Spring naar content

25 juni: Dag van de Levensvragen 

Aandacht voor levensvragen en geestelijke verzorging

23 juni 2021

Iedereen heeft levensvragen. Het zijn vragen die zich opdringen bij een ingrijpende verandering in het leven, zoals een ongeneeslijke ziekte of een naaste die overlijdt. Levensvragen kunnen ook spelen bij veranderingen in werk of relaties, eenzaamheid of bij het ouder worden. Om aandacht te vragen voor dit maatschappelijk belangrijke onderwerp vindt op vrijdag 25 juni de eerste Dag van de Levensvragen plaats.

Eerste Dag van de Levensvragen

Op de eerste Dag van de Levensvragen op 25 juni is er aandacht voor levensvragen, in welke situaties deze spelen, hoe je ze kunt herkennen en welke mogelijkheden er zijn om samen te werken. Er vinden in het hele land diverse (online) evenementen plaats zoals workshops en webinars. Ook zijn de Centra voor Levensvragen en Netwerken Integrale Kindzorg te bereiken voor prangende vragen via het landelijke telefoonnummer 085-00 43 063.

Persoonsgerichte zorg

Mensen wonen langer thuis en worden ouder. Hoewel we tegenwoordig minder binding hebben met een levensbeschouwelijke instantie, blijft de behoefte aan zingeving onverminderd groot. Aandacht voor zingeving en levensvragen is onderdeel van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Goede lokale ondersteuning bij zingeving en levensvragen kan meer eigen regie, kracht, perspectief en acceptatie bieden en verhoogt de kwaliteit van leven.

“Aandacht voor levensvragen is essentieel omdat je zonder die aandacht niet de beste zorg kunt leveren als huisarts.”

Caroline Thijssen, huisarts en palliatief kaderarts

Vier soorten vragen

Het is belangrijk voor mensen om de existentiële levensvragen te kunnen stellen, vertelt Gaby Jacobs, hoogleraar Geestelijke verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze dringen zich op op momenten dat we ons opeens niet meer verbonden voelen. Als ze die verbinding niet ervaren, vragen ze zich af ‘Doe ik er nog wel toe’? en: ‘Hoe moet ik nu verder’? In deze video legt ze uit dat er vier typen existentiële levensvragen zijn waar mensen mee worstelen:

Geestelijke verzorging thuis

Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers bieden één-op-één gesprekken met mensen, geven groepsconsulten rond levensthema’s, nemen deel aan multidisciplinair overleg (MDO/Palliatief Thuiszorgoverleg) en geven trainingen. Voor optimale en persoonsgerichte ondersteuning werken geestelijk verzorgers nauw samen met andere professionals en vrijwilligers(organisaties) in de buurt. Dit kan zijn in de zorg (in samenwerking met huisartsen, thuis- en mantelzorg), in samenwerking met het wijkteam en sociaal werk en met getrainde vrijwilligers. Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij zingeving en vragen over het leven. Welke levens- of geloofsovertuiging je ook hebt.

Subsidie voor Geestelijke verzorging thuis

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de inzet van geestelijk verzorgers thuis mogelijk voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassenen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. Het initiatief wordt ondersteund door partners, waaronder Agora, Fibula, KBO-PCOB, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Nederlands Huisartsen Genootschap, Palliatieve Zorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, Vereniging van Geestelijk Verzorgers en de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Meer informatie: agora.nl/geestelijkeverzorgingthuis

Meer informatie en contact met geestelijke verzorging: https://geestelijkeverzorging.nl/thuis


Birgitte Birnie
bbirnie@agora.nl / 06 83 92 25 93

Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘Het is goed als ook het sociaal domein uit de eerste hand meekrijgt wat er allemaal op je afkomt’, aldus Renée van Kessel, moeder van de 7-jarige Seppe, die een ongeneeslijke ziekte heeft. Ze deed haar verhaal in het webinar ‘De rol van het sociaal domein in kinderpalliatieve zorg’. ‘Het is waardevol als je samen kunt optrekken. We maken veel gebruik van het sociaal domein en daarin wordt echt naar het hele gezin gekeken.’ Lees het verslag van de webinar, met tips en aandachtspunten voor professionals.
De proeftuin in Roermond heeft een mooie basis opgeleverd voor meer samenwerking tussen zorg en het sociaal domein voor inwoners in de palliatieve fase en hun naasten. Dat kan nu verder worden uitgerold. ‘We kennen elkaar beter en weten elkaar te vinden. En er is meer bewustwording bij alle partijen en ook het besef: ik hoef dit niet alleen te doen. De basis is gelegd.’
Zorgzame samenlevingen hebben de toekomst en zijn onmisbaar om in de laatste levensfase de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken’, aldus lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg Marieke Groot in aanloop naar haar lezing tijdens het congres Connecting Communities, op 26 juni. ‘Mensen zijn in hun laatste levensjaar maar 5% van hun tijd ‘in zorg. Dat betekent dus dat zij het de resterende 95% moeten hebben van hun sociale omgeving.’