Spring naar content

Leven met het einde in zicht – de waarde van een brede benadering

9 maart 2022

De Raad van Volksgezondheid & Samenleving (RVS) brengt vandaag een advies uit over het belang van passende zorg en ondersteuning voor mensen voor wie de dood door ziekte of toenemende kwetsbaarheid in zicht komt, zonder dat duidelijk is wanneer deze zal volgen. Het brede perspectief, zoals ontwikkeld in de palliatieve zorg, kenmerkt zich door aandacht voor de fysieke, sociale, psychologische en spirituele dimensies van het leven. Met dit advies pleit de raad om deze brede benadering al eerder te benutten als mensen daar behoefte aan hebben.

Dat vraagt om bewustwording over de waarde van deze benadering, ook buiten het palliatieve zorgaanbod, bij patiënten, en bij bijvoorbeeld medisch specialisten in ziekenhuizen, huisartsen en verpleegkundigen in de thuiszorg. Ook is het nodig andere hulpverleners als geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers beter te betrekken.

Download het rapport hier.


Delen:

Ook interessant

Bij spirituele zorg denk je niet direct aan subsidie, profilering, naamsbekendheid en tarieven. Toch zijn die aardse zaken van groot belang voor adequate geestelijke verzorging thuis. En het goede nieuws: een overzichtelijk werkboek wijst geestelijk verzorgers daarin de weg.
‘Onze aandacht voor zingeving helpt patiënten te bepalen wat voor hen waardevol is en wat bijdraagt aan kwaliteit van leven.’ Dat zegt Wendy de Bruijn, poh somatiek en ouderenzorg.
‘Buiten kerk en moskee’ heet het rapport waarmee het Sociaal Cultureel Planbureau een trilogie voltooit over de gelovigheid van christenen en moslims. Ook atheïsten, agnosten en volgers van allerhande spiritualiteit zijn op zoek naar waarden en betekenisgeving.