Spring naar content

Agora en Open Universiteit inventariseren mogelijkheden en wensen digitalisering

Technologie kan toegevoegde waarde hebben voor kwaliteit van leven in laatste fase

30 augustus 2023

Digitalisering kan veel betekenen voor palliatieve zorg. Technologie kan van toegevoegde waarde zijn voor de kwaliteit van leven in de laatste dagen, weken en soms jaren. Maar in Nederland is daar nog weinig over bekend, aldus een artikel in ICT&Health 4 (24 augustus 2023). In samenwerking met studenten van de Open Universiteit inventariseert Agora wat mogelijk én wenselijk is op het gebied van digitalisering.

‘Vanuit een integrale benadering – somatische aspecten, sociale, psychologische én zingevingsaspecten – willen we de eerstelijnszorg en de gebieden daaromheen faciliteren met zorgtechnologie’, vertelt Iris van Bennekom, bestuurder bij Agora in het artikel. ‘We weten we heel weinig over hoe het mensen bevalt wanneer technologie wordt ingezet en wat dit betekent voor hun naasten die daarmee om moeten gaan.’

Veilig en prettig thuis blijven

Van Bennekom is er van overtuigd dat technologie ook goede hulp kan bieden in het sociaal domein, bij mensen die zijn uitbehandeld. ‘Zo kunnen telemonitoring en -consultatie er voor zorgen dat mensen veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. Zoals zij ook veel profijt kunnen hebben van digitale communicatie, educatie en e-health: voor betere verwijzingen bijvoorbeeld, of relevante voorlichtingsvideo’s. Maar ook kun je denken aan digitale platforms waarin patiënten elkaar vinden en ondersteunen.’
Om dit in goede banen te leiden, is een goede uitwisseling van gegevens noodzakelijk.

Lees de korte samenvatting van het artikel.
Lees het hele artikel (inlog nodig).


Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘Zingeving is steeds belangrijker in onze maatschappij’, aldus Anne Stael, coördinator van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken in de nieuwe film. ‘Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met ingrijpende veranderingen. Zoals een ongeneeslijke ziekte, ouder worden of het (naderend) afscheid van een naaste. Dan is het heel fijn om met een geestelijk verzorger erover te praten.’ Geestelijk verzorgers zijn experts op het gebied van zingevingsvragen.
In samenwerking met studenten van de Open Universiteit inventariseert Agora wat mogelijk en wenselijk is op het gebied van digitalisering in de palliatieve zorg. In een artikel van ICT&Health licht Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, toe wat technologie zou kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven.
Inwoners met een ongeneeslijke ziekte zijn als doelgroep nog onvoldoende zichtbaar in beleid, aldus Arjan Koreman, beleidsmedewerker Sociaal Domein in Zundert. Hij is enthousiast over de Proeftuin Zundert, waar de focus ligt op geïntegreerde aandacht voor palliatieve ondersteuning en zorg.