Spring naar content
Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein
Joep van de Geer

Over Joep


jvandegeer@agora.nl / 06 53 91 86 09

Ambitie

In de laatste fase van het leven luistert alles zo nauw: de woorden die uitgesproken woorden, of juist niet klinken. De gebaren van de mensen, welke behandelingen iemand nog op kan brengen of die juist te zwaar blijken, de manier waarop je als zorgverlener iemand ziet en laat merken hem of haar te verstaan. De aandacht voor zingeving of spiritualiteit is dan een sleutel.

De palliatieve zorg heeft zich gelukkig zo ontwikkeld, internationaal èn in Nederland, dat het steeds duidelijker wordt dat alle zorgverleners daar aandacht voor dienen te hebben. Altijd Aandacht, soms enige Begeleiding vanuit hun eigen vakgebied, maar bij Complexiteit of crisis altijd doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners, zoals geestelijk verzorgers.

Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren bijgedragen aan scholing, het ontwikkelen van de eerste twee multidisciplinaire richtlijnen, wetenschappelijk (actie-)onderzoek en internationale netwerken op dit gebied. Nu bij Agora breng ik die kennis verder en help haar te vertalen in praktische handvaten voor professionals.

De aandacht voor zingeving of spiritualiteit is een sleutel in de laatste fase van het leven

Ik werk op dit moment aan…

Internationaal
Het aanhalen van internationale contacten, zoals o.a. de Reference Group Spiritual Care van de European Association for Palliative Care.

Verbinding
De verbinding tussen de aandacht voor zingeving vanuit de palliatieve benadering en professionals en vrijwilligers in het sociaal domein. Zo leg ik contacten met o.a. Sociaal Werk Nederland, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk en Movisie om samen methoden te ontwikkelen die de aandacht versterken voor de persoonlijke behoeften van mensen in de laatste fase van het leven.

PRIL
Één van de platformen die ik daarbij mag ondersteunen is het Platform Regionale Initiatieven voor Levensvragen (PRIL), die de wind in de zeilen hebben gekregen met de subsidieregeling GV Thuis.

Meer lezen

  1. In 2018 en 2019 heb ik de landelijke ondersteuningsstructuur ontwikkeld bij de start van het project Geestelijke Verzorging Thuis. Inmiddels heeft collega Guido Schürmann dat stokje overgenomen en is er een landelijk netwerk van Centra voor Levensvragen ontstaan.
  2. Als uitvloeisel van mijn promotieonderzoek heb ik een bijdrage geleverd aan de scholingsmethodiek van Consortium Ligare voor multidisciplinaire spirituele zorg getiteld Als niet alles is wat het lijkt. Dit project is in 2019 bekroond met de ZonMw parel en wordt nu doorontwikkeld.
  3. Mijn promotieonderzoek Learning spiritual care in Dutch hospitals kun je hier vinden.