Spring naar content

Agora en Open Universiteit inventariseren mogelijkheden en wensen digitalisering

Technologie kan toegevoegde waarde hebben voor kwaliteit van leven in laatste fase

30 augustus 2023

Digitalisering kan veel betekenen voor palliatieve zorg. Technologie kan van toegevoegde waarde zijn voor de kwaliteit van leven in de laatste dagen, weken en soms jaren. Maar in Nederland is daar nog weinig over bekend, aldus een artikel in ICT&Health 4 (24 augustus 2023). In samenwerking met studenten van de Open Universiteit inventariseert Agora wat mogelijk én wenselijk is op het gebied van digitalisering.

‘Vanuit een integrale benadering – somatische aspecten, sociale, psychologische én zingevingsaspecten – willen we de eerstelijnszorg en de gebieden daaromheen faciliteren met zorgtechnologie’, vertelt Iris van Bennekom, bestuurder bij Agora in het artikel. ‘We weten we heel weinig over hoe het mensen bevalt wanneer technologie wordt ingezet en wat dit betekent voor hun naasten die daarmee om moeten gaan.’

Veilig en prettig thuis blijven

Van Bennekom is er van overtuigd dat technologie ook goede hulp kan bieden in het sociaal domein, bij mensen die zijn uitbehandeld. ‘Zo kunnen telemonitoring en -consultatie er voor zorgen dat mensen veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. Zoals zij ook veel profijt kunnen hebben van digitale communicatie, educatie en e-health: voor betere verwijzingen bijvoorbeeld, of relevante voorlichtingsvideo’s. Maar ook kun je denken aan digitale platforms waarin patiënten elkaar vinden en ondersteunen.’
Om dit in goede banen te leiden, is een goede uitwisseling van gegevens noodzakelijk.

Lees de korte samenvatting van het artikel.
Lees het hele artikel (inlog nodig).


Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘De meeste mensen zijn bang voor het woord dementie, maar dat hoeft helemaal niet. Ik vind het niet leuk om het te hebben, maar bang ben ik er niet voor’, aldus Loes tijdens de webinar Sociale Benadering Dementie. En dit is precies de boodschap die de Sociale Benadering Dementie wil uitdragen. Dementie is een ingrijpende ziekte, maar het hoeft niet het leven van deze persoon te bepalen.
Iedereen wordt in zijn of haar leven vroeg of laat geconfronteerd met rouw, maar toch ervaren veel mensen rouw als taboe. Hoe zouden we beter om kunnen gaan met rouw? Anne Goossensen, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en initiatiefnemer van Villa TrösT in Dordrecht reflecteerde op deze vraag in de webinar ‘Op weg naar een rouw-sensitieve samenleving’.
De sociale benadering is een beweging die op gang komt en die nog tijd nodig heeft’, aldus Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, aan het eind van het congres Connecting Communities. Ook de politiek en beleidsmakers kunnen daarbij hun rol pakken. Deskundige sprekers gaven hun visie op ons gezamenlijk vermogen, en ook onze gezamenlijke verplichting en noodzaak, om samen voor kwetsbare anderen te zorgen in de laatste levensfase. Lees het impressieverslag.