Spring naar content

Rotterdam zorgt voor ondersteuning bij zingeving

Veel ouderen staan er alleen voor

5 oktober 2021

“Het ouderenbeleid in Rotterdam begon met de aanpak van eenzaamheid”, vertelt Sven de Langen, Wethouder Volksgezondheid, Ouderen, Zorg en Sport van Rotterdam. “We zien dat veel ouderen er alleen voor staan. Dan is niet alleen aandacht voor het fysieke maar ook voor het geestelijk welzijn van belang, zeker ook in de laatste levensfase.”

Zingeving is verschrikkelijk belangrijk, zeker ook voor ouderen. De behoefte om over levensvragen te praten neemt toe. Er zijn minder plekken waar je op een rustige manier over zingeving kunt praten en het gaat veel mensen niet makkelijk af. Ik vind het belangrijk dat we in de hele stad dat soort gesprekken kunnen voeren, en ouderen bijstaan – langdurig, als het moet. Ik vind het fijn dat er professionals zijn die dat gesprek kundig kunnen voeren.”

Bekijk hier het gesprek met wethouder Sven de Langen:

Samen met partners

Sven de Langen: “Belangrijk is dat de ondersteuning bij zingeving laagdrempelig en passend is. Daarom zijn in alle veertien gebieden van de stad mogelijkheden tot ondersteuning aanwezig. Van één op één gesprekken met een gespecialiseerde vrijwilliger tot groepsgesprekken onder leiding van een vrijwilliger. En dankzij corona zijn we ook gestart met telefonische groepsgesprekken. Als existentiële zingeving aan de orde is, kan dan de geestelijk verzorger ingeschakeld worden. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partijen in de stad, zoals het Centrum voor Levensvragen Rotterdam. Hierbij worden geestelijk verzorgers ingezet die ook een belangrijke rol spelen bij het begeleiden van mensen in de palliatieve fase en hun naasten.”

Samenwerking sociaal domein en geestelijke verzorging

“We willen ouderen bereiken, maar dat kun je niet als gemeente alleen. Met onze 75+ huisbezoeken bereiken we duizenden ouderen, maar niet altijd de meest kwetsbaren. Daarvoor zijn we heel erg afhankelijk van professionals. Wat je hoopt is dat een huisarts, een thuiszorgmedewerker of een huishoudelijke hulp ziet dat er meer is dan enkel een medisch probleem, maar dat er psychologisch, of – breder geformuleerd – geestelijk, ook ondersteuning nodig is.”

Met een aantal goede professionals kun je veel mensen een stap vooruithelpen

Volgens Sven de Langen krijgt de samenwerking tussen sociaal werkers in het gemeentelijk sociaal domein en professioneel geestelijk verzorgers in het Centrum voor Levensvragen nu echt gestalte. “Zij weten elkaar te vinden, en verwijzen naar elkaar door. Als er bijvoorbeeld een andere vorm van geestelijke begeleiding nodig is, ben ik blij dat professionals weten dat verschillende niveaus van ondersteuning bereikbaar zijn.”

Praten biedt verlichting

Volgens De Langen kan het praten over levensvragen op zichzelf al veel verlichting bieden. “Een goede professioneel geestelijk verzorger kan daar een grote rol in spelen. Als gemeente, met gemeentelijke verantwoordelijkheid, moet je ook investeren in levensvragen. Dat hoeft ook niet ingewikkeld of duur te zijn. Want met een aantal goede professionals kun je veel mensen een stap vooruithelpen én zorgprofessionals die hun handen vol hebben aan de medische kant ontlasten.”

Verder praten of verder lezen over zingeving?

Dat kan via het Agora kanaal: De palliatieve benadering

Geestelijke Verzorging Thuis
Sinds 2019 kunnen mensen die thuis wonen ondersteuning krijgen van een geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding bij zingeving en levensvragen. Ze bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Een vertrouwelijk gesprek met een geestelijk verzorger kan opluchten. En hij of zij kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Ook nemen zij deel aan multidisciplinair overleg en PaTz-groepen, en verzorgen zij onderwijs en trainingen aan professionals en vrijwilligers. Om mensen met levensvragen tijdig door te verwijzen naar een geestelijk verzorger is het belangrijk om (proactief) levensvragen te signaleren en te herkennen.

Vergoedingen
Voor onderstaande groepen wordt een aantal gesprekken met een geestelijk verzorger vergoed:
• thuiswonenden van 50 jaar en ouder
• mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten
• Gezinnen met een ernstig ziek kind (t/m 18 jaar)

Meer informatie
Pratenoverlevensvragen.nl
Geestelijke Verzorging Thuis
Geestelijke Verzorging Nederland
Veelgestelde vragen Geestelijke Verzorging Thuis
Geestelijke Verzorging Thuis: in de media

Waar vind ik een geestelijk verzorger?
• Landelijk telefoonnummer Zingeving en Levensvragen: 085 00 43 063
Plattegrond: Vind ondersteuning bij jou in de buurt
Netwerk Integrale Kindzorg

Instrumenten voor professionals
• Infographic Zingevingsvragen: Bij wie kun je terecht?
Palliatieve benadering: met wie kun je samenwerken?
• Infographic: Vier dimensies van palliatieve ondersteuning


Wethouder Volksgezondheid, Ouderen, Zorg en Sport Rotterdam
Sven de Langen

Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘Het is goed als ook het sociaal domein uit de eerste hand meekrijgt wat er allemaal op je afkomt’, aldus Renée van Kessel, moeder van de 7-jarige Seppe, die een ongeneeslijke ziekte heeft. Ze deed haar verhaal in het webinar ‘De rol van het sociaal domein in kinderpalliatieve zorg’. ‘Het is waardevol als je samen kunt optrekken. We maken veel gebruik van het sociaal domein en daarin wordt echt naar het hele gezin gekeken.’ Lees het verslag van de webinar, met tips en aandachtspunten voor professionals.
De proeftuin in Roermond heeft een mooie basis opgeleverd voor meer samenwerking tussen zorg en het sociaal domein voor inwoners in de palliatieve fase en hun naasten. Dat kan nu verder worden uitgerold. ‘We kennen elkaar beter en weten elkaar te vinden. En er is meer bewustwording bij alle partijen en ook het besef: ik hoef dit niet alleen te doen. De basis is gelegd.’
Zorgzame samenlevingen hebben de toekomst en zijn onmisbaar om in de laatste levensfase de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken’, aldus lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg Marieke Groot in aanloop naar haar lezing tijdens het congres Connecting Communities, op 26 juni. ‘Mensen zijn in hun laatste levensjaar maar 5% van hun tijd ‘in zorg. Dat betekent dus dat zij het de resterende 95% moeten hebben van hun sociale omgeving.’