Spring naar content

Leven met het einde in zicht – de waarde van een brede benadering

9 maart 2022

De Raad van Volksgezondheid & Samenleving (RVS) brengt vandaag een advies uit over het belang van passende zorg en ondersteuning voor mensen voor wie de dood door ziekte of toenemende kwetsbaarheid in zicht komt, zonder dat duidelijk is wanneer deze zal volgen. Het brede perspectief, zoals ontwikkeld in de palliatieve zorg, kenmerkt zich door aandacht voor de fysieke, sociale, psychologische en spirituele dimensies van het leven. Met dit advies pleit de raad om deze brede benadering al eerder te benutten als mensen daar behoefte aan hebben.

Dat vraagt om bewustwording over de waarde van deze benadering, ook buiten het palliatieve zorgaanbod, bij patiënten, en bij bijvoorbeeld medisch specialisten in ziekenhuizen, huisartsen en verpleegkundigen in de thuiszorg. Ook is het nodig andere hulpverleners als geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers beter te betrekken.

Download het rapport hier.


Delen:

Ook interessant

Agora maakte een korte film over leven met Parkinson, aan de hand van het verhaal van Peter en Anita. Mét een handleiding om deze film te bekijken en na te bespreken met professionals en vrijwilligers.
In de periode 2020 – 2022 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de ervaringen van naasten en zorgverleners van mensen die overleden in de eerste fase van de COVID-19 epidemie. Bekijk de resultaten.
Bij spirituele zorg denk je niet direct aan subsidie, profilering, naamsbekendheid en tarieven. Toch zijn die aardse zaken van groot belang voor adequate geestelijke verzorging thuis. En het goede nieuws: een overzichtelijk werkboek wijst geestelijk verzorgers daarin de weg.