Spring naar content

Waardevolle inzichten na eerste videosessie ‘Kraak de casus’

14 juli 2020

Agora en 1Sociaaldomein hielden donderdag 2 juli de eerste online videosessie ‘Kraak de casus van de ongeneeslijke zieke Carla’. Met deze pilot onderzoeken we kennisuitwisseling tussen de palliatieve zorg en het sociaal domein. Met maar liefst 44 deelnemers – van welzijnswerkers en WMO-consulenten tot geestelijk verzorgers. ‘Mooi om hierover in kleine groepjes te praten.’

Carla Jonkman (62) hoorde tien jaar geleden dat ze COPD heeft. Een ongeneeslijke longziekte, meestal veroorzaakt door roken. Ze had altijd een druk leven. Een uitdagende baan in de ICT, vriendinnen, feestjes. Dat veranderde allemaal, heel geleidelijk. Inmiddels gaat ze nog drie keer per week de deur uit. Thuis heeft ze hulp van haar inwonende zoon Kay. ‘Maar je kinderen moeten toch gewoon hun eigen leven kunnen volgen?’ vertelt ze, met tranen in haar ogen.

Carla, mens en persona

Dit deelt ze allemaal in deze video, de aftrap van de casus. Na afloop is het even stil, we kennen allemaal wel een ‘Carla’. Daarom is ze ook een van Agora’s persona’s. Een handig hulpmiddel waarmee je meer inzicht krijgt in het leven van iemand die ongeneeslijk is. Na de video praten de deelnemers in kleine Breakout-groepjes door over de situatie. Welke ondersteuningsvragen hoor jij bij Carla? Hoe verbind jij je met andere ondersteuners als jij een ‘Carla’ tegenkomt?

Nieuwe betekenis vinden

Medeleven, dat horen we in elk groepje. Maar vooral ook: bewondering. Dat Carla bewust vrijwilliger is bij een stichting. (‘Dit maakt het verschil. Of ik me nutteloos voel of weer een doel heb’). En voor haar levenslust, zoals ze zelf zegt: ‘Ik wil nog wel even door, hoor. Ik vind het nog steeds leuk.’ Ook omdat ze haar toekomstige kleinkinderen nog wil meemaken. Het blijkt een les voor iedereen: vul nooit het leven van een cliënt in, ga altijd uit van iemands eigen behoefte.

Oog voor de mantelzorger

Veel aandacht is er ook voor haar zoon. Zo veel verantwoordelijkheid, op zo’n jonge leeftijd. Hoe houdt hij zich staande? Wat heeft hij nodig? Hoe ervaart hij het dat zijn moeder ongeneeslijk ziek is? Zijn rol maakt duidelijk dat je altijd oog moeten houden voor de mantelzorger.

5x Wat kun jij leren uit Carla’s verhaal?

De feedback van de deelnemers levert mooie discussiepunten op waar we van kunnen leren, zoals:

  1. Het is belangrijk dat één partij de regie heeft. Of dat nu bijvoorbeeld de huisarts of de gemeente is. Bij Carla lijkt die regierol nog niet helder.
  2. Zorg dat je elkaar kent: professionals én vrijwilligers.
  3. Het model van Positieve Gezondheid (het ‘spinnenweb’) kan je helpen om met een cliënt als Carla in gesprek te gaan. De dimensies van de palliatieve benadering (fysiek, sociaal, spiritueel en psychologisch) overlappen voor een groot deel. Bijvoorbeeld POH’ers en wijkteams werken hier al mee.
  4. Denk ook aan de inzet van vrijwilligers. In de laatste fase zijn er VPTZ-organisaties die ook vrijwilligers thuis inzetten. Ook Wmo-consulenten verwijzen vaak door naar welzijnsorganisaties die een geschikte vrijwilliger kunnen zoeken.
  5. Ben je POH’er of Wmo-consulent? Vraag moeder en zoon samen op gesprek. Ook veel mantelzorgorganisaties bieden ondersteuning aan jonge mantelzorgers.

Kijk terug & download

Video van Carla en een handleiding voor het gebruik in groepen

Voor in je agenda: de volgende sessie is op 10 september
‘Voor herhaling vatbaar’, reageerden diverse deelnemers. En dat gaat gebeuren. De volgende ‘Kraak de casus’-videosessie van Agora en 1Sociaaldomein is op 10 september, het thema is dan: Zingeving. Ben jij erbij? Geef je op in de Agoragroep ‘Paliatieve Ondersteuning’ van 1 SD. We kijken uit naar je deelname!

Sandrina Sangers
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”