Spring naar content
Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein / Projectleider GV Thuis
Guido Schürmann

Over Guido


gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62

Sinds februari 2020 werk ik bij Agora. De aanleiding was om invulling te geven aan projectleiding van Geestelijke Verzorging Thuis.

De palliatieve benadering

Agora bestaat om de palliatieve benadering te bevorderen en de verbinding te leggen tussen de domeinen van zorg en welzijn. Een pittige opdracht.
In die palliatieve benadering is vanuit Agora al heel lang bijzondere aandacht voor de dimensie van zingeving en spiritualiteit. Het project GV Thuis past daar uitstekend bij en is direct van betekenis voor mensen in de palliatieve levensfase en voor hun naasten.

Ik heb Agora inmiddels leren kennen in twee belangrijke kernwaarden: respectvolle omgang en verbinding.
Respectvolle omgang is er zowel intern als extern. Het uit zich in een compact en ambitieus team zonder veel gelaagdheid en het uit zich in talloze relaties met mensen, organisaties die ook bij palliatieve zorg betrokken zijn.
Verbinden is een tweede kernwaarde. Deze komt tot stand in relatie tot werkverbanden, organisaties, universiteiten en opleidingen, beroepsverenigingen, etc. Heel gedifferentieerd en afwisselend.

Voor mensen die een weg zoeken hoop ik dat het werk vanuit Agora van betekenis zal zijn, voor henzelf en hun naasten.

Project Geestelijke Verzorging Thuis

In het project Geestelijke Verzorging Thuis kan ik mij helemaal uitleven. Bijdragen aan een nieuw vak- en taakgebied, groei zien in deelname van mensen voor wie een goed gesprek echt van betekenis is en  masterclasses organiseren in samenwerking met ZonMw om onderzoek en praktijk op elkaar te betrekken.
In mijn rol als projectleider kan ik adviseren, overzicht houden en verbinden, daarin voel ik mij thuis.
Ik word innerlijk geraakt door mensen zoals Jannie Oskam, die in een soort ‘tussenland’ leven en heel bewust hun levensdagen vorm willen geven, inclusief zingeving en spiritualiteit.

Voor al die mensen die een weg zoeken hoop ik dat het werk vanuit Agora van betekenis zal zijn, voor henzelf en hun naasten.

Lees meer over wat mij inspireert en motiveert: