Spring naar content

Mantelzorgmonologen laat dromen over wereld zonder hokjes

10 november 2021

Nederland telt bijna 5 miljoen mantelzorgers, van jong tot oud, in de kleine dorpen tot in de grote steden. 10% daarvan zorgt voor iemand in de palliatieve fase. Wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient waardering. Daarom worden mantelzorgers in de week van 10 november, de Dag van de Mantelzorg, in de schijnwerpers gezet. In heel het land worden in deze week activiteiten georganiseerd, speciaal voor mantelzorgers.

dagvandemantelzorg.nl

Mantelzorgmonologen

Agora organiseerde in deze week op 9 november samen met VPTZ en de welzijnsorganisatie opnieuw de Mantelzorgmonologen. Dit keer in het theater van Rosmalen. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst in de regio Den Bosch. Professionals en vrijwilligers uit deze regio bekeken samen de voorstelling en gingen daarna met elkaar in gesprek over wat zij, elk op hun eigen wijze en met hun eigen expertise, komend jaar gaan veranderen om de ondersteuning van mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase beter te maken. Een van de deelnemers zegt: “Mijn droom is dat alle hokjes weg zijn: geen Wmo, Zvw, Wlz, cak, etc. En dat we vanuit vertrouwen weer persoonsgerichte zorg en ondersteuning kunnen bieden.”

Meerwaarde van samenwerking

Om deze ondersteuning van mantelzorgers beter te maken is samenwerking van grote meerwaarde. Maar daar kan nog veel verbeteren. Zo droomt een deelnemer: “Mantelzorgers moeten een beroep kunnen doen op een ‘Antje’ die alles regelt, alle telefoontjes doet en zorgt dat we niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd en steeds ‘nee’ te horen krijgen.”

Mantelzorgondersteuning op de vier dimensies

Ondersteuning van patiënt én naasten op vier dimensies is het doel van palliatieve zorg. Er komt gelukkig steeds meer aandacht van zorgprofessionals voor de wensen en behoeften van naasten, veelal mantelzorgers. Agora werkte onlangs mee aan een themapagina Mantelzorg op palliaweb en schreef mee aan de informatie voor mantelzorgers zelf op https://overpalliatievezorg.nl/zorg-en-hulp/mantelzorg.

Op de Dag van de Mantelzorg worden landelijk overal mantelzorgers in het zonnetje gezet, maar wat Agora betreft duurt die aandacht 365 dagen en leidt dat tot passende ondersteuning, of het nu het overnemen van regeltaken is, huishoudelijke hulp, respijtzorg of flexibiliteit op het werk.


Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Sociaal werkers zijn in hun element als ze praktische oplossingen kunnen bieden. Maar praktische problemen gaan vaak hand in hand met zingevingsvraagstukken. Hoe herken je die en hoe ga je ermee om? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg in het sociaal domein’.
Mensen die in de zoektocht naar zingeving vastlopen, gaan met hun klachten steeds vaker naar de huisartsenpraktijk. Hoe herken je zingevingsvragen als huisarts of praktijkondersteuner (POH)? En hoe kun je je patiënt helpen? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg bij huisarts en POH’.
De nieuwe visual Life-events en opeenvolgende problematiek laat zien tot welke opeenvolgende problemen een ongeneeslijke ziekte kunnen leiden. Voor degene die ziek is én voor naasten. In het privéleven als partner of als ouder. Ook als het gaat om werk, inkomen en mee blijven doen in de maatschappij. Het maakt duidelijk dat ongeneeslijk ziek zijn een zorg, maar vooral een sociaal vraagstuk is.