Spring naar content

Mantelzorgmonologen laat dromen over wereld zonder hokjes

10 november 2021

Nederland telt bijna 5 miljoen mantelzorgers, van jong tot oud, in de kleine dorpen tot in de grote steden. 10% daarvan zorgt voor iemand in de palliatieve fase. Wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient waardering. Daarom worden mantelzorgers in de week van 10 november, de Dag van de Mantelzorg, in de schijnwerpers gezet. In heel het land worden in deze week activiteiten georganiseerd, speciaal voor mantelzorgers.

dagvandemantelzorg.nl

Mantelzorgmonologen

Agora organiseerde in deze week op 9 november samen met VPTZ en de welzijnsorganisatie opnieuw de Mantelzorgmonologen. Dit keer in het theater van Rosmalen. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst in de regio Den Bosch. Professionals en vrijwilligers uit deze regio bekeken samen de voorstelling en gingen daarna met elkaar in gesprek over wat zij, elk op hun eigen wijze en met hun eigen expertise, komend jaar gaan veranderen om de ondersteuning van mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase beter te maken. Een van de deelnemers zegt: “Mijn droom is dat alle hokjes weg zijn: geen Wmo, Zvw, Wlz, cak, etc. En dat we vanuit vertrouwen weer persoonsgerichte zorg en ondersteuning kunnen bieden.”

Meerwaarde van samenwerking

Om deze ondersteuning van mantelzorgers beter te maken is samenwerking van grote meerwaarde. Maar daar kan nog veel verbeteren. Zo droomt een deelnemer: “Mantelzorgers moeten een beroep kunnen doen op een ‘Antje’ die alles regelt, alle telefoontjes doet en zorgt dat we niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd en steeds ‘nee’ te horen krijgen.”

Mantelzorgondersteuning op de vier dimensies

Ondersteuning van patiënt én naasten op vier dimensies is het doel van palliatieve zorg. Er komt gelukkig steeds meer aandacht van zorgprofessionals voor de wensen en behoeften van naasten, veelal mantelzorgers. Agora werkte onlangs mee aan een themapagina Mantelzorg op palliaweb en schreef mee aan de informatie voor mantelzorgers zelf op https://overpalliatievezorg.nl/zorg-en-hulp/mantelzorg.

Op de Dag van de Mantelzorg worden landelijk overal mantelzorgers in het zonnetje gezet, maar wat Agora betreft duurt die aandacht 365 dagen en leidt dat tot passende ondersteuning, of het nu het overnemen van regeltaken is, huishoudelijke hulp, respijtzorg of flexibiliteit op het werk.


Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Ben jij betrokken bij de (palliatieve) zorg en/of het sociaal domein en in staat om kennis te vertalen naar aansprekende content? En weet jij hoe je met communicatie impact kunt maken? Dan zijn we op zoek naar jou!
Zorg en welzijn met elkaar verbinden zodat mensen goede, tijdige en passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Dat is de gedachte achter de proeftuin die onlangs in Maarssen startte over succesvol samenwerken voor mensen in de laatste levensfase.
Agora heeft sinds kort een nieuwe bestuurder: Iris van Bennekom. Wie is deze doorgewinterde leidinggevende? En hoe is zij hier terecht gekomen? Een gesprek over palliatieve zorg, de kwaliteit van leven en grote uitdagingen.