Spring naar content

Agora en Open Universiteit inventariseren mogelijkheden en wensen digitalisering

Technologie kan toegevoegde waarde hebben voor kwaliteit van leven in laatste fase

30 augustus 2023

Digitalisering kan veel betekenen voor palliatieve zorg. Technologie kan van toegevoegde waarde zijn voor de kwaliteit van leven in de laatste dagen, weken en soms jaren. Maar in Nederland is daar nog weinig over bekend, aldus een artikel in ICT&Health 4 (24 augustus 2023). In samenwerking met studenten van de Open Universiteit inventariseert Agora wat mogelijk én wenselijk is op het gebied van digitalisering.

‘Vanuit een integrale benadering – somatische aspecten, sociale, psychologische én zingevingsaspecten – willen we de eerstelijnszorg en de gebieden daaromheen faciliteren met zorgtechnologie’, vertelt Iris van Bennekom, bestuurder bij Agora in het artikel. ‘We weten we heel weinig over hoe het mensen bevalt wanneer technologie wordt ingezet en wat dit betekent voor hun naasten die daarmee om moeten gaan.’

Veilig en prettig thuis blijven

Van Bennekom is er van overtuigd dat technologie ook goede hulp kan bieden in het sociaal domein, bij mensen die zijn uitbehandeld. ‘Zo kunnen telemonitoring en -consultatie er voor zorgen dat mensen veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. Zoals zij ook veel profijt kunnen hebben van digitale communicatie, educatie en e-health: voor betere verwijzingen bijvoorbeeld, of relevante voorlichtingsvideo’s. Maar ook kun je denken aan digitale platforms waarin patiënten elkaar vinden en ondersteunen.’
Om dit in goede banen te leiden, is een goede uitwisseling van gegevens noodzakelijk.

Lees de korte samenvatting van het artikel.
Lees het hele artikel (inlog nodig).


Delen:

Actuele nieuwsberichten

De impact van de diagnose Parkinson, net als vele andere ongeneeslijke ziektes of aandoeningen, heeft niet alleen invloed op het leven van deze persoon, maar ook op het leven van zijn of haar naasten. ‘Je krijgt de diagnose samen.’ Lees het hele verslag van de webinar ‘Oog voor naasten’.
In onze samenleving is steeds meer aandacht voor vragen over het leven: zingevingsvragen. Na de ontzuiling is het antwoord hierop moeilijk te vinden. Daarom is er sinds 2018, vanuit de overheid, de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de thuissituatie. Wat is de stand van zaken? Welk gereedschap is er om bekendheid aan Geestelijke Verzorging Thuis te geven?
Hoe vanzelfsprekend de gedachte ook is dat ieder mens een holistisch wezen is, in de dagelijkse praktijkis onze ingebouwde reparatiereflex vaak leidend: we zoeken direct naar een antwoord op een vraag of naar een oplossing voor een probleem. Maar wat als we in dat korte moment van persoonlijk contact het lef (of het besef) hebben om ons te richten op wat er écht toe doet?