Spring naar content

Bekostiging, knelpunten en rol sociaal domein

Onderzoek legt knelpunten en ongelijkheid bloot bij palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein

14 juni 2023

In opdracht van Agora voerde bureau jb Lorenz een onderzoek uit naar knelpunten bij de palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein. Afhankelijk van waar je woont en in welke levensfase je zit, is palliatieve zorg en ondersteuning niet altijd goed geregeld en op dezelfde wijze voor iedereen bereikbaar en beschikbaar, zo blijkt uit het actieonderzoek en uit de ervaringsverhalen die werden opgetekend.

Het bewustzijn over palliatieve zorg en ondersteuning en de rol van gemeenten, is laag. Zeker als het gaat om palliatieve ondersteuning van mensen die werken.
Dat is één van de bevindingen uit het onderzoek.

Bestuurder Iris van Bennekom van Agora overhandigde op 14 juni het complete onderzoeksrapport ‘Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk – Onderzoek naar palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein’ aan Saskia Teunissen, PZNL-voorzitter en hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg in het UMC Utrecht en aan socioloog Joachim Cohen, tevens gezondheidswetenschapper en professor van de End-of Life Research Group aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Lees hier het complete rapport ‘Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk – Onderzoek naar palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein’

Saskia Teunissen (links) en Joachim Cohen (rechts) ontvingen het rapport uit handen van Iris van Bennekom.

Beschikbaar en bereikbaar

Goede palliatieve ondersteuning en zorg is niet voor iedereen op dezelfde wijze beschikbaar en bereikbaar in Nederland, blijkt uit het onderzoek. De levensfase waarin iemand zich bevindt, heeft invloed op de behoeften van ongeneeslijk zieken mensen en hun omgeving. Daarnaast heeft iedere gemeente een eigen beleid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarbij palliatieve zorg en ondersteuning niet tot nauwelijks wordt benoemd – en een variërend voorzieningenniveau.

Meedoen
Voor jongvolwassenen, volwassenen in de bloei van hun leven en volwassenen in de herfst van hun leven is bij het onderzoek gekeken naar gezamenlijke aandachtspunten, zoals de rol van de gemeente en (mogelijkheden) om mee te doen aan de samenleving. Daarnaast is specifiek gekeken naar thema’s als studeren, werk en inkomen en de rol van de palliatief verpleegkundige.

Bekostiging, knelpunten, bevindingen en aanbevelingen vanuit actieonderzoek

Op basis van ervaringsverhalen en aan de hand van het bureauonderzoek, zijn vijf bevindingen en vijf aanbevelingen geformuleerd.

Op basis van ervaringsverhalen en aan de hand van bureauonderzoek, formuleert jb Lorenz in het rapport een vijftal bevindingen en nog eens vijf aanbevelingen.

Webinar 27 juni

Dinsdagmiddag 27 juni 2023 organiseerde Agora, samen met jb Lorenz, een webinar over en naar aanleiding van dit onderzoek, voor beleidsmakers en professionals in de zorg en het sociaal domein.
Bianca den Outer, onderzoeker en opsteller van het rapport, ging in dit webinar in gesprek over de bevindingen en de aanbevelingen die uit het actieonderzoek naar voren zijn gekomen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat palliatieve zorg een zaak van ons allemaal wordt? 
Kijk hier voor een verslag en meer informatie.


Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘Het is goed als ook het sociaal domein uit de eerste hand meekrijgt wat er allemaal op je afkomt’, aldus Renée van Kessel, moeder van de 7-jarige Seppe, die een ongeneeslijke ziekte heeft. Ze deed haar verhaal in het webinar ‘De rol van het sociaal domein in kinderpalliatieve zorg’. ‘Het is waardevol als je samen kunt optrekken. We maken veel gebruik van het sociaal domein en daarin wordt echt naar het hele gezin gekeken.’ Lees het verslag van de webinar, met tips en aandachtspunten voor professionals.
De proeftuin in Roermond heeft een mooie basis opgeleverd voor meer samenwerking tussen zorg en het sociaal domein voor inwoners in de palliatieve fase en hun naasten. Dat kan nu verder worden uitgerold. ‘We kennen elkaar beter en weten elkaar te vinden. En er is meer bewustwording bij alle partijen en ook het besef: ik hoef dit niet alleen te doen. De basis is gelegd.’
Zorgzame samenlevingen hebben de toekomst en zijn onmisbaar om in de laatste levensfase de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken’, aldus lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg Marieke Groot in aanloop naar haar lezing tijdens het congres Connecting Communities, op 26 juni. ‘Mensen zijn in hun laatste levensjaar maar 5% van hun tijd ‘in zorg. Dat betekent dus dat zij het de resterende 95% moeten hebben van hun sociale omgeving.’