Spring naar content

Subsidie Geestelijke Verzorging Thuis verlengd tot 2027

26 mei 2021

Sinds 2019 is er in Nederland subsidie voor Geestelijke Verzorging Thuis. Hiermee komt het ministerie van VWS tegemoet aan de behoefte aan ondersteuning op het gebied van zingeving voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassenen en kinderen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. En scholing en multidisciplinaire samenwerking die professionals en vrijwilligers hiervoor toerusten. Agora is projectleider en zet samen met partners de structuur op. Het ministerie heeft onlangs de subsidie verlengd tot 2027.

Anders dan in de opbouwfase, waarin gebruik is gemaakt van de Netwerken Palliatieve Zorg, loopt de financiering van Geestelijke Verzorging Thuis vanaf 2022 via de Centra voor Levensvragen. Een aantal Centra voor Levensvragen bestond al langere tijd, de afgelopen tijd zijn er diverse centra bijgekomen. Hierdoor kunnen steeds meer mensen thuis ondersteuning kunnen krijgen bij hun levens- en zingevingsvragen. Uit rapportages blijkt de bekendheid en toegankelijkheid van Geestelijke Verzorging Thuis te zijn toegenomen.

Verlengde subsidie: goed nieuws

Het bericht aan de kamer is goed nieuws voor alle betrokkenen, zoals de Centra voor Levensvragen, de Netwerken Palliatieve Zorg, de projectleiding bij Agora, de beroepsvereniging VGVZ, de ondersteuning die vanuit Fibula wordt geboden en andere aangesloten organisaties zoals KBO-PCOB, Nederlands Huisartsen Genootschap en Sociaal Werk Nederland. Niet in de laatste plaats is het goed nieuws de Netwerken Integrale Kindzorg, die gestalte geven aan de kinderpalliatieve zorg en geïntegreerd onderdeel zijn van Geestelijke Verzorging Thuis.


Guido Schürmann
gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Onder de titel ‘Haast geboden voor zorgzame buurten’ verzorgt gezondheidseconoom Marcel Canoy op 26 juni een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’ van Agora, Carend en PZNL. ‘Waarom lukt het bij hospices zo goed om informele en formele zorg goed met elkaar te laten samenwerken, terwijl het daarbuiten zo stroef verloopt soms?’, vraagt hij zich af in een opiniestuk in Medisch Contact.
‘Mensen in de palliatieve fase hebben geen boodschap aan onze domeinen, regelingen en hokjes. Voor hen is het logisch om te beginnen bij hen, bij de mens.’ Wies Wagenaar is pionier, kwartiermaker en netwerkcoördinator palliatieve zorg. Op 26 juni verzorgt Wies een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’, waarbij ze het perspectief van de ervaringsdeskundigen centraal stelt. ‘Ons team ervaringsdeskundigen is heel duidelijk: Palliatieve zorg draait vooral om welzijn.’
Agora nam deel aan de expertisesessies van het ministerie VWS waarin bestaande samenwerkingsverbanden tussen het sociaal en het medisch domein onder de loep zijn genomen. Deze samenwerking draagt bij aan het verlenen van passende zorg. Wat kunnen we leren van deze initiatieven, tegen welke knelpunten zien we in de praktijk en wat gaat goed?