Spring naar content

Verbinden en vernieuwen

19 december 2022

Het jaar 2022 loopt ten einde en de decembermaand is een bijzondere periode. Voor velen is het een tijd van bezinning: terugkijken op wat geweest is en, hoopvol, vooruitblikken. Vreugde en verdriet gaan daarbij vaak hand in hand. Blijdschap of spijt over wat is geweest, hoop of verdriet over wat komt, of wat er niet meer zal zijn.

Emoties en overpeinzingen brengen ons samen, als we ze met elkaar kunnen delen en als we ons met elkaar verbinden. Maar al te vaak is er ook een diepe eenzaamheid. Want elkaar vinden en begrijpen in moeilijke situaties, is niet eenvoudig.

Afgelopen jaar heb ik heel veel mensen beter leren kennen met een groot hart en inzet voor palliatieve zorg. Goede en warme medische en verpleegkundige zorg is en blijft van groot belang, maar even zo belangrijk is het dat we samen zorgen dat er geen eenzaamheid is, geen geldzorgen, dat er nog steeds fijn werk of dagbesteding mogelijk is en aandacht voor zingeving.

Palliatieve zorg omvat ondersteuning en zorg in een levensfase die zeer intens is. Mooie dagen toevoegen aan het leven, dat is wat alle betrokkenen voor ogen hebben. Dat lukt ons nog niet altijd en daarom is samenwerken binnen het palliatieve veld zo ontzettend belangrijk. Samenwerken vanuit gedeelde doelen, om samen te komen tot nieuwe inzichten.

Terugkijkend ben ik oprecht van mening dat er al heel veel bereikt is, maar het kan nog zoveel beter. Als we de behoeften van mensen en van hun naasten écht centraal zetten in deze kostbare tijd van hun leven, dan zal onze betrokken inzet nog meer van betekenis zijn. Omdat we dan naast de aandacht voor het fysieke welzijn en de praktische zaken, juist ook oog hebben voor sociaal contact, geestelijk welzijn en spiritueel welbevinden.

Zullen we in het licht van het nieuwe jaar ons daaraan verbinden? Het is mijn stille persoonlijke wens voor iedereen die op onze inzet, verbinding en warmte moet kunnen vertrouwen. Niet alleen in de Kerstperiode, maar ook daarna.

Alle medewerkers van Agora wensen je veel liefde en licht in 2023!

Iris van Bennekom
Bestuurder


Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘Het is goed als ook het sociaal domein uit de eerste hand meekrijgt wat er allemaal op je afkomt’, aldus Renée van Kessel, moeder van de 7-jarige Seppe, die een ongeneeslijke ziekte heeft. Ze deed haar verhaal in het webinar ‘De rol van het sociaal domein in kinderpalliatieve zorg’. ‘Het is waardevol als je samen kunt optrekken. We maken veel gebruik van het sociaal domein en daarin wordt echt naar het hele gezin gekeken.’ Lees het verslag van de webinar, met tips en aandachtspunten voor professionals.
De proeftuin in Roermond heeft een mooie basis opgeleverd voor meer samenwerking tussen zorg en het sociaal domein voor inwoners in de palliatieve fase en hun naasten. Dat kan nu verder worden uitgerold. ‘We kennen elkaar beter en weten elkaar te vinden. En er is meer bewustwording bij alle partijen en ook het besef: ik hoef dit niet alleen te doen. De basis is gelegd.’
Zorgzame samenlevingen hebben de toekomst en zijn onmisbaar om in de laatste levensfase de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken’, aldus lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg Marieke Groot in aanloop naar haar lezing tijdens het congres Connecting Communities, op 26 juni. ‘Mensen zijn in hun laatste levensjaar maar 5% van hun tijd ‘in zorg. Dat betekent dus dat zij het de resterende 95% moeten hebben van hun sociale omgeving.’