Spring naar content
Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein
Julia Hulshof

Over Julia


"Tijdens mijn werk bij Agora is altijd de belangrijkste vraag: wat zou ik er zelf van hebben ervaren toen ik in die situatie zat?"

Na het afronden van een bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en masteropleiding Sociologie was ik er begin 2019 helemaal klaar voor om projectmatig of beleidsmatig aan de slag te gaan binnen het maatschappelijk werkveld. Toen ik de vacature bij Agora tegenkwam, dacht ik: dit is iets voor mij. Hoezo? Door het overlijden van iemand in mijn persoonlijke kring, heb ik van dichtbij ervaren hoe waardevol palliatieve ondersteuning kan zijn. Niet alleen voor diegene die ziek was, maar ook voor mijzelf als naaste. Ik wens deze ondersteuning ieder mens toe. Hoe bijzonder dat ik door mijn werk bij Agora hieraan kan bijdragen!

Binnen Agora hou ik mij met verschillende thema’s bezig. Samen met de projectleider vorm ik de projectleiding van het project geestelijke verzorging in de thuissituatie. Ik lever o.a. een bijdrage aan de projectplanning, projectstructuur en het projectplan. Daarnaast denk ik graag mee over strategische keuzes die het project voortgang geven. Mijn sociale achtergrond komt goed van pas als het gaat om de verbinding met het sociaal domein. Naast de geestelijk verzorger zijn er tal van anderen die zingevingsondersteuning bieden, bijvoorbeeld de naasten, vrijwilligers of sociaal werkers. Hoe ziet dit zingevingslandschap met al deze actoren eruit? En hoe kunnen de zorgwereld en het sociaal domein meer met elkaar verbinden? Tijdens mijn werk bij Agora is altijd de belangrijkste vraag: wat zou ik er zelf van hebben ervaren toen ik in die situatie zat?