Spring naar content
Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein / Projectleider GV Thuis
Guido Schürmann

Over Guido


gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62

Ambitie

Agora maakt zich sterk voor de palliatieve benadering door vanuit en voor mensen te willen zien wat nodig is om te kunnen léven tot het einde. Een mooi motto, waarin aanvaarding, levenskunst, wat ertoe doet in het leven, hoop en vrees centraal staan bij mensen zoals u en ik. Als katholieke jongen weet ik dat geloof daarbij een steun kan zijn. Tegelijkertijd is het noch in de palliatieve benadering, noch in geestelijke verzorging noodzakelijk die geloofsovertuiging op te dringen.

Agora opereert landelijk, ik vind dat aantrekkelijk en kom met veel mensen, achtergronden en mooie initiatieven in aanraking. Allemaal met als doel mensen bij te staan als ze een ongeneeslijke aandoening hebben of waar zingevingsvragen opkomen. Een compact team met bevlogen collega’s helpt ook om dagelijks hiermee aan de slag te zijn.

Een mooi motto, waarin aanvaarding, levenskunst, wat ertoe doet in het leven, hoop en vrees centraal staan bij mensen zoals u en ik

Ik werk op dit moment aan…

  • Hoe Agora de palliatieve benadering ziet in relatie tot PZNL en Movisie
  • Nieuwe richtlijn Rouw
  • Studiebijeenkomst Centrum voor Levensvragen, Zinvol in Breda

Recente projecten

Ik zit volop in het project Geestelijke Verzorging Thuis, we bouwen een infrastructuur, starten onderwijsactiviteiten en denken over een expertisecentrum voor de praktijk.

Bij Agora maken we veelvuldig gebruik van ons Channel Palliatieve Benadering op 1SociaalDomein. Doel is steeds vanuit de palliatieve benadering of met geestelijke verzorging verbindingen leggen met werkers in zorg en sociaal domein. Ik ben trots op onze mooie digitale werkconferentie over Zingeving in de buurt en de recente videosessie over hoe zingeving in een huisartsenpraktijk vorm kan krijgen.

Meer lezen

  1. Zingeving en spiritualiteit: zielsverwanten van betekenis
  2. Waar vind ik in een geestelijk verzorger thuis?
  3. Samenwerken door speeddaten
  4. Jeroen van Merwijk verkoopt