Spring naar content

Publiekscampagne Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.

Meer kennis en bewustwording nodig bij publiek én professionals

14 maart 2023

Voor zorgverleners is het niet vanzelfsprekend de mogelijkheden voor palliatieve ondersteuning en zorg onder de aandacht te brengen bij mensen die de diagnose ‘ongeneeslijk’ te horen hebben gekregen. Er is te weinig kennis over de mogelijkheden, maar ook het belang van goede palliatieve zorg wordt onderschat.

Om kennis en bewustwording bij het publiek te bevorderen start PZNL deze week een kortdurende publiekscampagne onder de titel ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.’.

Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.

Agora is blij met deze campagne, die aansluit bij onze missie om goede palliatieve zorg voor iedereen mogelijk en toegankelijk te maken.

Vroegtijdige inzet van palliatieve zorg draagt bij aan kwaliteit van leven. Integrale aandacht voor alle vier dimensies van de palliatieve benadering zijn daarbij belangrijk, dus fysiek, sociaal, psychisch en zingeving.

Overpalliatievezorg.nl

De campagne verwijst naar de website overpalliatievezorg.nl , met voorbeelden van palliatieve behandelingen, binnen ziekenhuizen en voor mensen thuis. Daaronder vallen diverse vormen van zorg, ondersteuning en begeleiding, bijvoorbeeld geestelijke verzorging thuis.
Ook staan er verhalen van patiënten die aan de campagne deelnemen en wordt aandacht gegeven aan allerlei bijeenkomsten die er in de regio’s te bezoeken zijn.

Professionals

Bekijk de Agora agenda en kennisbank voor activiteiten, tools en informatie die bijdragen aan meer kennis en bewustwording bij professionals over palliatieve zorg en de palliatieve benadering.


Delen:

Actuele nieuwsberichten

Onder de titel ‘Haast geboden voor zorgzame buurten’ verzorgt gezondheidseconoom Marcel Canoy op 26 juni een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’ van Agora, Carend en PZNL. ‘Waarom lukt het bij hospices zo goed om informele en formele zorg goed met elkaar te laten samenwerken, terwijl het daarbuiten zo stroef verloopt soms?’, vraagt hij zich af in een opiniestuk in Medisch Contact.
‘Mensen in de palliatieve fase hebben geen boodschap aan onze domeinen, regelingen en hokjes. Voor hen is het logisch om te beginnen bij hen, bij de mens.’ Wies Wagenaar is pionier, kwartiermaker en netwerkcoördinator palliatieve zorg. Op 26 juni verzorgt Wies een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’, waarbij ze het perspectief van de ervaringsdeskundigen centraal stelt. ‘Ons team ervaringsdeskundigen is heel duidelijk: Palliatieve zorg draait vooral om welzijn.’
Agora nam deel aan de expertisesessies van het ministerie VWS waarin bestaande samenwerkingsverbanden tussen het sociaal en het medisch domein onder de loep zijn genomen. Deze samenwerking draagt bij aan het verlenen van passende zorg. Wat kunnen we leren van deze initiatieven, tegen welke knelpunten zien we in de praktijk en wat gaat goed?