Spring naar content

Laatste nieuws

Eindejaarscolumn van Clémence Ross, directeur van Agora.
Vanuit haar persoonlijke drive om zingeving de plek te geven die het verdient binnen de palliatieve zorg, heeft Marijke Wulp zich vanaf 2003 als beleidsadviseur ingezet om invulling te geven aan de missie van Agora.
Praten over het levenseinde kan makkelijker worden als je eerst een brief schrijft. Deze week start een grote campagne hierover op Facebook.
Doe mee aan de interactieve online sessie op 10 december van 16:00-17:15 uur en laat je inspireren door ervaren professionals.
De infographics zijn bedoeld voor mensen die alleen of samen met hun collega’s willen nadenken en werken aan bewustwording over de palliatieve fase.
Samenwerken in de zorg en het sociaal domein om ’leven tot het einde’' mogelijk te maken. Hoe doe je dat?
In gesprek gaan over het levenseinde doe je niet elke dag. Toch zijn er veel vrijwilligers die er dagelijks mee te maken hebben.
“Ja, ik heb aandacht voor zingevingsvragen”, zegt maar liefst 98% procent van de sociaal werkers uit dit onderzoek.
10 november is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Op deze dag vraagt Agora extra aandacht voor mantelzorgers. Om het bieden van mantelzorg beter invoelbaar te maken voor professionals heeft Agora samen met mantelzorgers een persona gemaakt in de vorm van Ria.
Met maar liefst 200 deelnemers was de online Werkconferentie die Agora organiseerde op 27 oktober een groot succes. De video’s van de sprekers hadden impact, de discussie die daardoor in de break-out rooms plaats vonden waren kort maar zinnig en de deelnemers waren enthousiast.