Spring naar content

Subsidie Geestelijke Verzorging Thuis verlengd tot 2027

26 mei 2021

Sinds 2019 is er in Nederland subsidie voor Geestelijke Verzorging Thuis. Hiermee komt het ministerie van VWS tegemoet aan de behoefte aan ondersteuning op het gebied van zingeving voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassenen en kinderen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. En scholing en multidisciplinaire samenwerking die professionals en vrijwilligers hiervoor toerusten. Agora is projectleider en zet samen met partners de structuur op. Het ministerie heeft onlangs de subsidie verlengd tot 2027. Dit betekent dat er de komende vijf jaar jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar is voor Geestelijke Verzorging Thuis.

Anders dan in de opbouwfase, waarin gebruik is gemaakt van de Netwerken Palliatieve Zorg, loopt de financiering van Geestelijke Verzorging Thuis vanaf 2022 via de Centra voor Levensvragen. Een aantal Centra voor Levensvragen bestond al langere tijd, de afgelopen tijd zijn er diverse centra bijgekomen. Hierdoor kunnen steeds meer mensen thuis ondersteuning kunnen krijgen bij hun levens- en zingevingsvragen. Uit rapportages blijkt de bekendheid en toegankelijkheid van Geestelijke Verzorging Thuis te zijn toegenomen.

Goed nieuws

Het bericht aan de kamer is goed nieuws voor alle betrokkenen, zoals de Centra voor Levensvragen, de Netwerken Palliatieve Zorg, de projectleiding bij Agora, de beroepsvereniging VGVZ, de ondersteuning die vanuit Fibula wordt geboden en andere aangesloten organisaties zoals KBO-PCOB, Nederlands Huisartsen Genootschap en Sociaal Werk Nederland. Niet in de laatste plaats is het goed nieuws de Netwerken Integrale Kindzorg, die gestalte geven aan de kinderpalliatieve zorg en geïntegreerd onderdeel zijn van Geestelijke Verzorging Thuis.


Guido Schürmann
gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Agora is projectleider van het project Geestelijke Verzorging Thuis en zet samen met partners de structuur op. Het ministerie heeft onlangs de subsidie verlengd tot 2027. Dit betekent dat er de komende vijf jaar jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar is voor Geestelijke Verzorging Thuis. En dat is goed nieuws.
In 2020 werden we ons door de coronapandemie meer dan ooit bewust van onze kwetsbaarheid. Ziek zijn en sterven, dat kan iedereen overkomen. We blikken terug op een bewogen jaar.
In 2019 inspireerde Agora met vier Mantelzorgmonologen over de laatste levensfase 400 professionals in heel Nederland. We hebben besloten nog twee van deze voorstellingen aan te bieden. Lees snel hoe je hiervoor in aanmerking komt.