Spring naar content

Terugblik Agora 2020

26 mei 2021

Op 17 mei keurde de Raad van Toezicht het jaarverslag van Agora over 2020 goed. Een mooi moment voor een korte terugblik op een bewogen jaar. In 2020 werden we ons door de coronapandemie meer dan ooit bewust van onze kwetsbaarheid. Ziek zijn en sterven, dat kan iedereen overkomen. De palliatieve benadering van Agora is daarmee urgenter dan ooit.

In 2019 kreeg Agora een nieuwe opdracht van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij: “Ik wil dat mensen geholpen worden op een manier die aansluit bij hun sociale omgeving. Daarvoor is nodig dat zorg en welzijn beter samenwerken en dat de kracht van formele en informele verbanden in de lokale gemeenschap beter benut wordt.” In 2020 heeft Agora op heel veel manieren de samenwerking tussen zorg en welzijn bevorderd.

Agora in 2020

 1. We hebben met onze palliatieve benadering de bewustwording vergroot dat het in de palliatieve fase niet alleen gaat om medische maar ook om sociale en psychische vraagstukken en zingevingsvragen.
 2. De samenwerking met partners in het sociaal domein zoals Movisie, MantelzorgNL en gemeenten hebben we in 2020 verder versterkt.
 3. We zijn lid geworden van PZNL waarmee ook onze samenwerking met partners in de zorg is verankerd.
 4. We zijn gestart met een eerste in een serie proeftuinen. Deze proeftuinen zijn erop gericht  samenwerking tussen professionals in de regio te vergroten. De eerste proeftuin in de Oude IJsselstreek laat hiervan mooie resultaten zien. Een tweede proeftuin volgt in 2021.
 5. Met de creatie van persona’s, zoals Carla, een vrouw met COPD, brengen we de centrale rol voor casuïstiek in onze benadering overtuigender in beeld. We laten zien dat de palliatieve benadering direct bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen in de palliatieve fase.
 6. Agora heeft in 2020 snel de omslag gemaakt naar online werken. En met resultaat.
 7. Aan onze eerste digitale werkconferentie deden 200 professionals mee, vooral uit zorg en sociaal domein.
 8. Via ons nieuwe online Channel Palliatieve Benadering op 1 Sociaal domein organiseerden we vier online videosessies over actuele thema’s voor in totaal ruim 250 belangstellenden.
 9. We verstuurden 9 nieuwsbrieven en informeerden daarmee bijna 20.000 geïnteresseerden over actuele ontwikkelingen in de palliatieve benadering.
 10. Ook via social media bereiken we steeds meer mensen. Op Twitter hadden we eind 2020 4.000 volgers en via Linkedin 790. De besloten Agora LinkedIn groep heeft maar liefst 2.042 leden.
 11. We ontwikkelden inspirerende tools om betere gesprekken rond de palliatieve fase te stimuleren zoals deze Infographics.
 12. Via onze website namen meer dan 35.000 bezoekers kennis van ons gedachtegoed over de palliatieve fase. Via onze succesvolle campagne Schrijf een brief deelden mensen hun laatste wensen met hun naasten.

Mooie cijfers. Waar we trots op zijn. Maar wat wij nastreven gaat verder dan mooie cijfers. En is eigenlijk heel simpel: bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen die weten dat ze niet meer beter kunnen worden.  

Daar gaan we ook in 2021 gewoon mee door. Meer weten over Agora?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.


Geen items gevonden

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Sociaal werkers zijn in hun element als ze praktische oplossingen kunnen bieden. Maar praktische problemen gaan vaak hand in hand met zingevingsvraagstukken. Hoe herken je die en hoe ga je ermee om? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg in het sociaal domein’.
Mensen die in de zoektocht naar zingeving vastlopen, gaan met hun klachten steeds vaker naar de huisartsenpraktijk. Hoe herken je zingevingsvragen als huisarts of praktijkondersteuner (POH)? En hoe kun je je patiënt helpen? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg bij huisarts en POH’.
De nieuwe visual Life-events en opeenvolgende problematiek laat zien tot welke opeenvolgende problemen een ongeneeslijke ziekte kunnen leiden. Voor degene die ziek is én voor naasten. In het privéleven als partner of als ouder. Ook als het gaat om werk, inkomen en mee blijven doen in de maatschappij. Het maakt duidelijk dat ongeneeslijk ziek zijn een zorg, maar vooral een sociaal vraagstuk is.