Spring naar content

Verbinden en vernieuwen

19 december 2022

Het jaar 2022 loopt ten einde en de decembermaand is een bijzondere periode. Voor velen is het een tijd van bezinning: terugkijken op wat geweest is en, hoopvol, vooruitblikken. Vreugde en verdriet gaan daarbij vaak hand in hand. Blijdschap of spijt over wat is geweest, hoop of verdriet over wat komt, of wat er niet meer zal zijn.

Emoties en overpeinzingen brengen ons samen, als we ze met elkaar kunnen delen en als we ons met elkaar verbinden. Maar al te vaak is er ook een diepe eenzaamheid. Want elkaar vinden en begrijpen in moeilijke situaties, is niet eenvoudig.

Afgelopen jaar heb ik heel veel mensen beter leren kennen met een groot hart en inzet voor palliatieve zorg. Goede en warme medische en verpleegkundige zorg is en blijft van groot belang, maar even zo belangrijk is het dat we samen zorgen dat er geen eenzaamheid is, geen geldzorgen, dat er nog steeds fijn werk of dagbesteding mogelijk is en aandacht voor zingeving.

Palliatieve zorg omvat ondersteuning en zorg in een levensfase die zeer intens is. Mooie dagen toevoegen aan het leven, dat is wat alle betrokkenen voor ogen hebben. Dat lukt ons nog niet altijd en daarom is samenwerken binnen het palliatieve veld zo ontzettend belangrijk. Samenwerken vanuit gedeelde doelen, om samen te komen tot nieuwe inzichten.

Terugkijkend ben ik oprecht van mening dat er al heel veel bereikt is, maar het kan nog zoveel beter. Als we de behoeften van mensen en van hun naasten écht centraal zetten in deze kostbare tijd van hun leven, dan zal onze betrokken inzet nog meer van betekenis zijn. Omdat we dan naast de aandacht voor het fysieke welzijn en de praktische zaken, juist ook oog hebben voor sociaal contact, geestelijk welzijn en spiritueel welbevinden.

Zullen we in het licht van het nieuwe jaar ons daaraan verbinden? Het is mijn stille persoonlijke wens voor iedereen die op onze inzet, verbinding en warmte moet kunnen vertrouwen. Niet alleen in de Kerstperiode, maar ook daarna.

Alle medewerkers van Agora wensen je veel liefde en licht in 2023!

Iris van Bennekom
Bestuurder


Delen:

Actuele nieuwsberichten

Sociaal werkers zijn in hun element als ze praktische oplossingen kunnen bieden. Maar praktische problemen gaan vaak hand in hand met zingevingsvraagstukken. Hoe herken je die en hoe ga je ermee om? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg in het sociaal domein’.
Mensen die in de zoektocht naar zingeving vastlopen, gaan met hun klachten steeds vaker naar de huisartsenpraktijk. Hoe herken je zingevingsvragen als huisarts of praktijkondersteuner (POH)? En hoe kun je je patiënt helpen? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg bij huisarts en POH’.
De nieuwe visual Life-events en opeenvolgende problematiek laat zien tot welke opeenvolgende problemen een ongeneeslijke ziekte kunnen leiden. Voor degene die ziek is én voor naasten. In het privéleven als partner of als ouder. Ook als het gaat om werk, inkomen en mee blijven doen in de maatschappij. Het maakt duidelijk dat ongeneeslijk ziek zijn een zorg, maar vooral een sociaal vraagstuk is.