Spring naar content

Evenementen

Geen items gevonden

Laatste nieuws

Iedereen die over levensvragen wil praten kan bellen naar 085-0043063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen.
Agora maakte een korte film over het leven van de ongeneeslijk zieke Carla. Mét een handleiding om deze film in te zetten voor professionals en vrijwilligers.
In het Agora Jaarverslag 2019 staan voorbeelden en resultaten van een jaar lang komen tot brede, integrale palliatieve benadering.
Agora ontwikkelde een infographic voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein.
Persona’s helpen professionals in het sociaal domein om ook nu de best passende ondersteuning te bieden.
Agora ondersteunt lokale samenwerking door op te halen ‘wat werkt’. In een artikel delen we wat de praktijk zélf zegt over samenwerking.
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schreef er een rapport over. In een artikel bekijken we wat de adviezen betekenen voor mensen in de palliatieve fase.
De Zorgstandaard Dementie is een inspirerend voorbeeld voor de palliatieve benadering. Gedurende het hele dementietraject is er aandacht voor psychische, sociale, spirituele en fysieke ondersteuning.
De Raad van Ouderen publiceerde een advies over zingeving. Auteur Elisabeth van Oostrum reflecteert op de aanbevelingen uit het rapport, in het licht van de coronacrisis.
In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een inventarisatie van initiatieven en mogelijkheden van geestelijke verzorging in de thuissituatie.