Spring naar content

Publiekscampagne Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.

Meer kennis en bewustwording nodig bij publiek én professionals

14 maart 2023

Voor zorgverleners is het niet vanzelfsprekend de mogelijkheden voor palliatieve ondersteuning en zorg onder de aandacht te brengen bij mensen die de diagnose ‘ongeneeslijk’ te horen hebben gekregen. Er is te weinig kennis over de mogelijkheden, maar ook het belang van goede palliatieve zorg wordt onderschat.

Om kennis en bewustwording bij het publiek te bevorderen start PZNL deze week een kortdurende publiekscampagne onder de titel ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.’.

Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.

Agora is blij met deze campagne, die aansluit bij onze missie om goede palliatieve zorg voor iedereen mogelijk en toegankelijk te maken.

Vroegtijdige inzet van palliatieve zorg draagt bij aan kwaliteit van leven. Integrale aandacht voor alle vier dimensies van de palliatieve benadering zijn daarbij belangrijk, dus fysiek, sociaal, psychisch en zingeving.

Overpalliatievezorg.nl

De campagne verwijst naar de website overpalliatievezorg.nl , met voorbeelden van palliatieve behandelingen, binnen ziekenhuizen en voor mensen thuis. Daaronder vallen diverse vormen van zorg, ondersteuning en begeleiding, bijvoorbeeld geestelijke verzorging thuis.
Ook staan er verhalen van patiënten die aan de campagne deelnemen en wordt aandacht gegeven aan allerlei bijeenkomsten die er in de regio’s te bezoeken zijn.

Professionals

Bekijk de Agora agenda en kennisbank voor activiteiten, tools en informatie die bijdragen aan meer kennis en bewustwording bij professionals over palliatieve zorg en de palliatieve benadering.


Delen:

Actuele nieuwsberichten

Met veel enthousiasme is in Zundert op 13 maart de nieuwe Proeftuin Zundert ‘Leven tot het einde’ van start gegaan. De proeftuin wordt van harte ondersteund door de gemeente Zundert, zo werd duidelijk toen wethouder Twan Zopfi de proeftuin formeel opende.
We krijgen allemaal te maken met veranderingen. Verlies van gezondheid, zorg en afscheid van een naaste, of ouder worden. Zulke veranderingen gaan gepaard met vragen over zingeving. Erover praten lucht op, geeft inzicht en draagt bij aan kwaliteit van leven.
Onder de titel ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.’, is PZNL een kortdurende campagne gestart over palliatieve zorg. ‘Mensen die ongeneeslijk ziek zijn hebben in beperkte mate toegang tot de palliatieve behandelingen die wél beschikbaar zijn’, aldus PZNL. Agora is blij met deze campagne, want vroegtijdige inzet van palliatieve zorg draagt bij aan kwaliteit van leven.