Spring naar content

Waardevolle inzichten na videosessie ‘de casus van Carla’

25 augustus 2021

Agora organiseert via haar channel op 1Sociaaldomein regelmatig videosessies. Aan de hand van een gefilmd portret van Carla (met COPD) onderzochten  deelnemers onlangs welke wensen en behoeften zij heeft op de 4 dimensies van de palliatieve benadering (fysiek, psychisch, sociaal, zingeving). Want Carla is méér dan een patiënt met COPD.

De diepte in

 Aan de hand van de Infographics die Agora speciaal voor dit doel heeft ontwikkeld, bespraken we de volgende onderwerpen:     

  • Welke professionals uit de zorg of het sociaal domein zijn betrokken of zouden betrokken kunnen zijn?
  • Welke kennis en ondersteuning heb jij te bieden?     
  • Wat weet je zelf over het belang van die andere dimensies voor je patiënt /cliënt, met wie werk je samen, wat weet je over hun kennis en deskundigheid?

In kleine groepjes– van long- en palliatief verpleegkundigen, sociaal werkers mantelzorgondersteuners en vrijwilligers, – belichtten deelnemers hun professionele aanpak.

Carla, mens en persona

Carla Jonkman (62) hoorde tien jaar geleden dat ze COPD heeft. Een ongeneeslijke longziekte, meestal veroorzaakt door roken. Ze had altijd een druk leven. Een uitdagende baan in de ICT, vriendinnen, feestjes. Dat veranderde allemaal, heel geleidelijk. Inmiddels gaat ze nog maar enkele keren per week de deur uit. Thuis heeft ze hulp van haar inwonende zoon Kay. ‘Maar je kinderen moeten toch gewoon hun eigen leven kunnen volgen?’ vertelt ze, met tranen in haar ogen.

Dit deelt ze allemaal in deze video, de aftrap van de casus. Na afloop is het even stil, we kennen allemaal wel een ‘Carla’. Daarom is ze ook een van Agora’s persona’s. Persona’s zijn hulpmiddelen die inzicht geven in het leven van iemand die ongeneeslijk ziek is. Na de video praten de deelnemers online in kleine Breakout-groepjes door over de situatie. Welke ondersteuningsvragen hoor jij bij Carla? Hoe verbind jij je met andere ondersteuners als jij een ‘Carla’ tegenkomt?

Vul nooit het leven van een cliënt in, ga altijd uit van iemands eigen behoefte.

Nieuwe betekenis vinden

Medeleven, dat horen we in elk groepje. Maar vooral ook: bewondering. Dat Carla bewust vrijwilliger is bij een stichting. (‘Dit maakt het verschil. Of ik me nutteloos voel of weer een doel heb’). En voor haar levenslust, zoals ze zelf zegt: ‘Ik wil nog wel even door, hoor. Ik vind het nog steeds leuk.’ Ook omdat ze haar toekomstige kleinkinderen nog wil meemaken. Het blijkt een les voor iedereen: vul nooit het leven van een cliënt in, ga altijd uit van iemands eigen behoefte.

Oog voor de mantelzorger

Veel aandacht is er ook voor haar zoon. Zo veel verantwoordelijkheid, op zo’n jonge leeftijd. Hoe houdt hij zich staande? Wat heeft hij nodig? Hoe ervaart hij het dat zijn moeder ongeneeslijk ziek is? Zijn rol maakt duidelijk dat je altijd oog moeten houden voor de mantelzorger.

5x Wat kun jij leren uit Carla’s verhaal?

De feedback van de deelnemers levert mooie discussiepunten op waar we van kunnen leren, zoals:

  1. Het is belangrijk dat één partij de regie heeft. Of dat nu bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuner of de palliatief verpleegkundige is is.  
  2. Zorg dat je elkaar kent en elkaars telefoonnummer hebt: professionals in de zorg en het sociaal domein, én vrijwilligers. Korte lijnen om snel te schakelen en van elkaars deskundigheid gebruik te maken.
  3. Het model van Positieve Gezondheid (het ‘spinnenweb’) kan je helpen om met een cliënt als Carla in gesprek te gaan. De dimensies van de palliatieve benadering (fysiek, sociaal, spiritueel en psychologisch) overlappen voor een groot deel. Bijvoorbeeld POH’ers en wijkteams werken hier al mee.
  4. Denk ook aan de inzet van vrijwilligers. In de laatste fase zijn er VPTZ-organisaties die ook vrijwilligers thuis inzetten. Ook Wmo-consulenten verwijzen vaak door naar welzijnsorganisaties die een geschikte vrijwilliger kunnen zoeken.
  5. Ben je POH’er of Wmo-consulent? Vraag moeder en zoon samen op gesprek. Ook veel mantelzorgorganisaties bieden ondersteuning aan jonge mantelzorgers.

Kijk terug & download

Video van Carla en een handleiding voor het gebruik in groepen

Blijf op de hoogte
Altijd op de hoogte zijn van de volgende videosessie? Volg ons op social media en via de nieuwsbrief. Hou ook de Agoragroep ‘Paliatieve Ondersteuning’ van 1SociaalDomein in de gaten.

Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74