Spring naar content

Focus op waardig leven en sterven

25 januari 2024

Kennisorganisaties Agora en Vilans slaan de handen ineen om de kwaliteit van leven van mensen in de laatste fase van hun leven te behouden en vergroten. Zowel thuis als in het verpleeghuis. Door vroegtijdig te starten met het voeren van het ‘goede gesprek’ vanuit waarden, wensen en behoeften van mensen, ligt de focus op waardig leven en sterven. En kunnen crisissituaties thuis en in het verpleeghuis zo veel mogelijk worden voorkomen.

De samenwerking wordt ingevuld met een LeerDoeDeeltraject. Zorgprofessionals doen daarin kennis op over zingeving in de laatste fase en zij zullen het goede gesprek over zingeving en kwaliteit van leven stimuleren.

Op 25 januari 2024 tekenden Iris van Bennekom, bestuurder van Agora en Erwin Bleumink, raad van bestuur Vilans, een samenwerkingsovereenkomst. Vanuit de samenwerking spelen de kennisorganisaties in op de groeiende behoefte aan palliatieve zorg en ondersteuning, ook in de thuissituatie. Door te stimuleren dat zorgprofessionals het ‘goede gesprek’ vroegtijdig aangaan, willen de organisaties de kwaliteit van bestaan in de laatste levensfase verbeteren. En met het LeerDoeDeeltraject een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van palliatieve zorg en ondersteuning, zowel thuis als intramuraal.

Iris van Bennekom: “Het bespreekbaar maken van wat voor jou als mens van waarde is, kan veel leed voorkomen en kwaliteit van leven toevoegen aan deze laatste levensfase. We kijken er dan ook naar uit om samen te werken zodat professionals (beter) in staat zijn het gesprek over zingevingsvragen aan te gaan.”

Erwin Bleumink: “Wij maken de zorg nog beter met praktische kennis, zodat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen leven zoals zij dat willen. In ieders leven komt ook het levenseinde in zicht. Een fase waarin gesprekken over zingeving en kwaliteit van leven belangrijk zijn. Agora heeft daar veel kennis over. Ik zie uit naar de samenwerking met Agora om samen een impuls te geven aan de toepassing van die kennis in de praktijk van verpleegzorg.”

Het LeerDoeDeeltraject

Het LeerDoeDeeltraject loopt van april tot en met december 2024. Organisaties in de ouderenzorg kunnen zich vanaf vandaag aanmelden.  Deelnemers leren kennis en tools toe te passen en zingeving te implementeren in de Advanced Care Planning. Ook is er coaching in de dagelijkse zorg mogelijk. Het LeerDoeDeeltraject implementeert het methodisch werken en bevordert het bewustzijn over zingeving, het toepassen van kennis en het stimuleren van samenwerking met alle betrokkenen.

De komende jaren groeit het aantal mensen dat palliatieve zorg nodig heeft. Dat staat in dit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ook stijgt het aantal alleenwonende 75-plussers én neemt het aantal potentiële mantelzorgers af. Het programma Waardigheid en trots voor de toekomst draagt ook bij aan deze maatschappelijke veranderingen.

Anneke Augustinus, directeur Waardigheid en trots: “Praten over de laatste fase in het leven is zeer belangrijk. Zowel van zorgprofessionals als privé hoor en weet ik hoe moeilijk dat vaak is. Enige handelingsverlegenheid is veel voorkomend. Vandaar dat ik zeer verheugd ben over de samenwerking met Agora en het gezamenlijk ontwikkelen van een leertraject binnen Waardigheid en trots voor de toekomst. Samen leren hoe dat gesprek te voeren, met het goede gesprek als start, als basis en uitgangspunt voor goede zorg en ondersteuning.” 

Meld je aan voor het LeerDoeDeeltraject.

Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘Het is goed als ook het sociaal domein uit de eerste hand meekrijgt wat er allemaal op je afkomt’, aldus Renée van Kessel, moeder van de 7-jarige Seppe, die een ongeneeslijke ziekte heeft. Ze deed haar verhaal in het webinar ‘De rol van het sociaal domein in kinderpalliatieve zorg’. ‘Het is waardevol als je samen kunt optrekken. We maken veel gebruik van het sociaal domein en daarin wordt echt naar het hele gezin gekeken.’ Lees het verslag van de webinar, met tips en aandachtspunten voor professionals.
De proeftuin in Roermond heeft een mooie basis opgeleverd voor meer samenwerking tussen zorg en het sociaal domein voor inwoners in de palliatieve fase en hun naasten. Dat kan nu verder worden uitgerold. ‘We kennen elkaar beter en weten elkaar te vinden. En er is meer bewustwording bij alle partijen en ook het besef: ik hoef dit niet alleen te doen. De basis is gelegd.’
Zorgzame samenlevingen hebben de toekomst en zijn onmisbaar om in de laatste levensfase de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken’, aldus lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg Marieke Groot in aanloop naar haar lezing tijdens het congres Connecting Communities, op 26 juni. ‘Mensen zijn in hun laatste levensjaar maar 5% van hun tijd ‘in zorg. Dat betekent dus dat zij het de resterende 95% moeten hebben van hun sociale omgeving.’