Spring naar content

Terugblik Agora 2020

26 mei 2021

Op 17 mei keurde de Raad van Toezicht het jaarverslag van Agora over 2020 goed. Een mooi moment voor een korte terugblik op een bewogen jaar. In 2020 werden we ons door de coronapandemie meer dan ooit bewust van onze kwetsbaarheid. Ziek zijn en sterven, dat kan iedereen overkomen. De palliatieve benadering van Agora is daarmee urgenter dan ooit.

In 2019 kreeg Agora een nieuwe opdracht van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij: “Ik wil dat mensen geholpen worden op een manier die aansluit bij hun sociale omgeving. Daarvoor is nodig dat zorg en welzijn beter samenwerken en dat de kracht van formele en informele verbanden in de lokale gemeenschap beter benut wordt.” In 2020 heeft Agora op heel veel manieren de samenwerking tussen zorg en welzijn bevorderd.

Agora in 2020

 1. We hebben met onze palliatieve benadering de bewustwording vergroot dat het in de palliatieve fase niet alleen gaat om medische maar ook om sociale en psychische vraagstukken en zingevingsvragen.
 2. De samenwerking met partners in het sociaal domein zoals Movisie, MantelzorgNL en gemeenten hebben we in 2020 verder versterkt.
 3. We zijn lid geworden van PZNL waarmee ook onze samenwerking met partners in de zorg is verankerd.
 4. We zijn gestart met een eerste in een serie proeftuinen. Deze proeftuinen zijn erop gericht  samenwerking tussen professionals in de regio te vergroten. De eerste proeftuin in de Oude IJsselstreek laat hiervan mooie resultaten zien. Een tweede proeftuin volgt in 2021.
 5. Met de creatie van persona’s, zoals Carla, een vrouw met COPD, brengen we de centrale rol voor casuïstiek in onze benadering overtuigender in beeld. We laten zien dat de palliatieve benadering direct bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen in de palliatieve fase.
 6. Agora heeft in 2020 snel de omslag gemaakt naar online werken. En met resultaat.
 7. Aan onze eerste digitale werkconferentie deden 200 professionals mee, vooral uit zorg en sociaal domein.
 8. Via ons nieuwe online Channel Palliatieve Benadering op 1 Sociaal domein organiseerden we vier online videosessies over actuele thema’s voor in totaal ruim 250 belangstellenden.
 9. We verstuurden 9 nieuwsbrieven en informeerden daarmee bijna 20.000 geïnteresseerden over actuele ontwikkelingen in de palliatieve benadering.
 10. Ook via social media bereiken we steeds meer mensen. Op Twitter hadden we eind 2020 4.000 volgers en via Linkedin 790. De besloten Agora LinkedIn groep heeft maar liefst 2.042 leden.
 11. We ontwikkelden inspirerende tools om betere gesprekken rond de palliatieve fase te stimuleren zoals deze Infographics.
 12. Via onze website namen meer dan 35.000 bezoekers kennis van ons gedachtegoed over de palliatieve fase. Via onze succesvolle campagne Schrijf een brief deelden mensen hun laatste wensen met hun naasten.

Mooie cijfers. Waar we trots op zijn. Maar wat wij nastreven gaat verder dan mooie cijfers. En is eigenlijk heel simpel: bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen die weten dat ze niet meer beter kunnen worden.  

Daar gaan we ook in 2021 gewoon mee door. Meer weten over Agora?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.


Geen items gevonden

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Onder de titel ‘Haast geboden voor zorgzame buurten’ verzorgt gezondheidseconoom Marcel Canoy op 26 juni een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’ van Agora, Carend en PZNL. ‘Waarom lukt het bij hospices zo goed om informele en formele zorg goed met elkaar te laten samenwerken, terwijl het daarbuiten zo stroef verloopt soms?’, vraagt hij zich af in een opiniestuk in Medisch Contact.
‘Mensen in de palliatieve fase hebben geen boodschap aan onze domeinen, regelingen en hokjes. Voor hen is het logisch om te beginnen bij hen, bij de mens.’ Wies Wagenaar is pionier, kwartiermaker en netwerkcoördinator palliatieve zorg. Op 26 juni verzorgt Wies een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’, waarbij ze het perspectief van de ervaringsdeskundigen centraal stelt. ‘Ons team ervaringsdeskundigen is heel duidelijk: Palliatieve zorg draait vooral om welzijn.’
Agora nam deel aan de expertisesessies van het ministerie VWS waarin bestaande samenwerkingsverbanden tussen het sociaal en het medisch domein onder de loep zijn genomen. Deze samenwerking draagt bij aan het verlenen van passende zorg. Wat kunnen we leren van deze initiatieven, tegen welke knelpunten zien we in de praktijk en wat gaat goed?