Spring naar content

Subsidie Geestelijke Verzorging Thuis verlengd tot 2027

26 mei 2021

Sinds 2019 is er in Nederland subsidie voor Geestelijke Verzorging Thuis. Hiermee komt het ministerie van VWS tegemoet aan de behoefte aan ondersteuning op het gebied van zingeving voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassenen en kinderen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. En scholing en multidisciplinaire samenwerking die professionals en vrijwilligers hiervoor toerusten. Agora is projectleider en zet samen met partners de structuur op. Het ministerie heeft onlangs de subsidie verlengd tot 2027.

Anders dan in de opbouwfase, waarin gebruik is gemaakt van de Netwerken Palliatieve Zorg, loopt de financiering van Geestelijke Verzorging Thuis vanaf 2022 via de Centra voor Levensvragen. Een aantal Centra voor Levensvragen bestond al langere tijd, de afgelopen tijd zijn er diverse centra bijgekomen. Hierdoor kunnen steeds meer mensen thuis ondersteuning kunnen krijgen bij hun levens- en zingevingsvragen. Uit rapportages blijkt de bekendheid en toegankelijkheid van Geestelijke Verzorging Thuis te zijn toegenomen.

Verlengde subsidie: goed nieuws

Het bericht aan de kamer is goed nieuws voor alle betrokkenen, zoals de Centra voor Levensvragen, de Netwerken Palliatieve Zorg, de projectleiding bij Agora, de beroepsvereniging VGVZ, de ondersteuning die vanuit Fibula wordt geboden en andere aangesloten organisaties zoals KBO-PCOB, Nederlands Huisartsen Genootschap en Sociaal Werk Nederland. Niet in de laatste plaats is het goed nieuws de Netwerken Integrale Kindzorg, die gestalte geven aan de kinderpalliatieve zorg en geïntegreerd onderdeel zijn van Geestelijke Verzorging Thuis.


Guido Schürmann
gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62

Delen:

Actuele nieuwsberichten

In dit Proeftuinboekje probeert Agora antwoord te geven op die vragen. In deze uitgave delen professionals uit de gemeente Oude IJsselstreek, die deelnamen aan dit Proeftuin-project, hun ervaringen.
Aan de hand van een gefilmd portret van Carla (met COPD) onderzochten deelnemers onlangs welke wensen en behoeften zij heeft op de 4 dimensies van de palliatieve benadering (fysiek, psychisch, sociaal, zingeving). Want Carla is méér dan een patiënt met COPD.
Dankzij het overzicht vind je als professional of vrijwilliger in zorg, sociaal domein of zingeving snel een initiatief bij hen in de buurt.