Spring naar content

Samen werken aan zingeving: 5 praktijkvoorbeelden

23 maart 2020

Hoe kun je als verpleegkundige, (huis)arts en geestelijk verzorger samen werken aan zingeving in de palliatieve fase? Vijf mooie praktijkvoorbeelden op een rij.

Wat kun je bereiken als je samen werkt aan zingeving? Onderstaande praktijkvoorbeelden kunnen je op weg helpen. Ken jij ze al en heb je er ervaring mee opgedaan? Of werk je op een andere manier samen aan het vormgeven van zingeving in de praktijk? Deel je ervaringen met collega verpleegkundigen, (huis)artsen en geestelijk verzorgers.

Afbeelding hart met handen

Voorbeeld 1: Project consortium Ligare “Als niet alles is wat het lijkt”

Aan de hand van een leerwerkplaats kunnen zorgprofessionals hun kennis en (gespreks)vaardigheden op het vlak van zingeving en betekenisgeving verbeteren en daarmee inbedding van de spirituele dimensie in het zorgproces te bevorderen. In duo’s wordt het geleerde in praktijk gebracht, bestaande uit een arts of verpleegkundige en een inhoudsdeskundige, bij voorkeur een geestelijk verzorger. 

Lees meer over het project  

Voorbeeld 2: Cahier Spirituele zorg Hospice Demeter

Onderwijspakket Spirituele Zorg voor multidisciplinaire teams van vrijwillige en professionele zorgverleners werkzaam in hospices, in hospice-units van verpleeghuizen en hospice-teams in de eerste en tweede lijn. Vanuit een helder en toetsbaar kader spirituele zorg verlenen.

Lees er meer over op Hospicedemeter.nl

Voorbeeld 3: Project lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa 

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft het jaar 2018 uitgeroepen tot “Jaar van de zingeving” om zo de aandacht voor zingeving te professionaliseren binnen het ziekenhuis. Het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa traint verpleegkundigen in het geven van aandacht aan zingeving in de zorg.

Lees meer over het project 

Lees artikel Nursing: ‘Verpleegkundigen krijgen training aandacht voor zingeving’ 

Lees artikel Volzin: ‘Je hebt aandacht voor de hele mens’

Voorbeeld 4: Ervaringen met geestelijk verzorgers in PaTz-groepen Rotterdam

  • ACP en proactieve zorgplanning: de geestelijk verzorger bewaakt mee dat er aandacht is voor de hele mens, inclusief de dimensie van zingeving en levensbeschouwing; en is beschikbaar voor professionele ondersteuning van patiënten en hun naasten, bijvoorbeeld op het vlak van het levenseinde en waarom-vragen rond het ziekzijn
  • Deskundigheidsvergroting: is erop attent dat het bij de deskundigheid gaat om het brede terrein van mens-zijn en zorg en brengt eigen expertise in op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en ethiek
  • Verbeteren samenwerking: versterkt de samenwerking door inhoudelijke inbreng, directe beschikbaarheid en inbreng met betrekking tot het proces; en neemt vanuit de eigen professie deel aan de emotionele ondersteuning van de PaTz-deelnemers onderling
  • Lees ook ‘Geestelijk verzorgers luisteren het probleem omhoog’ – interview over de meerwaarde van de geestelijk verzorger in PaTz-groepen in Twente (Bron: nieuwsbrief NPZ Twente april 2018). 

Voorbeeld 5: Dorst of Doodsangst

Online zelfstudie voor vrijwilligers, coördinatoren en beroepsmatige zorgverleners om signalen van spirituele aard te leren herkennen bij cliënten in de terminale fase.

Lees meer over de e-learning

Lees meer over Dorst of Doodsangst

Bekijk de nieuwe Levenseindeverhalen-bank

Jouw ervaring?

Heb jij ervaring met samen werken aan zingeving? Deel ze met collega verpleegkundigen, (huis)artsen en geestelijk verzorgers. Dat kan onderaan dit artikel of in de LinkedIn-groep van Agora

Meer inspiratie opdoen?

Lees ook: Samen werken aan zingeving 10 praktijktips.