Spring naar content

Even voorstellen: beleidsadviseur Rinske Boomstra

‘Onderzoek, onderwijs en de praktijk verbinden’

23 januari 2023

Agora is blij te kunnen melden dat we ons team van beleidsadviseurs eind 2022 hebben uitgebreid met Rinske Boomstra. Rinske gaat voor Agora onder andere proeftuinen begeleiden.

Daarnaast gaat Rinske voor het project Geestelijke Verzorging Thuis aan de slag om de aandacht voor zingeving en de positie van geestelijk verzorgers te verbeteren in de keten van mensen die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een ongeneeslijke ziekte die thuis wonen.

Rinske participeert ook in het Brancheproject Zingeving en Sociaal Domein, een van de brancheprojecten die vallen onder de Kenniswerkplaats Zingeving: Zij voert dit project uit samen met WMO-Radar, de BPSW en Questio (Centrum voor Levensvragen Midden-Holland).

Verbinden van onderzoek, onderwijs en praktijk

Rinske zet zich graag in voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn vanuit het verbinden van onderzoek, onderwijs en praktijk in samenwerking met relevante stakeholders. Van daaruit is zij zich steeds meer gaan bezighouden met het ontwikkelen van tools voor het bevorderen van integrale en persoonsgerichte zorg en welzijn. Haar speciale aandacht ligt bij de dimensie zingeving, naast de fysieke, psychische en sociale dimensie. De palliatieve benadering met het motto ‘léven tot het einde’ is bij haar steeds meer centraal komen te staan.

‘Ik zet mij graag in voor passende zorg en welzijn vanuit een integraal en verbindend perspectief: stel de mens en niet zijn ziekte centraal’

Rinske Boomstra, beleidsadviseur

Leerinterventie

Rinske werkt al sinds 2013 samen met Agora bij diverse projecten. Eerst vanuit Momentaal (een voorloper van de Centra voor Levensvragen) en daarna zeven jaar lang vanuit Vilans als partner van de coalitie Van Betekenis tot het Einde. Vanuit dit programma heeft ze de leerinterventie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ontwikkeld om de competenties rondom zingevingsvragen te verbeteren van (in)formele hulpverleners in welzijn en zorg. Deze leerinterventie is op dit moment onderdeel van het project ‘Bewustwordingsarrangementen Zingeving’.

Integrale zorg en ondersteuning

Rinske is medisch-antropoloog en ook geestelijk begeleider. Ze heeft jarenlange ervaring met het projectmatig verbeteren van persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning. 
We zijn ervan overtuigd dat Rinske, vanuit haar kennis en ervaring en haar brede netwerk binnen het veld van de integrale palliatieve zorg, een waardevolle aanvulling is op ons team. En dat zij zal bijdragen aan het doel van Agora om het sociaal domein, zingeving en zorg verder te integreren in de ondersteuning en zorg aan mensen in de palliatieve fase en hun naasten.

Wat is een proeftuin?
Eén jaar slim samenwerken, met de belangrijkste betrokkenen. Van huisarts, wijkverpleegkundige en sociaal werker tot Wmo-consulent. Zelfs met beleidsmakers en bestuurders. Binnen je gemeente of wijk. Dat is een proeftuin, in het kort. Samen duiken jullie in levendige casussen, werkend vanuit de vier dimensies van palliatieve zorg. Hoe kan het beter, eerder of anders? Welke andere beroepskrachten bieden die meerwaarde waar je niet zo snel aan denkt? Je leert van elkaar én elkaar kennen. En dat merk je direct in de praktijk. Meer weten over de proeftuinen en aanmelden? Kijk op: Proeftuinen – Zinvol samenwerken, zó doe je dat.

Meer informatie


Delen:

Actuele nieuwsberichten

Welke mooie voorbeelden zijn er van palliatieve zorg in het sociaal domein en vanuit lokale gemeenschappen van Public Health Palliatieve Care in Nederland? Tijdens de pre-conference van Agora en partners vertellen nationale en internationale sprekers de trends en ontwikkelingen en laten we aan de hand van in Rotterdam gefilmde beelden mooie inititiatieven zien.
Het team van Agora-beleidsadviseurs is onlangs uitgebreid met medisch-antropoloog en geestelijk begeleider Rinske Boomstra. Ze gaat zich vooral bezighouden met het Geestelijke Verzorging Thuis, onze proeftuinen en het Brancheproject Zingeving en Sociaal Domein. Maak nader kennis met Rinske.
Iris van Bennekom begon een half jaar geleden als bestuurder van Agora. Ze kijkt terug op een periode van kennismaken, contacten leggen en verbinden. Er is al veel bereikt, maar de zorg en ondersteuning van mensen in de palliatieve levensfase kan altijd beter. Door samenwerking en door de behoeften van mensen en hun naasten écht centraal te zetten in deze kostbare tijd van hun leven.