Spring naar content

Rotterdam zorgt voor ondersteuning bij zingeving

Veel ouderen staan er alleen voor

5 oktober 2021

“Het ouderenbeleid in Rotterdam begon met de aanpak van eenzaamheid”, vertelt Sven de Langen, Wethouder Volksgezondheid, Ouderen, Zorg en Sport van Rotterdam. “We zien dat veel ouderen er alleen voor staan. Dan is niet alleen aandacht voor het fysieke maar ook voor het geestelijk welzijn van belang, zeker ook in de laatste levensfase.”

Zingeving is verschrikkelijk belangrijk, zeker ook voor ouderen. De behoefte om over levensvragen te praten neemt toe. Er zijn minder plekken waar je op een rustige manier over zingeving kunt praten en het gaat veel mensen niet makkelijk af. Ik vind het belangrijk dat we in de hele stad dat soort gesprekken kunnen voeren, en ouderen bijstaan – langdurig, als het moet. Ik vind het fijn dat er professionals zijn die dat gesprek kundig kunnen voeren.”

Bekijk hier het gesprek met wethouder Sven de Langen:

Samen met partners

Sven de Langen: “Belangrijk is dat de ondersteuning bij zingeving laagdrempelig en passend is. Daarom zijn in alle veertien gebieden van de stad mogelijkheden tot ondersteuning aanwezig. Van één op één gesprekken met een gespecialiseerde vrijwilliger tot groepsgesprekken onder leiding van een vrijwilliger. En dankzij corona zijn we ook gestart met telefonische groepsgesprekken. Als existentiële zingeving aan de orde is, kan dan de geestelijk verzorger ingeschakeld worden. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partijen in de stad, zoals het Centrum voor Levensvragen Rotterdam. Hierbij worden geestelijk verzorgers ingezet die ook een belangrijke rol spelen bij het begeleiden van mensen in de palliatieve fase en hun naasten.”

Samenwerking sociaal domein en geestelijke verzorging

“We willen ouderen bereiken, maar dat kun je niet als gemeente alleen. Met onze 75+ huisbezoeken bereiken we duizenden ouderen, maar niet altijd de meest kwetsbaren. Daarvoor zijn we heel erg afhankelijk van professionals. Wat je hoopt is dat een huisarts, een thuiszorgmedewerker of een huishoudelijke hulp ziet dat er meer is dan enkel een medisch probleem, maar dat er psychologisch, of – breder geformuleerd – geestelijk, ook ondersteuning nodig is.”

Met een aantal goede professionals kun je veel mensen een stap vooruithelpen

Volgens Sven de Langen krijgt de samenwerking tussen sociaal werkers in het gemeentelijk sociaal domein en professioneel geestelijk verzorgers in het Centrum voor Levensvragen nu echt gestalte. “Zij weten elkaar te vinden, en verwijzen naar elkaar door. Als er bijvoorbeeld een andere vorm van geestelijke begeleiding nodig is, ben ik blij dat professionals weten dat verschillende niveaus van ondersteuning bereikbaar zijn.”

Praten biedt verlichting

Volgens De Langen kan het praten over levensvragen op zichzelf al veel verlichting bieden. “Een goede professioneel geestelijk verzorger kan daar een grote rol in spelen. Als gemeente, met gemeentelijke verantwoordelijkheid, moet je ook investeren in levensvragen. Dat hoeft ook niet ingewikkeld of duur te zijn. Want met een aantal goede professionals kun je veel mensen een stap vooruithelpen én zorgprofessionals die hun handen vol hebben aan de medische kant ontlasten.”

Verder praten of verder lezen over zingeving?

Dat kan via het Agora kanaal: De palliatieve benadering

Geestelijke Verzorging Thuis
Sinds 2019 kunnen mensen die thuis wonen ondersteuning krijgen van een geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding bij zingeving en levensvragen. Ze bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Een vertrouwelijk gesprek met een geestelijk verzorger kan opluchten. En hij of zij kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Ook nemen zij deel aan multidisciplinair overleg en PaTz-groepen, en verzorgen zij onderwijs en trainingen aan professionals en vrijwilligers. Om mensen met levensvragen tijdig door te verwijzen naar een geestelijk verzorger is het belangrijk om (proactief) levensvragen te signaleren en te herkennen.

Vergoedingen
Voor onderstaande groepen wordt een aantal gesprekken met een geestelijk verzorger vergoed:
• thuiswonenden van 50 jaar en ouder
• mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten
• Gezinnen met een ernstig ziek kind (t/m 18 jaar)

Meer informatie
Pratenoverlevensvragen.nl
Geestelijke Verzorging Thuis
Geestelijke Verzorging Nederland
Veelgestelde vragen Geestelijke Verzorging Thuis
Geestelijke Verzorging Thuis: in de media

Waar vind ik een geestelijk verzorger?
• Landelijk telefoonnummer Zingeving en Levensvragen: 085 00 43 063
Plattegrond: Vind ondersteuning bij jou in de buurt
Netwerk Integrale Kindzorg

Instrumenten voor professionals
• Infographic Zingevingsvragen: Bij wie kun je terecht?
Palliatieve benadering: met wie kun je samenwerken?
• Infographic: Vier dimensies van palliatieve ondersteuning


Wethouder Volksgezondheid, Ouderen, Zorg en Sport Rotterdam
Sven de Langen

Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘More attention should be devoted to the capricious, often unpredictable variations when it comes to dying and mourning. The needs of dying people and mourners often vary greatly. Coordination and flexibility are therefore preconditions for effective support.’ Ethics adviser Laura Hartman speaks at the pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ and she asks: How can we deal with dying, loss and mourning more effectively? Based on the RVS advisory report ‘Stervelingen – Beter Samenleven met de dood’ (Mortals – Living better with death) (2021), she addresses the future of palliative care.
‘De grillige, vaak onvoorspelbare variaties rond sterven en verlies, mogen meer aandacht krijgen. Ook de behoeften van stervenden en rouwenden lopen sterk uiteen. Afstemming en flexibiliteit zijn voorwaarden voor een goede ondersteuning.’ Adviseur Ethiek Laura Hartman geeft tijdens de pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ een lezing over de vraag: Hoe kunnen we beter omgaan met sterven, verlies en rouw? Gebaseerd op het RVS-rapport ‘Stervelingen – Beter Samenleven met de dood’ gaat ze in op de toekomst van de palliatieve zorg.
Kitty van de Ven, coördinator netwerk palliatieve zorg, is enthousiast over haar deelname aan de proeftuin Zundert. ‘De proeftuin stimuleert en inspireert tot meer ontmoetingen en ideeën. Dat kan alleen maar goed zijn.’