Spring naar content

Tag: Proeftuin

In Zundert is onlangs een nieuwe proeftuin gestart. Gemeenten hebben een belangrijke taak om de band tussen zorg en het sociaal domein te versterken, vindt wethouder Twan Zopfi. ‘Inwoners moeten op hun eigen manier naar hun levenseinde kunnen toegroeien. En dat vraagt om betere samenwerking.’
In de lokale proeftuinen van Agora en Movisie is de fase van het samen uitvoeren van experimenten een belangrijk en essentieel onderdeel voor een blijvend resultaat.
Zorg en welzijn met elkaar verbinden zodat mensen goede, tijdige en passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Dat is de gedachte achter de proeftuin die in Maarssen startte over succesvol samenwerken voor mensen in de laatste levensfase.
Na gemeente Oude-IJsselstreek start nu Maarssen in de gemeente Stichtse Vecht met een proeftuin. Senior beleidsadviseur Sosja Rooijmans vertelt wat de gemeente beweegt. ‘Er is veel onwetendheid.’
Eén voordeur naar het sociaal domein. Dat is de grote wens van Eugenie Hodes, huisarts in Maarssen, die meedoet aan de nieuwe proeftuin van Agora en Movisie.