Spring naar content

“Samen eten mooie gelegenheid voor zingevingsgesprekken”

5 oktober 2021

Geestelijk verzorgers en sociaal werkers werken veelal vanuit dezelfde drijfveren en dezelfde ambities, zeker als het gaat om het voorkómen dat (groepen) mensen geïsoleerd raken. Dat blijkt zonneklaar bij het project Eten met Zin.

Nagenoeg alle sociaal werkers (98%) hebben aandacht voor zingevingsvragen. Dat bleek vorig jaar uit een onderzoek van Agora. Tegelijkertijd meldde bijna de helft van hen dat ze het soms wel moeilijk vinden om zingevingsvragen te stellen. 39% heeft dan ook behoefte aan extra scholing op dit punt.

Laagdrempelig ontmoeten

Wat ook helpt? Samenwerken met geestelijk verzorgers. Dat blijkt zonneklaar bij het project Eten met zin. Iedere tweede maandag van de maand komen pakweg twintig mensen van alle leeftijden daarvoor naar cultuurcentrum Cultura in Ede. Eerst soep met brood, daarna een goed gesprek. De groeiende belangstelling voor deze bijeenkomsten verbaast geestelijk verzorger Froukje Davidse niet in het minst. Zingevingsvragen zijn immers van alle tijden en van alle lééftijden. Froukje Davidse: ‘Vroeger vond het gesprek daarover vooral plaats in de kerk. Maar voor veel mensen is dat niet meer de aangewezen plek. Er is dus behoefte aan andere laagdrempelige ontmoetingsruimten waar mensen het met elkaar kunnen hebben over uiteenlopende levensvragen.’

Met onder andere Centrum voor Levensvragen

Eten met Zin is een samenwerkingsproduct van diverse organisaties, waaronder het Centrum voor Levensvragen in de Vallei, sociaalwerkorganisatie Malkander, cultuurcentrum Cultura en zorgdienstverlener Opella. De initiators zijn Froukje Davidse en Lia Hol die samen Zinin vormen. Froukje: ‘Zingeving is: wat maakt het leven de moeite waard? Waar doe ik het allemaal voor? Eten met Zin geeft je de kans daarover van gedachten te wisselen met mensen buiten je eigen kringetje. We moedigen elkaar aan om stil te staan bij de manier waarop je je leven wilt leiden. Om vervolgens bewuste keuzes te maken over wat je wél en níét doet. Dat doen we aan de hand van een boek als de Kracht van betekenis of een korte inleiding door iemand met (iets meer) kennis van zaken over thema’s als ‘erbij horen’ of ‘waaraan laad je je accu weer op?’’

De bijeenkomsten zijn vroeg in de avond zodat ook drukke dertigers en veertigers aanschuiven, een goede leeftijdsmix is verrijkend. De ervaringen van iemand uit een andere generatie zorgen vaak voor een breder perspectief. Dat de bijeenkomsten plaats vinden in een cultuurcentrum en niet in bijvoorbeeld een buurthuis is niet toevallig. Froukje: ‘In Cultura zitten bijvoorbeeld ook de bieb en de muziekschool. Hun bezoekers horen ook bij onze doelgroep. Iedereen is welkom.’

Gevraagd: een breder aanbod

Dat Eten met Zin voorziet in een groeiende behoefte merkt ook samenlevingscoach Fabian Hemmers van Malkander. ‘Om te beginnen onder ouderen. De vergrijzing leidt ertoe dat er niet alleen steeds méér ouderen komen, maar ook dat de groep ouderen steeds diverser wordt. Froukje heeft onze vrijwilligers van 80+ huisbezoek getraind in zingevingsvaardigheden. En ook wij als sociaal werkers worden daar binnenkort in bijgeschoold. Het is goed dat we daar meer input voor krijgen, geestelijke verzorgers zorgen toch voor meer diepgang in dergelijke gesprekken. Wij zijn doorgaans iets praktischer ingesteld: een maatje regelen, of een formulierenbrigade inschakelen. In die zin vullen we elkaar goed aan. We hebben in de gemeente Ede dertien buurt- wijk- en dorpshuizen en het zou natuurlijk prachtig zijn als we Eten-met-zin-ingrediënten kunnen meenemen in het aanbod daar.’

Meer weten over Eten met Zin?

Neem contact op met Froukje Davidse via Zinin.

“Dit verruimt mijn beeld”
‘Als ik met andere mensen praat over een bepaald thema, denk ik vaak “Zo had ik er nog niet naar gekeken!” en wordt mijn beeld verruimd. Na de bijeenkomst praat ik er dan met mijn familieleden over en in soms verdiep ik me er verder in door er meer over te lezen of er zelf iets over te schrijven.’ Voor mij is het belangrijkste dat ik andere mensen ontmoet. Het thema is de basis van het gesprek en die zijn heel afwisselend. Eén van de laatste thema’s was “Erbij horen”. Dat heeft mij persoonlijk erg aangesproken en er kwamen goede en herinneringen boven. (Johan, deelnemer aan Eten met Zin)

Dit artikel is een coproductie van Agora en Sociaal Werk Nederland. Auteur: Chris Bos.


Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘De meeste mensen zijn bang voor het woord dementie, maar dat hoeft helemaal niet. Ik vind het niet leuk om het te hebben, maar bang ben ik er niet voor’, aldus Loes tijdens de webinar Sociale Benadering Dementie. En dit is precies de boodschap die de Sociale Benadering Dementie wil uitdragen. Dementie is een ingrijpende ziekte, maar het hoeft niet het leven van deze persoon te bepalen.
Iedereen wordt in zijn of haar leven vroeg of laat geconfronteerd met rouw, maar toch ervaren veel mensen rouw als taboe. Hoe zouden we beter om kunnen gaan met rouw? Anne Goossensen, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en initiatiefnemer van Villa TrösT in Dordrecht reflecteerde op deze vraag in de webinar ‘Op weg naar een rouw-sensitieve samenleving’.
De sociale benadering is een beweging die op gang komt en die nog tijd nodig heeft’, aldus Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, aan het eind van het congres Connecting Communities. Ook de politiek en beleidsmakers kunnen daarbij hun rol pakken. Deskundige sprekers gaven hun visie op ons gezamenlijk vermogen, en ook onze gezamenlijke verplichting en noodzaak, om samen voor kwetsbare anderen te zorgen in de laatste levensfase. Lees het impressieverslag.