Spring naar content

Voor goed sterven – het gesprek over de laatste levensfase

Een rapportage, in opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase gehouden in dertig huiskamers in Nederland.

In dertig (fysieke en virtuele) huiskamers in Nederland zijn ruim driehonderd mensen van
verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar in gesprek gegaan over de laatste levensfase. Hierdoor is een beeld ontstaan van de gedachten en gevoelens die er in de
samenleving zijn over waardig leven en sterven, euthanasie en voltooid leven.Podcast

Hieronder kun je de afsluitende podcast die door Bureau &MAES, uitvoerder van de dialoog, is gemaakt, beluisteren. In deze podcast wordt vanuit een brede maatschappelijke context gereflecteerd op de uitkomsten van de dialoog.


Delen:

Ook interessant

Sociaal domein
Zorg
De palliatieve benadering bekeken als moestuin: wat is ervoor nodig om te groeien?
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
Aan de hand van een gefilmd portret van Carla (met COPD) onderzochten deelnemers welke wensen en behoeften zij heeft op de 4 dimensies van de palliatieve benadering (fysiek, psychisch, sociaal, zingeving). Want Carla is méér dan een patiënt met COPD.
Iedere professional in de zorg of het sociale domein heeft te maken met mensen met levensvragen. Zoals mensen die ongeneeslijk ziek zijn, kwetsbare ouderen, mantelzorgers of ouders van een kind met een ernstige ziekte.