Spring naar content

Tag: sociaal domein

Agora, Carend en PZNL houden op 26 juni gezamenlijk een congres over de sociale benadering van palliatieve zorg en ondersteuning, in het kader van het NPPZ II. Ontmoet inspirerende sprekers, zoals Marcel Canoy, Sander de Hosson, Karin den Boer, Wies Wagenaar en Judith Rietjens. Leer meer over nieuwe initiatieven en voorbeelden uit de praktijk, ontdek wat je daarmee kunt in jouw werk en praat mee op woensdagmiddag 26 juni in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs Utrecht.
Jaarcongres Carend - 'Kijken naar de toekomst'. Het aantal patiënten dat zich in de palliatieve fase bevindt zal door demografische veranderingen toenemen: de gemiddelde Nederlander wordt ouder door het succes van de geneeskunde op met name cardiovasculair en oncologisch gebied. Daarnaast is een stijging van het aantal mensen dat ouder is dan 70 jaar (de 'babyboomgeneratie'). Verschillende berekeningen laten zien dat met name mensen met dementie zal stijgen.
De resultaten van de proeftuin Léven tot het einde in Zundert worden geborgd met voorzetting van een aantal mooie initiatieven die het afgelopen jaar uit de lokale proeftuin zijn ontstaan en met het onderbrengen van resultaten in bestaande projecten. Dat werd duidelijk op de feestelijke avond die op 22 februari werd gehouden met alle deelnemers aan de proeftuin.
Onder de vlag van het NPPZ II programma slaan Agora en Stichting PZNL, samen met partners in het sociaal domein, de handen ineen om een eerste gezamenlijke stap te zetten in de bewustwordingsbeweging die een bijdrage wil leveren aan de integratie van palliatieve zorg (zowel kinderen als volwassenen) in het sociaal domein.
Kennisorganisaties Agora en Vilans slaan de handen ineen om de kwaliteit van leven van mensen in de laatste fase van hun leven te behouden en vergroten. Zowel thuis als in het verpleeghuis.
Agora heeft het vaak over ‘het sociaal domein’. Wie of wat bedoelen we daarmee? En waarom speelt dat sociaal domein zo’n belangrijke rol bij palliatieve zorg en ondersteuning van mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten?
In samenwerking met studenten van de Open Universiteit inventariseert Agora wat mogelijk en wenselijk is op het gebied van digitalisering in de palliatieve zorg. In een artikel van ICT&Health licht Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, toe wat technologie zou kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven.
Vanuit de overheid is actie nodig om palliatieve zorg nadrukkelijker in beleidsstukken op de kaart te zetten en om drempels in financiering bij domeinoverstijgende ondersteuning en zorg weg te nemen. Dat is één van de inzichten die 27 juni '23 aan de orde kwamen tijdens de webinar over het onderzoeksrapport 'Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk', van Agora en jb Lorenz.
In opdracht van Agora voerde bureau jb Lorenz een onderzoek uit naar knelpunten bij de palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein. Afhankelijk van waar je woont en in welke levensfase je zit, is die zorg en ondersteuning niet altijd goed geregeld en op dezelfde wijze bereikbaar en beschikbaar.