Spring naar content

Laatste nieuws

Welke mooie voorbeelden zijn er van palliatieve zorg in het sociaal domein en vanuit lokale gemeenschappen van Public Health Palliatieve Care in Nederland? Tijdens de pre-conference van Agora en partners vertellen nationale en internationale sprekers de trends en ontwikkelingen en laten we aan de hand van in Rotterdam gefilmde beelden mooie inititiatieven zien.
Het team van Agora-beleidsadviseurs is onlangs uitgebreid met medisch-antropoloog en geestelijk begeleider Rinske Boomstra. Ze gaat zich vooral bezighouden met het Geestelijke Verzorging Thuis, onze proeftuinen en het Brancheproject Zingeving en Sociaal Domein. Maak nader kennis met Rinske.
Iris van Bennekom begon een half jaar geleden als bestuurder van Agora. Ze kijkt terug op een periode van kennismaken, contacten leggen en verbinden. Er is al veel bereikt, maar de zorg en ondersteuning van mensen in de palliatieve levensfase kan altijd beter. Door samenwerking en door de behoeften van mensen en hun naasten écht centraal te zetten in deze kostbare tijd van hun leven.
Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij zingeving en levensvragen. De gesprekken in de video geven een beeld van de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensvragen en verschillende levensvragen van mensen.
Er wordt steeds meer een beroep gedaan op naasten, familie en vrienden als iemand ziek is. Bij de ondersteuning van mantelzorgers is het belangrijk dat diverse professionals in zorg en welzijn elkaar kennen en gebruik kunnen maken van elkaars kennis en expertise. ‘Want een casus is nooit simpel’, concludeerden de deelnemers aan de videosessie.
Eerder dit jaar startte Roermond met de proeftuin van Agora en Movisie. Desirée Meertens, coördinator van het netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg, was enthousiast over de aanpak en wist professionals en organisaties uit de zorg en het sociaal domein als partners bij de nieuwe proeftuin te betrekken.
Geestelijk verzorgers en cliënten die gespreksmodel ‘In dialoog met je levensverhaal’ uitprobeerden zijn overwegend positief, bleek tijdens de masterclass die Agora en ZonMw hierover op 22 november organiseerden.
Hoe vinden ouderen zingeving? En hoe ondersteun je als het niet vanzelf gaat? Daarover ging de masterclass ‘Zin in het latere leven’ op donderdag 17 november. Tijdens de interactieve middag gingen ruim 160 deelnemers aan het werk rond een inspirerende casus.
Een zeer diverse groep van ruim 200 professionals uit zorg, welzijn en geestelijke verzorging deed op 10 november enthousiast mee aan de interactieve masterclass ‘Samen zorgen voor zingeving’ van Agora en ZonMw. Vooral de live case leverde veel reacties op in de chat en ook mooie inzichten.
Het ministerie van VWS is deze week een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg gestart, met medewerking van Agora. Doel van de campagne is dat mensen die niet meer beter worden en hun naasten weten dat er palliatieve ondersteuning en zorg mogelijk is en dat ze actief nadenken over wat zij willen in de laatste levensfase.