? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg bij huisarts en POH’.
De nieuwe visual Life-events en opeenvolgende problematiek laat zien tot welke opeenvolgende problemen een ongeneeslijke ziekte kunnen leiden. Voor degene die ziek is én voor naasten. In het privéleven als partner of als ouder. Ook als het gaat om werk, inkomen en mee blijven doen in de maatschappij. Het maakt duidelijk dat ongeneeslijk ziek zijn een zorg, maar vooral een sociaal vraagstuk is.
De opbrengsten van de proeftuinen Léven tot het Einde in Maarssen, Roermond en Zundert smaken naar meer. Alle drie krijgen ze op één of andere wijze een vervolg, zo bleek bij de webinar over de oogst van de drie proeftuinen.
Het percentage mensen uit de doelgroep van palliatieve zorg dat thuis stierf in 2021 (41%) is groter dan in 2017 (36%), aldus het Nivel in de rapportageserie 'Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers'. Het Nivel noemt een laag percentage ziekenhuisopnames en een hoog percentage mensen dat thuis sterft, indicatoren van goede palliatieve zorg. Volgens Agora schetsen deze indicatoren echter nog geen volledig beeld.
Zaterdag 14 oktober wordt wereldwijd aandacht besteed aan de Palliatieve zorg en de Hospicezorg. Deze dag wordt sinds 17 jaar door de WHPCA (World Hospice Palliative Care Alliance) georganiseerd. Ook in Nederland zal er veel aandacht zijn voor palliatieve zorg. Het (internationale) thema is: 'Compassionate Communities: together for Palliative Care'.
We begaan vaak twee belangrijke vergissingen als het over de palliatieve zorg gaat. De eerste is dat de groep mensen in de palliatieve fase een kleine groep is die snel doodgaat. Dat is niet zo, het is een grote groep mensen en de meesten kunnen nog lang leven. De tweede is dat iedereen het heeft over palliatieve zorg. Die benadering is ontoereikend. Het gaat om palliatieve zorg én ondersteuning.
Mensen met een psychische aandoening krijgen in de laatste levensfase lang niet altijd goede palliatieve zorg. Daarom start er in Zuid-Holland, regio Rotterdam Rijnmond, een nieuw project om de palliatieve zorg voor deze mensen beter te organiseren en zorgverleners meer te laten samenwerken. Agora is één van de partners binnen dit project.
Bij de feestelijke afsluiting van de proeftuin Maarssen, op 28 september jl., ging de nieuwe film ‘Proeftuin Maarssen – Samen werken aan kwaliteit van leven’ in première. Ook werden de bijzondere resultaten gedeeld van vier experimentgroepen en werd de wens uitgesproken de proeftuin ook uit te rollen binnen de andere kernen van de gemeente Stichtse Vecht.
‘Zingeving is steeds belangrijker in onze maatschappij’, aldus Anne Stael, coördinator van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken in de nieuwe film. ‘Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met ingrijpende veranderingen. Zoals een ongeneeslijke ziekte, ouder worden of het (naderend) afscheid van een naaste. Dan is het heel fijn om met een geestelijk verzorger erover te praten.’ Geestelijk verzorgers zijn experts op het gebied van zingevingsvragen.