Spring naar content

25 juni: Dag van de Levensvragen 

Aandacht voor levensvragen en geestelijke verzorging

23 juni 2021

Iedereen heeft levensvragen. Het zijn vragen die zich opdringen bij een ingrijpende verandering in het leven, zoals een ongeneeslijke ziekte of een naaste die overlijdt. Levensvragen kunnen ook spelen bij veranderingen in werk of relaties, eenzaamheid of bij het ouder worden. Om aandacht te vragen voor dit maatschappelijk belangrijke onderwerp vindt op vrijdag 25 juni de eerste Dag van de Levensvragen plaats.

Eerste Dag van de Levensvragen

Op de eerste Dag van de Levensvragen op 25 juni is er aandacht voor levensvragen, in welke situaties deze spelen, hoe je ze kunt herkennen en welke mogelijkheden er zijn om samen te werken. Er vinden in het hele land diverse (online) evenementen plaats zoals workshops en webinars. Ook zijn de Centra voor Levensvragen en Netwerken Integrale Kindzorg te bereiken voor prangende vragen via het landelijke telefoonnummer 085-00 43 063.

Persoonsgerichte zorg

Mensen wonen langer thuis en worden ouder. Hoewel we tegenwoordig minder binding hebben met een levensbeschouwelijke instantie, blijft de behoefte aan zingeving onverminderd groot. Aandacht voor zingeving en levensvragen is onderdeel van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Goede lokale ondersteuning bij zingeving en levensvragen kan meer eigen regie, kracht, perspectief en acceptatie bieden en verhoogt de kwaliteit van leven.

“Aandacht voor levensvragen is essentieel omdat je zonder die aandacht niet de beste zorg kunt leveren als huisarts.”

Caroline Thijssen, huisarts en palliatief kaderarts

Vier soorten vragen

Het is belangrijk voor mensen om de existentiële levensvragen te kunnen stellen, vertelt Gaby Jacobs, hoogleraar Geestelijke verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze dringen zich op op momenten dat we ons opeens niet meer verbonden voelen. Als ze die verbinding niet ervaren, vragen ze zich af ‘Doe ik er nog wel toe’? en: ‘Hoe moet ik nu verder’? In deze video legt ze uit dat er vier typen existentiële levensvragen zijn waar mensen mee worstelen:

Geestelijke verzorging thuis

Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers bieden één-op-één gesprekken met mensen, geven groepsconsulten rond levensthema’s, nemen deel aan multidisciplinair overleg (MDO/Palliatief Thuiszorgoverleg) en geven trainingen. Voor optimale en persoonsgerichte ondersteuning werken geestelijk verzorgers nauw samen met andere professionals en vrijwilligers(organisaties) in de buurt. Dit kan zijn in de zorg (in samenwerking met huisartsen, thuis- en mantelzorg), in samenwerking met het wijkteam en sociaal werk en met getrainde vrijwilligers. Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij zingeving en vragen over het leven. Welke levens- of geloofsovertuiging je ook hebt.

Subsidie voor Geestelijke verzorging thuis

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de inzet van geestelijk verzorgers thuis mogelijk voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassenen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. Het initiatief wordt ondersteund door partners, waaronder Agora, Fibula, KBO-PCOB, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Nederlands Huisartsen Genootschap, Palliatieve Zorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, Vereniging van Geestelijk Verzorgers en de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Meer informatie: agora.nl/geestelijkeverzorgingthuis

Meer informatie en contact met geestelijke verzorging: https://geestelijkeverzorging.nl/thuis


Birgitte Birnie
bbirnie@agora.nl / 06 83 92 25 93

Delen:

Actuele nieuwsberichten

In dit Proeftuinboekje probeert Agora antwoord te geven op die vragen. In deze uitgave delen professionals uit de gemeente Oude IJsselstreek, die deelnamen aan dit Proeftuin-project, hun ervaringen.
Aan de hand van een gefilmd portret van Carla (met COPD) onderzochten deelnemers onlangs welke wensen en behoeften zij heeft op de 4 dimensies van de palliatieve benadering (fysiek, psychisch, sociaal, zingeving). Want Carla is méér dan een patiënt met COPD.
Dankzij het overzicht vind je als professional of vrijwilliger in zorg, sociaal domein of zingeving snel een initiatief bij hen in de buurt.