Spring naar content

Laatste nieuws

Er is meer aandacht nodig voor de circa 300.000 naasten die zorgen voor iemand met een ongeneeslijke aandoening.
Onlangs vond het online symposium ‘Community Onderwijs en Zingeving’ plaats. 120 deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de samenwerking in het sociaal domein, het werken met vrijwilligers, aandacht voor zingeving in de opleidingen tot sociaal werker en verpleegkundige en aandacht voor interculturele zorg.
‘Zingeving is veel belangrijker dan we beseffen,’ aldus Jaap Schuurmans, huisarts, in de video die vertoond werd in de online sessie van Agora ‘Zingeving in de huisartsenpraktijk’.
Wat kunnen professionals in de zorg of het sociaal domein nog beter doen om mantelzorgers van mensen in de palliatieve fase te ondersteunen? Naasten bieden in het dagelijks leven van iemand met een ongeneeslijke aandoening immers de meeste zorg en ondersteuning!
Agora treedt toe tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Op 2 februari verwelkomde de Algemene Leden Vergadering van PZNL Agora van harte.
Ter gelegenheid van het afscheid van dr. Alexander de Graeff van het UMC Utrecht zal Agora een terugkerende prijs uitreiken voor een bijzondere casus over de behandeling, verpleging of verzorging van patiënten in de palliatieve fase.
Schrijf een brief is een methodiek rondom het opschrijven van wensen in de laatste levensfase. In december vroegen we via Facebook extra aandacht voor deze methodiek. En met succes.
Bijna 50 deskundigen uit het Channel Palliatieve zorg maakten op maandag 25 januari met elkaar kennis tijdens Agora’s eerste videosessie met speeddating.
Zingeving is binnen de zorg en het sociaal domein belangrijk. Toch is dit nog niet altijd zichtbaar in het onderwijs aan professionals en vrijwilligers in deze domeinen. Met het onderwijsplan Zingeving in Zorg en Sociaal domein komt hier verandering in.
Waardig ouder worden, de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en voltooid leven. In het Regeerakkoord 2017-2021 spraken partijen af een brede maatschappelijke discussie te faciliteren over deze drie belangrijke onderwerpen in de laatste levensfase.