Spring naar content

Start samenwerking project ‘Bewustwording noodzaak Passende Palliatieve Zorg en Ondersteuning vanuit het Sociaal Domein’

25 januari 2024

Onder de vlag van het NPPZ II programma slaan Agora en Stichting PZNL, samen met partners in het sociaal domein, de handen ineen om een eerste gezamenlijke stap te zetten in de bewustwordingsbeweging die een bijdrage wil leveren aan de integratie van palliatieve zorg (zowel kinderen als volwassenen) in het sociaal domein.

Bewustwordingsbeweging

In het kader van de demografische ontwikkelingen en de grote maatschappelijke opgaven in de zorg is het cruciaal om het bewustzijn over de noodzaak tot passende lokale en regionale palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein te vergroten en te versterken. Partijen in het gemeentelijke domein zijn zich vaak niet of onvoldoende bewust van de mogelijkheden hiertoe. Het samenwerkingsproject ‘Bewustwording van de noodzaak passende palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein’ heeft als doel de bewustwording over integrale palliatieve zorg en ondersteuning te vergroten bij professionals in het sociaal domein, bestuurders en beleidsmakers op lokaal/regionaal niveau.

Inspireren en kennisdeling

Om betrokken partners en hun achterbannen effectief te bereiken worden voor dit project inspirerende voorbeelden en verhalen van voorlopers ingezet in de vorm van podcasts, korte films, interviews en artikelen. Deze middelen worden, in het kader van kennisdeling, zichtbaar gemaakt via diverse (communicatie)kanalen- en activiteiten, waaronder een reeks webinars en het congres ‘Connecting Communities’ over de sociale benadering palliatieve zorg op 26 juni 2024. Alle communicatiemiddelen die uit dit project voortvloeien komen vrij beschikbaar voor de betrokken partners en hun achterbannen.

Congres sociale benadering palliatieve zorg

Als onderdeel van het gezamenlijke bewustwordingsproject houden Agora, Carend, PZNL en het Nationaal Programma NPPZ II op 26 juni een congres over de sociale benadering palliatieve zorg. Meer informatie.

Partners

Dit Agora-PZNL project wordt gerealiseerd in co-creatie met Associatie voor Hospicezorg Nederland, Carend, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Palliatieve Thuiszorg (PaTz), Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS-netwerk), Vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen (SCL) en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

Meer informatie

Voor meer informatie over het samenwerkingstraject kun je terecht bij Birgitte Birnie (bbirnie@agora.nl) en/of Marianne Klinkenberg (m.klinkenberg@pznl.nl).

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Luisteren naar wat iemand bezighoudt, waar iemand zich zorgen over maakt of naar uitziet, is een passieve vorm van doen, maar niet niks. Hoe schakel je als zorgverlener van de oplos-modus naar de luister-stand? Niecky Fruneaux en Nico van der Leer zijn er duidelijk over: Zorgen begint met luisteren.
Guido Schürmann, beleidsmedewerker bij Agora, is één van de coaches van het nieuwe LeerDoeDeeltraject ‘Het goede gesprek’ van Waardigheid en Trots, van Agora en Vilans. Hij schreef een persoonlijk opiniestuk over spreken over sterven en het leven omarmen.
Longarts Karin Pool vond het als beginnend arts lastig om over zingeving te praten in de spreekkamer. Nu ziet ze zingeving als de meest basale, gegronde dimensie. ‘Het heeft me persoonlijk en in mijn werk verrijkt en ik denk dat veel patiënten zich echt gezien en gehoord voelen.’