Spring naar content

Over Sasja


snicolai@agora.nl / 06 83 93 05 77

Ambitie

De palliatieve benadering is een complex thema. De communicatie erover kan dan maar beter volstrekt helder en begrijpelijk zijn. Daar draag ik vanuit Agora graag aan bij.

Als antropoloog ben ik al mijn hele leven gefascineerd door wat mensen beweegt. Ik schreef boeken over zwanger- en moederschap. Daarnaast maakte ik magazines en interviewde letterlijk al honderden mensen over hun drijfveren in leven en werk. Van verloskundigen, drogisten en gezondheidsonderzoekers tot brouwers, dijkenbouwers en landgoedeigenaren. Bij Agora mag ik nu adviseren en publiceren over vraagstukken rond de laatste levensfase.

Ik geloof erin dat we door de juiste communicatie een brug kunnen slaan tussen professionals in zorg, sociaal domein en zingeving zodat een levenseinde zo passend en prettig mogelijk is. Het einde van het leven verdient even veel aandacht en zorg als het begin ervan. De vergrijzing maakt dit extra urgent.

Ik werk op dit moment aan…


Nieuwsbrief
Agora’s maandelijkse nieuwsbrief over de palliatieve benadering. Wil je die ook ontvangen? Dat kan!

Blogstrategie
Agora gaat binnenkort professionals uit alle hoeken van het veld benaderen om hun visie op de palliatieve benadering in een blog te delen. Ken jij zo iemand? Mail me even.

Inspirerende voorbeelden
Bij Agora verzamelen we inspirerende voorbeelden over bijvoorbeeld samenwerking tussen zorg en het sociaal domein. Wil jij vanuit jouw vak een inspirerend praktijkvoorbeeld met ons delen? Ik hoor graag van je.

Meer lezen

  1. Blog: Dromen van een Proeftuin
  2. Inspirerend interview in Rotterdam
  3. Lezen en luisteren over de laatste levensfase