Spring naar content

Publiekscampagne Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.

Meer kennis en bewustwording nodig bij publiek én professionals

14 maart 2023

Voor zorgverleners is het niet vanzelfsprekend de mogelijkheden voor palliatieve ondersteuning en zorg onder de aandacht te brengen bij mensen die de diagnose ‘ongeneeslijk’ te horen hebben gekregen. Er is te weinig kennis over de mogelijkheden, maar ook het belang van goede palliatieve zorg wordt onderschat.

Om kennis en bewustwording bij het publiek te bevorderen start PZNL deze week een kortdurende publiekscampagne onder de titel ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.’.

Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.

Agora is blij met deze campagne, die aansluit bij onze missie om goede palliatieve zorg voor iedereen mogelijk en toegankelijk te maken.

Vroegtijdige inzet van palliatieve zorg draagt bij aan kwaliteit van leven. Integrale aandacht voor alle vier dimensies van de palliatieve benadering zijn daarbij belangrijk, dus fysiek, sociaal, psychisch en zingeving.

Overpalliatievezorg.nl

De campagne verwijst naar de website overpalliatievezorg.nl , met voorbeelden van palliatieve behandelingen, binnen ziekenhuizen en voor mensen thuis. Daaronder vallen diverse vormen van zorg, ondersteuning en begeleiding, bijvoorbeeld geestelijke verzorging thuis.
Ook staan er verhalen van patiënten die aan de campagne deelnemen en wordt aandacht gegeven aan allerlei bijeenkomsten die er in de regio’s te bezoeken zijn.

Professionals

Bekijk de Agora agenda en kennisbank voor activiteiten, tools en informatie die bijdragen aan meer kennis en bewustwording bij professionals over palliatieve zorg en de palliatieve benadering.


Delen:

Actuele nieuwsberichten

Sociaal werkers zijn in hun element als ze praktische oplossingen kunnen bieden. Maar praktische problemen gaan vaak hand in hand met zingevingsvraagstukken. Hoe herken je die en hoe ga je ermee om? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg in het sociaal domein’.
Mensen die in de zoektocht naar zingeving vastlopen, gaan met hun klachten steeds vaker naar de huisartsenpraktijk. Hoe herken je zingevingsvragen als huisarts of praktijkondersteuner (POH)? En hoe kun je je patiënt helpen? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg bij huisarts en POH’.
De nieuwe visual Life-events en opeenvolgende problematiek laat zien tot welke opeenvolgende problemen een ongeneeslijke ziekte kunnen leiden. Voor degene die ziek is én voor naasten. In het privéleven als partner of als ouder. Ook als het gaat om werk, inkomen en mee blijven doen in de maatschappij. Het maakt duidelijk dat ongeneeslijk ziek zijn een zorg, maar vooral een sociaal vraagstuk is.