Spring naar content

Verbinden en vernieuwen

19 december 2022

Het jaar 2022 loopt ten einde en de decembermaand is een bijzondere periode. Voor velen is het een tijd van bezinning: terugkijken op wat geweest is en, hoopvol, vooruitblikken. Vreugde en verdriet gaan daarbij vaak hand in hand. Blijdschap of spijt over wat is geweest, hoop of verdriet over wat komt, of wat er niet meer zal zijn.

Emoties en overpeinzingen brengen ons samen, als we ze met elkaar kunnen delen en als we ons met elkaar verbinden. Maar al te vaak is er ook een diepe eenzaamheid. Want elkaar vinden en begrijpen in moeilijke situaties, is niet eenvoudig.

Afgelopen jaar heb ik heel veel mensen beter leren kennen met een groot hart en inzet voor palliatieve zorg. Goede en warme medische en verpleegkundige zorg is en blijft van groot belang, maar even zo belangrijk is het dat we samen zorgen dat er geen eenzaamheid is, geen geldzorgen, dat er nog steeds fijn werk of dagbesteding mogelijk is en aandacht voor zingeving.

Palliatieve zorg omvat ondersteuning en zorg in een levensfase die zeer intens is. Mooie dagen toevoegen aan het leven, dat is wat alle betrokkenen voor ogen hebben. Dat lukt ons nog niet altijd en daarom is samenwerken binnen het palliatieve veld zo ontzettend belangrijk. Samenwerken vanuit gedeelde doelen, om samen te komen tot nieuwe inzichten.

Terugkijkend ben ik oprecht van mening dat er al heel veel bereikt is, maar het kan nog zoveel beter. Als we de behoeften van mensen en van hun naasten écht centraal zetten in deze kostbare tijd van hun leven, dan zal onze betrokken inzet nog meer van betekenis zijn. Omdat we dan naast de aandacht voor het fysieke welzijn en de praktische zaken, juist ook oog hebben voor sociaal contact, geestelijk welzijn en spiritueel welbevinden.

Zullen we in het licht van het nieuwe jaar ons daaraan verbinden? Het is mijn stille persoonlijke wens voor iedereen die op onze inzet, verbinding en warmte moet kunnen vertrouwen. Niet alleen in de Kerstperiode, maar ook daarna.

Alle medewerkers van Agora wensen je veel liefde en licht in 2023!

Iris van Bennekom
Bestuurder


Iris van Bennekom
ivanbennekom@agora.nl / 06 51 92 32 34

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Welke mooie voorbeelden zijn er van palliatieve zorg in het sociaal domein en vanuit lokale gemeenschappen van Public Health Palliatieve Care in Nederland? Tijdens de pre-conference van Agora en partners vertellen nationale en internationale sprekers de trends en ontwikkelingen en laten we aan de hand van in Rotterdam gefilmde beelden mooie inititiatieven zien.
Het team van Agora-beleidsadviseurs is onlangs uitgebreid met medisch-antropoloog en geestelijk begeleider Rinske Boomstra. Ze gaat zich vooral bezighouden met het Geestelijke Verzorging Thuis, onze proeftuinen en het Brancheproject Zingeving en Sociaal Domein. Maak nader kennis met Rinske.
Iris van Bennekom begon een half jaar geleden als bestuurder van Agora. Ze kijkt terug op een periode van kennismaken, contacten leggen en verbinden. Er is al veel bereikt, maar de zorg en ondersteuning van mensen in de palliatieve levensfase kan altijd beter. Door samenwerking en door de behoeften van mensen en hun naasten écht centraal te zetten in deze kostbare tijd van hun leven.