Spring naar content

Bekostiging, knelpunten en rol sociaal domein

Onderzoek legt knelpunten en ongelijkheid bloot bij palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein

14 juni 2023

In opdracht van Agora voerde bureau jb Lorenz een onderzoek uit naar knelpunten bij de palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein. Afhankelijk van waar je woont en in welke levensfase je zit, is palliatieve zorg en ondersteuning niet altijd goed geregeld en op dezelfde wijze voor iedereen bereikbaar en beschikbaar, zo blijkt uit het actieonderzoek en uit de ervaringsverhalen die werden opgetekend.

Het bewustzijn over palliatieve zorg en ondersteuning en de rol van gemeenten, is laag. Zeker als het gaat om palliatieve ondersteuning van mensen die werken.
Dat is één van de bevindingen uit het onderzoek.

Bestuurder Iris van Bennekom van Agora overhandigde op 14 juni het complete onderzoeksrapport ‘Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk – Onderzoek naar palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein’ aan Saskia Teunissen, PZNL-voorzitter en hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg in het UMC Utrecht en aan socioloog Joachim Cohen, tevens gezondheidswetenschapper en professor van de End-of Life Research Group aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Lees hier het complete rapport ‘Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk – Onderzoek naar palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein’

Saskia Teunissen (links) en Joachim Cohen (rechts) ontvingen het rapport uit handen van Iris van Bennekom.

Beschikbaar en bereikbaar

Goede palliatieve ondersteuning en zorg is niet voor iedereen op dezelfde wijze beschikbaar en bereikbaar in Nederland, blijkt uit het onderzoek. De levensfase waarin iemand zich bevindt, heeft invloed op de behoeften van ongeneeslijk zieken mensen en hun omgeving. Daarnaast heeft iedere gemeente een eigen beleid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarbij palliatieve zorg en ondersteuning niet tot nauwelijks wordt benoemd – en een variërend voorzieningenniveau.

Meedoen
Voor jongvolwassenen, volwassenen in de bloei van hun leven en volwassenen in de herfst van hun leven is bij het onderzoek gekeken naar gezamenlijke aandachtspunten, zoals de rol van de gemeente en (mogelijkheden) om mee te doen aan de samenleving. Daarnaast is specifiek gekeken naar thema’s als studeren, werk en inkomen en de rol van de palliatief verpleegkundige.

Bekostiging, knelpunten, bevindingen en aanbevelingen vanuit actieonderzoek

Op basis van ervaringsverhalen en aan de hand van het bureauonderzoek, zijn vijf bevindingen en vijf aanbevelingen geformuleerd.

Op basis van ervaringsverhalen en aan de hand van bureauonderzoek, formuleert jb Lorenz in het rapport een vijftal bevindingen en nog eens vijf aanbevelingen.

Webinar 27 juni

Dinsdagmiddag 27 juni 2023 organiseerde Agora, samen met jb Lorenz, een webinar over en naar aanleiding van dit onderzoek, voor beleidsmakers en professionals in de zorg en het sociaal domein.
Bianca den Outer, onderzoeker en opsteller van het rapport, ging in dit webinar in gesprek over de bevindingen en de aanbevelingen die uit het actieonderzoek naar voren zijn gekomen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat palliatieve zorg een zaak van ons allemaal wordt? 
Kijk hier voor een verslag en meer informatie.


Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘Zingeving is steeds belangrijker in onze maatschappij’, aldus Anne Stael, coördinator van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken in de nieuwe film. ‘Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met ingrijpende veranderingen. Zoals een ongeneeslijke ziekte, ouder worden of het (naderend) afscheid van een naaste. Dan is het heel fijn om met een geestelijk verzorger erover te praten.’ Geestelijk verzorgers zijn experts op het gebied van zingevingsvragen.
In samenwerking met studenten van de Open Universiteit inventariseert Agora wat mogelijk en wenselijk is op het gebied van digitalisering in de palliatieve zorg. In een artikel van ICT&Health licht Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, toe wat technologie zou kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven.
Inwoners met een ongeneeslijke ziekte zijn als doelgroep nog onvoldoende zichtbaar in beleid, aldus Arjan Koreman, beleidsmedewerker Sociaal Domein in Zundert. Hij is enthousiast over de Proeftuin Zundert, waar de focus ligt op geïntegreerde aandacht voor palliatieve ondersteuning en zorg.