Spring naar content

Over Rinske


rboomstra@agora.nl / 06 26 24 85 73

Als enthousiaste en nieuwgierige professional zet ik mijn kennis en (levens)ervaring al 30 jaar in voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn vanuit een integraal en verbindend perspectief.

Integraal

Als medisch antropoloog ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in hoe gezondheidszorgsystemen zijn afgestemd op de verschillende (cultuurspecifieke) hulpvragen van mensen. Deze afstemming is voor mij de kern van goede zorg en ondersteuning. Voor deze afstemming is het belangrijk aandacht te hebben voor de klachten of problemen van iemand, in relatie tot zijn of haar levensverhaal. Klachten of problemen kunnen zich voordoen op verschillende levensterreinen en dimensies: emotioneel, sociaal, fysiek en zingeving. Deze integrale benadering staat ook centraal in  de kwaliteitsstandaarden die ik de laatste jaren heb herzien of ontwikkeld, samen met collega’s.

Binnen Agora kan ik concreet bijdragen aan een betere samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in zorg en sociaal domein

Onder emotionele, sociale en fysieke problemen ligt veelal een zingevingsvraag verborgen; een vraag die vaak komt bovendrijven na een ingrijpende verlieservaring. Dat weet ik inmiddels ook uit eigen ervaring. Naar aanleiding van persoonlijke verlieservaringen ben ik mij gaan nascholen in rouw- en verliesbegeleiding en in begeleiding van zingevingsvragen. Door deze nascholingen ben ik mij ervan bewust geworden dat je als professional een ander niet verder kan helpen dan waar je zelf zit in je eigen ontwikkeling. Niet voor niets staat dit besef centraal in de blended leerinterventie Van Betekenis tot het Einde. Deze heb  ik samen met collega’s ontwikkeld onder de vlag van het programma Van Betekenis tot het Einde (2017-2020), waar Agora de penvoerder van was.
Door de ruimte die er binnen Agora is voor zingeving en gesprekken over levensvragen, voel ik me hier helemaal op mijn plek.

Samenwerken

Ik geloof dat veel somatische klachten uitingen zijn van sociale- en zingevingsproblemen. Binnen Agora kan ik concreet bijdragen aan een betere samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in zorg en sociaal domein, voor en met mensen in de palliatieve fase en hun naasten, bijvoorbeeld in de proeftuinen.
Ik ben er van overtuigd dat ook geestelijk begeleiding een noodzakelijk onderdeel is van goede zorg en ondersteuning. Juist in de palliatieve fase, om leven toe te voegen aan de dagen. Daarom vind ik het een goede ontwikkeling dat psychiaters als Dirk de Wachter en Jim van Os steeds meer aandacht hebben voor onderliggende zingevingsvragen, bij psychische problemen.

Laten we met elkaar proberen zo vroeg mogelijk het goede gesprek te voeren over wensen en grenzen vanuit de kernvraag: wat maakt deze dag/mijn leven (nog) de moeite waard?

Lees meer over wat mij inspireert en motiveert:

  • Documentaire ‘Dying to live’. In deze indrukwekkende documentaire laat huisarts en longkankerpatiënt Mirjam Willemsen zien wat goede palliatieve zorg inhoudt: vanuit werkelijk contact en interesse in de patiënt kijken wat nodig is op fysiek, emotioneel, sociaal en zingevend vlak. Ik woonde de première van deze documentaire bij en in de paneldiscussie na afloop werd geconstateerd dat er nog een wereld te winnen is in het integrale werken in de palliatieve zorg en ondersteuning.
  • De boeken en columns van Fokke Obbema over Zinvol leven. Ze inspireren mij omdat ze geschreven zijn vanuit het perspectief dat een diep besef over onze eigen eindigheid ons leven kan verdiepen en ons aanzet tot het leven van een zinvol leven.
  • In het kader van ‘practice what you preach’: Het lopen van de Camino.
    Door het lopen van deze pelgrimsroute hoop ik mijn gezondheid op alle vier dimensies een boost te geven in het kader van gezond ouder worden.